logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

MANUÁL  NA VYTVORENIE FUTBALOVEJ AKTIVITY na MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ k projektu DAJME SPOLU GÓL

1.    Pre vytvorenie aktivity je potrebné, aby sa tréner prihlásil na stránke www.dajmespolugol.sk a klikol vpravo hore na "SPRÁVA ŠKOLY“. Po kliknutí budete presmerovaný na prihlasovaciu obrazovku, kde zadáte prihlasovacie údaje.

2.    Tréneri sa prihlasujú len pomocou ISSF (viď. obrázok nižšie). Po úspešnom overení Vašich prihlasovacích údajov Vás pustí ďalej do systému.

3.    Hneď na úvodnej obrazovke máte možnosť vybrať organizáciu (MŠ alebo ZŠ) zo zoznamu, ktoré máte ako tréner priradené.

4.    Vytvorenie novej aktivity

 • Ako prvý krok je nevyhnuté vytvoriť "Miesto konania“ pre nový školský rok a druhý krok je nevyhnuté vytvoriť "Trieda“.
 • Tieto dva kroky je potrebné urobiť LEN pred vytvorením prvej aktivity v novom školskom roku.
 • Miesto konania vytvoríte nasledovne:
 • vpravo dole políčko – "Vytvoriť nové miesto konania"
 • vypíšte adresu, vyberiete z možností a kliknete na políčko vpravo dole "Uložiť“
 • Triedy vytvoríte nasledovne:
 • vpravo dole políčko – "Vytvoriť novú triedu"
 • vypĺňate názov triedy (napr.: 1.A ...) a kliknete vpravo dole "Uložiť“
 • následne si viete pridať žiakov do triedy ak rodič zaregistroval žiaka v novom šk. roku.
 • Nezabudnúť na záver kliknúť vpravo dole na políčko "Uložiť“

5.    Keď už máte vytvorené „MIESTO KONANIA“ a „TRIEDU“, kliknete na políčko "Športové aktivity" a následne vpravo dole "Vytvoriť novú aktivitu“

Pre vytvorenie novej aktivity je nevyhnutné zadať niekoľko povinných údajov: 

 1. Názov aktivity
 2. Vybrať školský rok
 3. Dátum konania
 4. Začiatok aktivity
 5. Koniec aktivity
 6. Miesto konania si vyberiete z možnosti (ak nemáte možnosť výberu, je potrebné vytvoriť miesto konania - viď. obrázok nižšie)
 7. Triedu si vyberiete z možnosti (ak nemáte možnosť výberu, je potrebné vytvoriť triedu - viď. obrázok nižšie)
 8. Zaškrtnúť – kliknúť na políčko "Publikované"
 9. Popis: krátky popis futbalovej aktivity vrátane počtu detí (chlapcov a dievčat) na aktivite 
 10. pridať 3 - 4 fotky z aktivity, pripadne krátke video
 11. Posledný krok – potvrdiť vytvorenie aktivity kliknutím na tlačidlo "Uložiť“ vpravo dole