logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

Slovenský futbalový zväz v spolupráci s materskými školami / základnými školami s materskou školou / základnými školami realizuje projekt DAJME SPOLU GÓL (ďalej len “DSG”) v školskom roku 2023/24, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v predškolskom veku. K projektu je vytvorená platforma www.dajmespolugol.sk, ktorá slúži na evidenciu jednotlivých pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal na materských školách/ základných školách s materskou školou a evidenciu všetkých zúčastnených osôb (chlapcov a dievčat, športových odborníkov) v tomto projekte.

Ďakujeme za záujem o zapojenie sa do projektu DAJME SPOLU GÓL pre školský rok 2023/2024. Pred tým ako zaregistrujete Vašu MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ do projektu DSG odporúčame si detailne prečítať všeobecný dokument k projektu DSG pre školský rok 2023/24, ktorý nájdete viď. link - https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/dokumentacia-k-projektu

Registrácia pre už zapojené MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ

Postup registrácie platí aj pre MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ, ktoré boli do projektu zapojené v predošlých rokoch. Tieto MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ vyplňujú rovnakú žiadosť! Po schválení žiadosti Vám bude emailom zaslaný dodatok k zmluve.

Postup pri registrácií

1. Otvorte v internetovom prehliadači stránku www.dajmespolugol.sk

2. Registrácia štatutárneho zástupcu MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ

 • kliknite na políčko ,,REGISTROVAŤ ŠKOLU“ a následne kliknite na ,,PRIHLÁSIŤ SA

3. Na to, aby ste mohli zapojiť Vašu MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ do projektu musíte mať vytvorený účet ako fyzická osoba. Preto od Vás v tomto kroku pýta prihlásenie. Pokiaľ ešte nemáte vytvorené konto ako fyzická osoba na platforme Sportnet pokračujte prosím cez možnosť ,,Zaregistrujte sa". Vyplňte potrebné údaje + zaškrtnúť políčko – „Súhlasím so zmluvnými podmienkami“ a následne kliknúť na políčko „Zaregistrovať a autorizovať “.

Ak máte prihlasovacie údaje ako fyzická osoba, stačí zadať prihlasovacie meno a heslo ako ste si zvolili a kliknúť na ,,Prihlásiť sa".

4. Po úspešnom vytvorení konta fyzickej osoby a prihlásení sa, budete presmerovaný na stránku s registračným formulárom pre Vašu MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ. 

Ako prvý údaj vyplňte IČO a kliknite na LUPU.

 • Ak ste NOVÁ MŠ/ ZŠ s MŠ / ZŠ, ktorá sa registruje prvý krát do projektu, tak Vám po zadaní IČO predvyplní údaje o organizácií z portalu finstat.sk 

ALEBO

 • Ak MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ už bola ZAPOJENÁ minulý školský rok alebo NOVÁ MŠ /ZŠ s MŠ / ZŠ s rovnakým IČOm, ktoré je v systéme z minulého školského roka, otvorí sa Vám nové okno.

       A. Kliknite na políčko s názvom Profil organizácie a otvorí sa Vám zoznam škôl.

       B. Ak sa Vaša MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ nachádza v zozname a chcete sa zapojiť v školskom roku 2023/2024 do projektu, vyberte ju zo zoznamu škôl (viď. obrázok nižšie).

       C. Ak sa Vaša MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ nenachádza v zozname a chcete sa zapojiť v školskom roku 2023/2024 do projektu, kliknite na políčko Nová registrácia.

 • Následne Vám budú automaticky načítané všetky potrebné údaje. Ostáva Vám doplniť ostatné povinné políčka v žiadosti, ktoré budú automaticky doplnené do zmluvy medzi SFZ a MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ. 
 • Pri vypĺňaní údajov „oprávnené osoby“ kliknite na políčko (+), otvorí sa Vám nové okno, kde zadávate športového odborníka (trénera). Ako prvý údaj vyplňte SportNet ID trénera a kliknite na LUPU, automaticky načíta meno trénera. Ostáva Vám doplniť pozíciu (tréner) a číslo licenie podľa vzoru. Postup registrácie SportNet ID trénera nájdete na: https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/postup-registracie-trenera
 • Cieľové skupiny – vyberiete z možnosti: Žiaci materskej školy alebo Žiaci základnej školy a následne vyberiete mesiace, v ktorých bude vykonávať pohybovo-športové aktivity počas školského roku 2023/2024.
 • Po vyplnení údajov kliknite na políčko „ODOSLAŤ“ (žiadosť štatutárneho zástupcu MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ)

5. Ďalšie informácie k projektu

 • Prvý email Vám príde v krátkom čase po zaevidovaní „žiadosti o registráciu“ na emailovú adresu, ktorú ste poskytli v žiadosti ......
 • V prípade, že Vám nepríde po odoslaní „žiadosti o registráciu“ email s informáciami, skúste najskôr skontrolovať Vašu schránku nevyžiadaných správ (priečinok SPAM). V prípade, ak Vám nepríde žiadny email na adresu, ktorú ste poskytli v žiadosti ...... kontaktujte nás na tel. čísle 0918 900 425 alebo na email dajmespolugol@futbalsfz.sk.
 • Druhý email Vám príde vtedy, keď je Vaša žiadosť správne vyplnená, na Vami poskytnutú emailovú adresu v žiadosti: ........ kde Vám v prílohe pošleme zmluvu medzi štatutárom MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ a Slovenským futbalovým zväzom a všeobecné zmluvné podmienky, prípadne dodatok k zmluve, ak ste sa už v minulosti projektu zúčastnili. 
 • Ak je Vaša žiadosť nesprávne vyplnená, na Vami poskytnutú emailovú adresu v žiadosti: ...... Vám pošleme dôvod zamietnutia žiadosti.

6. Email (notifikácia)

 • Prvý email Vám príde, ak ste správne vyplnili žiadosť o registráciu školy.
 • Druhý email Vám príde, ak Vašu žiadosť schváli SFZ a v prílohe nájdete zmluva / dodatok k zmluve + všeobecné zmluvne podmienky.
 • Tretí email Vám príde, ak splníte všetky požiadavky (podpísana zmluva / podpísany dodatok k zmluve je doručená/ý na SFZ) a následne ste oficialne zapojení v aktuálnom školskom roku do projektu Dajme spolu gól.