logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

GRASSROOTS – Oddnes prijímame prihlášky do 8. ročníka projektu Dajme spolu gól

Pondelok, 21.8.2023 11:35 | Posledná aktualizácia 21.8.2023 13:48

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Projekt pre deti z deti z materských a základných škôl - „Dajme spolu gól“ - vstupuje do 8. ročníka, organizátori od dnešného dňa (21.8.) očakávajú prihlášky škôl zapojených do minulého ročníka a ponúkajú možnosť zapojiť sa do projektu tiež novým školám.

Projekt zameraný na popularizáciu futbalu detí v materských školách prostredníctvom pravidelných pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal sa úspešne etabloval aj na základných školách.
V minulom školskom roku 2022/23 sa do projektu zapojilo v rôznych kútoch Slovenska 260 materských škôl a zrealizovaných bolo celkovo 4678 aktivít. Ak k tomu prirátame 139 základných škôl a 2478 aktivít, dostaneme celkový výsledný počet – 399 zapojených škôl a 7156 zrealizovaných aktivít.

"Myslím si, že projekt Dajme spolu gól sa dlhodobo teší obľube detí a škôl, dôkazom sú uvedené fakty z minulého ročníka. Našou ambíciou je nadviazať na ostatné ročníky aj v školskom roku 2023/24 a okrem doteraz registrovaných škôl vítame a očakávame prihlášky aj nových materských a základných škôl. Dovolím si povedať, že počas doby exsitencie projektu sa spolupráca so školami vyprofilovala na výbornú úroveň, týmto by som sa rád poďakoval všetkých zástupcom zúčastnených škôl za čas a energiu venovanú deťom a hlavnému poslaniu projektu,“ povedal Cyril Janoško, koordinátor Grassroots futbalu SFZ.

Ako sa stalo zvykom, školy, ktoré využijú príležitosť a zaregistrujú sa do projektu, obdržia od Slovenského futbalového zväzu športové pomôcky. Vstúpiť do projektu môžu aj nové základné školy, konkrétne deti z 1. ročníkov základných škôl vo forme záujmovej činnosti so zameraním na futbal.

Registrácia materských a základných škôl pre nový školský rok 2023/24 je zahájená dnešným dňom (21.8.2023) na webovom sídle dajmeposlugol.sk ., všetky podrobné informácie k zapojeniu sa do projektu sú k dispozícii na https://futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/ . V prípade otázok môžete organizátorov projektu kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy dajmespolugol@futbalsfz.sk.

LICENCIA – SFZ GRASSROOTS LEADER

Po minuloročnej premiére je aj v aktuálnom školskom roku k dispozícii on-line školenie pre trénerov a učiteľov s názvom „SFZ Grassroots leader“. Školenie prináša dôležité informácie k bezpečnému a správnemu spôsobu realizácie futbalových aktivít v škole, ale aj v klube pre vekovú kategóriu prípraviek U 11. Držiteľ tejto licencie môže viesť futbalové aktivity v škole a v klube pre danú vekovú kategóriu prípraviek, môže pôsobiť na poste trénera v ktoromkoľvek klube v kategórii U11 v súťažiach v pôsobnosti Oblastných a Regionálnych futbalových zväzov.

Podrobnejšie informácie k školeniu nájdu uchádzači na SFZ Grassroots Leader a www.dajmeposlugol.sk.


zdroj: SFZ
Peter Zeman

Značky