logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2024

Utorok, 12.3.2024 12:01 | Posledná aktualizácia 12.3.2024 12:01

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 12.3.2024 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji v rámci procesov prípravy ME U21 v roku 2025 cez SFZ Event, s.r.o.,

- vzal na vedomie informáciu o aktualizovaných termínoch riadenia súťaží SFZ v koordinácii s organizovaním a účasti reprezentačného družstva SR A na ME v Nemecku,

- schválil návrh štatútu a zloženie Komisie pre Grassroots - amatérsky futbal SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovnej skupiny pre novelizáciu Stanov SFZ,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie za rok 2023,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2023/24,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiacov január a február 2024,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky