logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

1. Otvorte si www.dajmespolugol.sk prejdite na políčko ,,REGISTROVAŤ DIEŤA

2. Vyberte si školu zo zoznamu

3. Žiadosť o registráciu – krok 1

a) Potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov.

b) Pokračovať v registrácií.

4. Na to, aby ste mohli zaregistrovať Vaše dieťa/športovca do projektu musí mať zákonný zástupca vytvorený účet ako fyzická osoba. Preto pokračujte cez možnosť ,,Nemáte účet vytvorte si ho!

Vyplňte povinné políčka pri registrácií, odškrtnite políčko „Súhlasím so zmluvnými podmienkami sportnet.online“ a nakoniec kliknite na políčko „Zaregistrovať a autorizovať“

5. Žiadosť o registráciu – krok 2, Typ registrácie

  • Vyberte možnosť: Registrujem dieťa

6. Žiadosť o registráciu – krok 3, údaje o dieťati

a) Ako prvé doplňte údaje o dieťati/športovca - povinné polička (meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie a dátum narodenia).

b) Vyplňte adresu trvalého pobytu. Ak je fakturačná a korešpondenčná adresa rovnaká zaškrtnite políčka ,,adresa je rovnaká ako adresa trvalého pobytu“

c) Pokračovať v registrácií.

7. Žiadosť o registráciu – krok 4, výber žiadosti

a) Kliknite na políčko ,,Žiadosť o registráciu športovca“.

b) Športové odvetvie: vyberte možnosť Futbal.

c) Vyberte aktuálny dátum registrácie.

d) Pokračovať v registrácií.

8. Žiadosť o registráciu – krok 5, Zhrnutie

  • Skontrolujte všetky údaje a kliknite na políčko ,,Odoslať

9. Email (notifikácia)

1. Prvý email Vám príde, ak ste správne vyplnili žiadosť o registráciu športovca.

2. Druhý email Vám príde, ak Vašu žiadosť potvrdí tréner MŠ / ZŠ s MŠ.

3. Tretí email Vám príde, ak Vašu žiadosť potvrdí SFZ (Dajme spolu gól).

 - Následne Vaše dieťa bude zaregistrované v projekte Dajme spolu gól.