logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS - Štartuje 7. ročník projektu Dajme spolu gól, prihláste aj vy vašu školu

Streda, 24.8.2022 10:06 | Posledná aktualizácia 24.8.2022 10:06

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Projekt Dajme spolu gól napíše v školskom roku 2022/23 svoju siedmu kapitolu. Možnosť prihlásiť sa do projektu má aj limitovaný počet nových škôl.

Maskot „Gólik“, žlté tričká a stovky malých futbalových nadšencov na školách v rámci celého Slovenska, sú už šesť rokov symbolmi dlhoročného projektu zameraného na popularizáciu futbalu detí v materských školách prostredníctvom pravidelných pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal. V ostatných rokoch sa podarilo do projektu zapojiť aj základné školy.

Len v minulom školskom roku 2021/22 organizátori evidovali v rámci projektu 381 školských zariadení, z toho 254 materských škôl a 123 základných škôl. Slovenský futbalový zväz sa hotuje vstúpiť do siedmeho ročníka s prianím zúročiť skúsenosti z predošlého obdobia a tak ako sa stalo zvykom, osloviť s príchodom nového ročníka ďalšie materské a základné školy. „Myslím si, že výsledky v predchádzajúcich rokoch hovoria jasnou rečou a verím, že aj v tomto roku budeme môcť v projekte privítať nové školy. V školskom roku 2022/23 ponúkame možnosť pokračovať tým materským školám, ktoré boli súčasťou projektu DSG v minulom školskom roku a je tu priestor pre registráciu nových škôl. Z pochopiteľných dôvodov je ich počet limitovaný,“ zdôraznil koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Školy, ktoré využijú príležitosť a zaregistrujú sa do projektu, obdržia od Slovenského futbalového zväzu športové pomôcky. Priestor na vstup do projektu novým školám sa otvára aj pre ZŠ, formou záujmovej činnosti futbal pre deti z 1. ročníkov základných škôl. „Primárne môžu v projekte pokračovať tie základné školy, ktoré sa boli súčasťou projektu v minulom roku, ale aj tu platí, že v limitovanom počte sa môžu registrovať aj ďalšie školy. Aj preto zástupcom škôl odporúčame, aby sa registrovali v čo najskoršom termíne,“ dodal Vladimír Lupták.

Registrácia materských a základných škôl pre školský rok 2022/23 bola zahájená 15. augusta 2022 na webovom sídle dajmeposlugol.sk ., všetky podrobné informácie k zapojeniu sa do projektu sú k dispozícii na https://futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/ . V prípade otázok môžete organizátorov projektu kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy dajmespolugol@futbalsfz.sk

NOVINKA PROJEKTU :

Ďalším významným míľnikom Projektu „Dajme spolu gól“ je on-line školenia pre trénerov a učiteľov s názvom „SFZ Grassroots leader“, ktoré im prinesie potrebné informácie k bezpečnému a správnemu spôsobu realizácie futbalových aktivít v škole, ale aj v klube pre vekovú kategóriu prípraviek U 11. Okrem toho, že držiteľ tejto licencie, môže viesť futbalové aktivity v škole a v klube pre danú vekovú kategóriu prípraviek, môže pôsobiť na poste trénera v ktoromkoľvek klube v kategórii U11 v súťažiach v pôsobnosti Oblastných a Regionálnych futbalových zväzov.

Podrobnejšie informácie k školeniu nájdu uchádzači na https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/ a www.dajmeposlugol.sk.


zdroj: SFZ
Peter Zeman

Značky