SFZ – Technický riaditeľ Roman Pivarník: Budeme pracovať spoločne a tímovo

Pondelok, 7.8.2023 07:00 | Posledná aktualizácia 7.8.2023 09:17
Technický riaditeľ SFZ Roman Pivarník otvoril poradu s reprezentačnými trénermi s témou o nastavení princípov hry ich tímov.
Technický riaditeľ SFZ Roman Pivarník otvoril poradu s reprezentačnými trénermi s témou o nastavení princípov hry ich tímov.
autor: JÁN GREGUŠ, zdroj: SFZ

ZVOLEN (SFZ) – „Pracujeme na filozofii slovenských národných tímov,“ naznačil na záver júnovej debaty technický riaditeľ SFZ ďalšie kroky ľudí z technického úseku zväzu. Ako ďaleko sa pri napĺňaní tejto úlohy zodpovední dostali, ukázalo dvojdňové stretnutie Romana Pivarníka s trénermi všetkých reprezentačných tímov od dvadsaťjednotky nadol, vrátane ženských družstiev, a so zástupcami klubových mládežníckych akadémií.

Samuel Slovák, manažér mládežníckych reprezentácií, a Roman Pivarník prezentovali širokému auditóriu kľúčové herné princípy, ktoré vypracoval technický úsek zväzu pre národné tímy. „Ide nám o nastavenie jednotného modelu herného štýlu s otvorenou možnosťou realizácie myšlienok každého trénera pre jeho zverencov, ale v jasne vymedzenom priestore,“ zhrnul do jednej vety technický riaditeľ hlavnú ideu pracovného stretnutia.

Takže princípy! Základné rozostavenie zásadne so štyrmi obrancami, vedenie útokov, držanie lopty, hra bez lopty, mentalita (príslušný slajd podfarbil obrázok legendárneho Antona Ondruša z roku 1976, Pivarníkovo vysvetlenie: „Tím majstrov Európy, väčšinovo zložený zo slovenských hráčov, bol mentálne enormne silný. To, na čom postavili svoju vnútornú silu títo futbalisti, sa dá využiť aj dnes, hoci od ich úspechu uplynulo už takmer polstoročie. Takže Ondrušova fotografia je pri tomto princípe symbol aj impulz zároveň“), obsah tréningu. K tomu doplňujúce videá, nákresy, obrázky.

Zároveň dostali účastníci stretnutia potrebné školenie na platformu XPS, na ktorú slovenský reprezentačný futbal prechádza. Tá je prepojená s ISSF systémom, po dôslednom overení platí, že uvedená platforma funguje podľa našich požiadaviek. „Všetky získané dáta sa dajú do nej zapísať, stiahnuť z nej, analyzovať ich podľa potreby,“ vypočítaval prednosti „ikspéeska“ Pivarník.

Plénum reagovalo na podnety prezentujúcich pozitívne, tréneri sa zapojili aj do diskusie. „Logicky. Pretože princípy práce tu už boli a podľa nich sa vo fungovaní reprezentácií šlo, len možnosť ich uplatnenia bola až veľmi široká, takže sa jednotlivé tímy neprezentovali vždy rovnakou filozofiou. Toto chceme a potrebujeme zmeniť,“ povedal technický riaditeľ na margo toho, že aj z hnutia zaznievali hlasy o nie jednotnom hernom prejave slovenského futbalu. „Požiadavka na jasne stanovené princípy šla rovnako zdola aj zhora, v tom je absolútna zhoda naprieč hnutím.“ Technický riaditeľ opakovane zvýrazňoval spoločný postup. „Aby sa tréneri tímov, ktoré nemajú v danom asociačnom termíne program, zúčastnili na zraze pod vedením kolegu, ktorého výber je v tom čase v akcii, aby fungovalo vzájomné prepojenie myšlienok i práce. Chceme a budeme pracovať tímovo!“

Aj preto sa po reprezentačných tréneroch na stretnutí zúčastnili aj športoví riaditelia akadémií. „Aby vedeli, čo chce technický  úsek zväzu a tréneri národných tímov,“ dupľoval Pivarník smer spoločnej roboty aj pre túto skupinu spolupracovníkov. Tí rovnako ako tréneri deň pred nimi dostali i školenie na užívanie platformy XPS. „Oni aj ich administrátori vyjadrili s jej zapojením do našej činnosti spokojnosť, je koncepčne jednoduchšia a dajú sa v nej využiť početnejšie dáta. Funguje v počítači aj v telefóne, čo je ďalšie nezanedbateľné plus, v dnešnej dobe priam vyžadované.“

Druhou fázou v činnosti národných tímov je po nastavení princípov nájdenie vhodných reprezentantov, ktorí ich budú v medzištátnych zápasoch uplatňovať, dodržiavať a nimi prezentovať hru, akú chceme pod značkou „slovenský futbal“ hrať.

Podčiarknuté, zhrnuté: sumár po Zvolene je, že „nepôjde všetko ideálne zo dňa na deň, ani o týždeň nebudeme o kilometer ďalej, ale do konca roka posun zvládneme. Verím, že po tomto čase už bude jasne vidieť, čo chceme hrať v reprezentácii,“ neskrýval pozitívne nastavenie Roman Pivarník.

Jeden otáznik nesúvisel priamo s obsahom stretnutia, ale výrazne sa ho dotýkal: po odchode Stanislava Maceka zo služieb SFZ chýba v kádri reprezentačných trénerov jedno meno. „Meno trénera osemnástky už poznáme, zhoda medzi nami je. Posunul som ho na najbližší výkonný výbor na schválenie, potom budeme informovať aj verejnosť,“ reagoval technický riaditeľ.

A ešte jedna dôležitá vec sa vo Zvolene preberala, týkala sa fyzickej prípravy reprezentantov. Prednášku mal David Brünn, kondičný tréner áčka, ktorý vypracoval na podnet vedenia technického úseku funkčnú „kuchárku“ pre prácu kolegov na týchto pozíciách. Vekovo rozvrstvenú - pre kategórie 12 až 14, 15 až 17 a 18 až 19 – detailne rozpísané cvičenia, doložené obrázkami, „ešte dodáme videá.“ Zmysel je zrejmý, iba dobre pripravený futbalista môže hrať futbal, samotný talent, čo ako veľký, nestačí.

Takže noty po Zvolene sú jasné, treba nám hrať podľa nich.

Peter Šurin

Značky