logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

Nižšie v prílohách nájdete diplom pre DIEVČA a CHLAPCA.

Diplom si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Školský rok 2023/2024

Po stiahnutí diplomu je možné kliknutím na červenú čiaru vypísať meno chlapca/dievčaťa

Dajme spolu gól 2023/24 - certifikát za účasť dievča.pdf
Dajme spolu gól 2023/24 - certifikát za účasť chlapec.pdf