logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 10.10.2023

Streda, 11.10.2023 08:51 | Posledná aktualizácia 11.10.2023 08:51

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.10.2023 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na zmenu účelu použitia finančného príspevku pre obec Jakubova Vôľa a uložil povinnosť pre generálneho sekretára zabezpečiť podpísanie zmluvných dodatkov v zmysle predloženého návrhu Turčianskeho futbalového zväzu,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji v rámci procesov prípravy ME U21 v roku 2025 cez SFZ Event, s.r.o.,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu koncepcie na obsadzovanie hlavných trénerov a asistentov trénerov pri mládežníckych reprezentačných družstvách SR,

- schválil návrh na zloženie realizačného tímu reprezentačného výberu SR U18 – jeseň 2023,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o vykonaní auditu UEFA/SGS licenčnej administratívy SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému SFZ (vydanie 2023),

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ pre štart v UEFA Lige majstrov žien (vydanie 2022),

- vzal na vedomie informáciu vyhodnotenie činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2022/2023,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca september 2023,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.                    

Značky