logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

1. Otvorte si www.dajmespolugol.sk prejdite na políčko ,,REGISTROVAŤ DIEŤA

2. Vyberte si školu zo zoznamu

3. Žiadosť o registráciu – krok 1

a) 2x potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov

b) Pokračovať v registrácií.

4. Na to, aby ste mohli zaregistrovať Vaše dieťa/športovca do projektu musí mať zákonný zástupca vytvorený účet ako fyzická osoba. Preto pokračujte cez možnosť “Prihlásiť” sa alebo ,,Zaregistrujte sa

  • Prihlásiť sa - ak ma rodič vytvorený profil alebo ma konto v ISSF
  • Zaregistrovať sa - úplne nový člen

V tomto kroku sa PRIHLASUJE alebo REGISTRUJE RODIČ ! Dieťa sa registuje až v ďalších krokoch registrácie !

5. Žiadosť o registráciu – krok 2, Typ registrácie

  • Vyberte možnosť: Nová regstrácia dieťaťa

6. Žiadosť o registráciu – krok 3, údaje o dieťati

a) Ako prvé doplňte údaje o dieťati/športovca - povinné polička (meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie a dátum narodenia).

b) Vyplňte adresu trvalého pobytu. Ak je fakturačná a korešpondenčná adresa rovnaká zaškrtnite políčka ,,adresa je rovnaká ako adresa trvalého pobytu“

c) Pokračovať v registrácií.

7. Žiadosť o registráciu – krok 4, výber žiadosti

a) Kliknite na políčko ,,Žiadosť o registráciu športovca“.

b) Športové odvetvie: vyberte možnosť Futbal.

c) Vyberte aktuálny dátum registrácie.

d) Pokračovať v registrácií.

8. Žiadosť o registráciu – krok 5, Zhrnutie

  • Skontrolujte všetky údaje a kliknite na políčko ,,Odoslať

9. Email (notifikácia)

1. Prvý email Vám príde, ak ste správne vyplnili žiadosť o registráciu športovca.

2. Druhý email Vám príde, ak Vašu žiadosť potvrdí tréner MŠ / ZŠ s MŠ.

3. Tretí email Vám príde, ak Vašu žiadosť potvrdí SFZ (Dajme spolu gól).

 - Následne Vaše dieťa bude zaregistrované v projekte Dajme spolu gól.