logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom poslednom zasadnutí v roku 2020 sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

VV SFZ na svojom zasadnutí 1.12.2020 v Bratislave dnes okrem iného:

- schválil návrh na predĺženie zmluvy pre reprezentačného trénera SR „A“ p. Štefana Tarkoviča,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21,

- schválil návrh na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na uzatvorenie zmluvy medzi SFZ a FIFA o poskytnutí bezúročnej pôžičky pre SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, zároveň schválil zmeny a predĺženia realizácie projektov v zmysle predloženého návrhu,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ v termíne 26. február 2021, zároveň uložil povinnosť pre generálneho sekretára, predsedov RFZ a prezidenta ÚLK, aby v termíne do 15. januára nahlásili členov pracovných komisií,

- vzal na vedomie informáciu o stave projektu implementácie systému VAR v podmienkach SFZ,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- schválil návrh na právno-organizačnú zmenu v klube FK Železiarne Podbrezová,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie smernice klubového licenčného systému SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za rok 2020,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Fondu na podporu športu,

- schválil návrh na ukončenie činnosti Komisie partnerov SFZ,

- schválil návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2021,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky