logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia DK SFZ zo dňa 13.6.2024 týkajúce sa trénera Lukáša Kaplana

Piatok, 14.6.2024 11:45 | Posledná aktualizácia 14.6.2024 11:52

BRATISLAVA (SFZ) - V rámci pravidelného zasadnutia Disciplinárnej komisie SFZ rozhodoval v jednom prípade aj Senát na ochranu integrity

Senát na ochranu integrity Disciplinárnej komisie SFZ (DK SFZ) na svojom zasadnutí dňa 13.6.2024 rozhodol vo veci disciplinárneho konania vedeného voči Lukášovi Kaplanovi pre spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti a integrity súťaže. Na základe vykonaného dokazovania dospela DK SFZ k záveru, že tréner Lukáš Kaplan sa disciplinárne previnil tým, že opakovane stávkoval na stretnutia v súťaži, v ktorej pôsobil aj klub, ktorého bol v danom čase trénerom.

V tejto súvislosti Senát výslovne uvádza, že predmetom konania voči Lukášovi Kaplanovi nebolo podozrenie z manipulácie stretnutia 2. ligy medzi MFK Dolný Kubín - 1. FC Tatran Prešov, pre ktoré sú vedené iné ďalšie dve disciplinárne konania. 

Napriek skutočnosti, že Lukáš Kaplan nestávkoval na zápasy vlastného klubu a ani žiadnym spôsobom v tejto súvislosti za účelom nedovoleného obohatenia sa zo stávkovania nezneužil informácie z neho, DK SFZ zdôrazňuje, že stávkovanie vo vlastnej súťaži, aj keď len na iný klub, je podľa Disciplinárneho poriadku SFZ zakázané.

Lukáš Kaplan v rámci disciplinárneho konania svoj čin oľutoval a pri jeho objasnení účinne napomáhal. Po zohľadnení všetkých okolností uložila DK SFZ menovanému disciplinárnu sankciu pozastavenie výkonu funkcie na obdobie 6 mesiacov, čo predstavuje najnižšiu možnú výšku sankcie, ktorú pre toto previnenie ustanovuje Disciplinárny poriadok SFZ.

V tomto kontexte DK SFZ spolu s Oddelením integrity SFZ znepokojivo vníma, že zákaz stávkovania vo vlastnej súťaži, aj keď nie na vlastný klub, je členmi SFZ v mnohých prípadoch podceňovaný. Naopak je potrebné zdôrazniť, že akékoľvek stávkovanie bez ohľadu na klub, je vo vlastnej súťaži prísne v rozpore s predpismi SFZ ako aj UEFA, o čom sú členovia SFZ na pravidelných školeniach informovaní. 

Všetky informácie o rozhodnutí v tomto disciplinárnom konaní sú zverejnené v Úradnej správe SFZ č. 47 zo dňa 14.6.2024.

Značky