logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 11.4.2023

Utorok, 11.4.2023 16:15 | Posledná aktualizácia 11.4.2023 16:16

BRATISLAVA (SFZ) - NA svojom parvidelnom zasadnutí sa streli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Na svojom zasadnutí 11.4.2023 Výkonný výbor SFZ okrem iného: 

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia 73. Kongresu FIFA v Rwande,

- potvrdil súčasných a schválil nových členov do pracovných komisíí UEFA na roky 2023-2027,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o príprave priorít a cieľov v rámci nového programového cyklu FIFA FORWARD 3,

- schválil návrh na zmenu konateľa SFZ Marketing, s.r.o.,

- schválil návrh Smernice SFZ o futbalových agentoch s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovných skupín zaoberajúcich sa novelizáciou predpisov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2022,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- schválil návrh na zriadenie Komisie SFZ pre históriu a štatistiku v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s) Stanov SFZ, v tejto súvislosti schválil návrh štatútu a zloženie komisie, 

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca marec 2023,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu Technického úseku SFZ k modelu “B” mužstiev vo futbalových akadémiach.

Značky