logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.3.2022

Streda, 2.3.2022 08:45 | Posledná aktualizácia 2.3.2022 09:32

BRATISLAVA (SFZ) Po prvý raz v novom volebnom období sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 1.3.2022 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy za uplynulý kvalifikačný cyklus,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 za obdobie roku 2021 a prípravu na EURO 2022,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave vyhodnotenia projektu „Eurá z Eura“,

- zvolil a ustanovil v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o), q) a r) stanov SFZ:

a) za členov Revíznej komisie SFZ zvolil p. - Jaroslav Bágel, Vladimír Vansa, Kamil Kyselica a Arpád Benovič,

b) za členov Disciplinárnej komisie SFZ zvolil p. - Peter Potecký, Miroslav Vlk, Lukáš Radoský, Miroslav Jablonický, Marián Vereš, František Lunák, Róbert Dadykin a Miroslav Urban,

c) za členov Odvolacej komisie SFZ zvolil p. Miroslav Bobák, Pavol Malich a Boris Benkovič a za náhradníka Odvolacej komisie SFZ p. Miroslava Kišu,

d) za členov Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ zvolil p. - Boris Goga a Timotej Minarovič,

e) za členov Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ zvolil p. - Viliam Kupec, Tomáš Suchý a Vladimír Kordoš,

f) za predsedu Komisie delegátov SFZ  ustanovil p. Štefana Kormana,

g) za člena Komisie delegátov SFZ  ustanovil p. Miroslava Schneidera,

h) za predsedu Komisie pre štadióny a ihriská SFZ  ustanovil p. Ladislava Liptáka,

i) za členov Komisie pre štadióny a ihriská SFZ  ustanovil p. Roman Uváček, Vendelín Novysedlák, Milan Vorčák, Miloš Kopča a Zdenko Ivan,

j) za predsedu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ ustanovil p. Mareka Holbíka,

k) za členov Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ  ustanovil p. - Jakub Kováčik, Miroslav Vereb, Pavol Adamčiak, Jozef Mochnacký, Róbert Spál, Viktor Karel, Branislav Harabin, Slavomír Trnkócy, Ľuboš Jurčo, Timotej Baďo, Matej Izakovič, Tomáš Ľalík, Róbert Jano, Jozef Krenický, Peter Štrpka a Juraj Babiš,

l) za predsedu Športovo-technickej komisie SFZ  ustanovil p. Jána Panáka,

m) za členov Športovo-technickej komisie SFZ ustanovil p. - Tibor Révay, Miroslav Maca, Marián Králik a Ján Onofrej.

n) za členov Komisie rozhodcov SFZ ustanovil p. Miroslav Richtárik, Miroslav Jaška a Igor Krško,

o) za predsedu Licenčnej komisie SFZ  ustanovil p. Juraja Obložinského,

p) za členov Licenčnej komisie SFZ ustanovil p. Daniel Chmurný, Ján Fašung, Branislav Delej, Peter Michalík, Milan Sládkovič, Andrej Rozvadský, Boris Brenčič, Vladimír Brenčíč, Ivan Dežď a Tomáš Ďurík,

- schválil návrh na prijatie uchádzačov školenia trénerov licencie UEFA PRO 2022/23 a UEFA A 2022 v zmysle odporučenia skúšobnej komisie,

- schválil návrh na doplnenie nominačnej listiny Komisie delegátov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu konanej dňa 28.2.2022,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca február 2022,

- vzal na vedomie informáciu o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2021.

Značky