EURO 2020 - MEDIÁLNY PROGRAM/PLAN OF MEDIA ACTIVITIES | Slovenský futbalový zväz
logo
Mediaservis

EURO 2020 - MEDIÁLNY PROGRAM/PLAN OF MEDIA ACTIVITIES

  • všetky aktivity budú v FC Zenit Training Centre -  Udeľny Park

(all activities take place in FC Zenit Training Center – Udelnyi Park, St. Petersburg)

STREDA 9. JÚNA/ WEDNESDAY 9th June

Mediálny termín: 17:15 (asistent Marek Mintál + 2 hráči)

Breefing: 17:15 (assistent of head coach Marek Mintál and two players)

Tréning: 18:00 – 19:00 (prvých 15 minút otvorený)

Training: 18:00 – 19:00 (15‘ opened)

ŠTVRTOK 10. JÚNA/THURSDAY 10th June

Mediálny termín: 10:15 (asistent + 2 hráči)

Breefing: 10:15 (assistent of head coach and two players)

Tréning: 11:00 – 12:30 (prvých 15 minút otvorený)

Training: 11:00 – 12:30 (15‘ opened)

PIATOK 11. JÚNA/ FRIDAY 11th June

Mediálny termín: 9:45 (asistent + 2 hráči)

Breefing: 9:45 (assistent of head coach and two players)

Tréning: 10:30 – 11:30 (prvých 15 minút otvorený)

Training: 10:30 – 11:30 (15‘ opened)

Tréning: 17:00 – 18:00 (zatvorený)

Training: 17:00 – 18:00 (closed for media)

SOBOTA 12. JÚNA/SATURDAY 12th June

Mediálny termín: 15:15 (doktor + 2 hráči)

Breefing: 15:15 (doctor and two players)

Tréning: 16:00 – 17:30 (zatvorený)

Training: 16:00 – 17:30 (closed for media)

NEDEĽA 13. JÚNA/SUNDAY 13th June – MD-1

Oficiálna tlačovka: 17:45 (tréner Štefan Tarkovič + hráč)

Press conference: 17:45 (coach Štefan Tarkovič and one player)

Oficiálny tréning: 18:30 – 19:30 (prvých 15 min otvorený)

Official training: 18:30 – 19:30 (15‘ opened)

PONDELOK 14. JÚNA/ MONDAY 14th June – MD

19:00 zápas POĽSKO – SLOVENSKO

19:00 Poland - Slovakia

UTOROK 15. JÚNA/TUESDAY 15th June

Mediálny termín: 9:45 (asistent + 2 hráči)

Breefing: 9:45 (assistent of head coach and two players)

Tréning: 10:30 – 12:00 (prvých 15 minút otvorený)

Training: 10:30 – 12:00 (15‘ opened)

STREDA 16. JÚNA/WEDNESDAY 16th June

Mediálny termín: 9:45 (asistent + 2 hráči)

Breefing: 9:45 (assistent of head coach and two players)

Tréning: 10:30 – 12:00 (zatvorený)

Training: 10:30 – 12:00 (closed for media)

ŠTVRTOK 17. JÚNA/THURSDAY 17th June – MD-1

Oficiálna tlačovka: 13:45 (tréner Štefan Tarkovič + hráč)

Press conference: 13:45 (coach Štefan Tarkovič and one player)

Oficiálny tréning: 14:30 – 15:30 (prvých 15 minút otvorený)

Official training: 14:30 – 15:30 (15‘ opened)

PIATOK 18. JÚNA/FRIDAY 18th June – MD

16:00 zápas ŠVÉDSKO – SLOVENSKO

16:00 Sweden - Slovakia

SOBOTA 19. JÚNA/SATURDAY 19th June

Mediálny termín: 10:15 (asistent + 2 hráči)

Breefing: 10:15 (assistent of head coach and two players)

Tréning: 11:00 – 12:30 (prvých 15 minút otvorený)

Training: 11:00 – 12:30 (15‘ opened)

NEDEĽA 20. JÚNA/SUNDAY 20th June

Mediálny termín v hoteli Belmond: 10:30 (doktor + 2 hráči)

Media date in hotel Belmond: 10:30 (doctor and two players)

Tréning: (voľný deň)

Training: day off

PONDELOK 21. JÚNA/MONDAY 21st June

Mediálny termín: 10:15 (asistent + 2 hráči)

Breefing: 10:15 (assistent of head coach and two players)

Tréning: 11:00 – 12:30 (prvých 15 minút otvorený)

Training: 11:00 – 12:30 (15‘ opened)

Odlet Sevilla: 16:00

Departure to Sevilla: 16:00

UTOROK 22. JÚNA/TUESDAY 22nd June – MD-1

Oficiálna tlačovka: 17:45 (tréner Štefan Tarkovič + hráč)

Press conference: 17:45 (coach Štefan Tarkovič and one player)

Oficiálny tréning: 18:30 – 19:30 (prvých 15 min otvorený)

Official training: 18:30 – 19:30 (15‘ opened)

STREDA 23. JÚNA/WEDNESDAY 23rd June – MD

18:00 zápas SLOVENSKO – ŠPANIELSKO

18:00 Slovakia - Spain

Dôležitá informácia: V prípade zmien budeme pracovníkov médií informovať na stránke futbalsfz.sk v sekcii médiá a ďalší program doplníme na základe vývoja zápasov v skupine.

Značky