GDPR - Ochrana osobných údajov | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

GDPR - Ochrana osobných údajov

SFZ GDPR V1 - poučenie fyzickej osoby - 24.5.2018