logo
SFZ

DK SFZ - MFK Dolný Kubín potrestaný za poškodenie dobrého mena futbalu

BRATISLAVA (SFZ) - Príslušné orgány SFZ sa zaoberali prípravným medzinárodným stretnutím medzi MFK Dolný Kubín a chorvátskym NK Rijeka, ktorý sa odohral 4. januára 2023. Na základe rôznych podnetov vec najskôr prešetrovalo Oddelenie integrity SFZ, ktoré následne podalo podnet na Disciplinárnu komisiu SFZ. 

„Skutočnosti uvedené v podnete Oddelenia integrity SFZ zakladali jednoznačné podozrenie z konania poškodzujúce nielen slovenský futbal ako taký, ale aj dobré meno samotného futbalového klubu MFK Dolný Kubín. Za účelom riadneho vyšetrenia daného podozrenia bol DK SFZ spolu s podnetom predložený rozsiahly spisový materiál obsahujúci aj vyjadrenia priamych aktérov podozrivého stretnutia a to okrem iného aj hráčov z krajín bývalej Juhoslávie. Dokazovanie bolo následne doplnené o výpovede funkcionárov klubu MFK Dolný Kubín. Po vyhodnotení všetkých zistených skutočností dospela DK SFZ k jednoznačnému záveru, že v súvislosti s prípravným medzinárodným stretnutím s NK Rijeka došlo zo strany klubu k spáchaniu disciplinárneho previnenia poškodenia dobrého mena futbalu. Jeho podstata priamo nespočíva len v dosiahnutom výsledku (0:14), avšak v okolnostiach, za akých bolo toto stretnutie dohodnuté a následne aj odohrané. Zjednodušene možno uviesť, že aktívnym konaním funkcionárov MFK Dolný Kubín došlo k odohratiu stretnutia, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou bolo zneužité stávkarskou organizovanou skupinou. Napriek tomu, že všetky okolnosti tomu pred stretnutím nasvedčovali, futbalový klub tomuto nielenže nezabránil, no svojím konaním ešte aktívne pôsobil, aby sa to stretnutie odohralo, hoc aj bez vlastných hráčov svojho klubu. 

Napriek tomu, že išlo len o prípravné stretnutie, výška finančnej pokuty (5-tisíc eur) odzrkadľuje medzinárodný dosah danej udalosti a zároveň by mala preventívne pôsobiť aj na ostatné futbalové kluby, aby pri výbere spolupráce s rôznymi subjektami boli ostražitejšie a nestali sa ľahkou korisťou podozrivých skupín,“  vysvetlil predseda DK Peter Mihál.

„Žiadosť na spoluprácu sme dostali od samotného klubu. Ten nás kontaktoval po pravidelnom stretnutí so zástupcami klubov 2. ligy, na ktorom sme informovali o aktuálnych rizikách a technikách, ktoré používajú manipulátori zápasov. Na základe týchto informácií aj samotný klub pochopil potenciálnu hrozbu ohrozenia integrity.  V súvislosti s podozrením na manipulácie zápasov počas sústredenia v Chorvátsku pokračuje medzinárodné vyšetrovanie, pri ktorom sme okrem firiem zaoberajúcimi sa monitoringom stávkových trhov spolupracovali aj s integrity officermi viacerých európskych zväzov,“ doplnil manažér integrity futbalu Jakub Čavoj 

„V momentálnom štádiu vyšetrovania nemôžeme poskytnúť viac informácií. Môžeme však potvrdiť, že tie už zhromaždené smerujú k osobám zo zahraničia a vyšetrovaný pokus o manipuláciu bol spáchaný mimo územia SR pravdepodobne osobami, ktoré nie sú členmi SFZ, preto spadajú do pôsobnosti iných zväzov a orgánov činných v trestnom konaní. Veríme, že uvedený prípad bude výstrahou a zároveň aj prevenciu pre ostatné kluby. Pravidelne upozorňujeme kluby na možné riziká a zároveň monitorujeme pokusy organizovaných skupín o vstup do slovenských klubov. V tejto súvislosti bude pre nás veľkou pomocou finalizácia dlhšie pripravovanej novely smernice o Právno-organizačných zmenách v kluboch. Hlavným zámerom novely je väčšia transparentnosť a ochrana integrity futbalu v súvislosti so vstupom nových majiteľov a sponzorov do slovenských klubov,“ dodal Čavoj. 

Značky