Diplom pre zapojené deti | Slovenský futbalový zväz
logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

Nižšie v prílohách nájdete diplom pre CHLAPCA a DIEVČA.

Diplom si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Školský rok 2021/2022

Po stiahnutí diplomu je možné kliknutím na červenú čiaru vypísať meno chlapca/dievčaťa

Diplom za účasť v projekte_chlapec_2021-2022.pdf
Diplom za účasť v projekte - dievča_2021-2022.pdf