logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 16.1.2024

Utorok, 16.1.2024 13:31 | Posledná aktualizácia 16.1.2024 13:31

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom prvom zasadnutí v roku 2024 sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 1ž.1.2024 v Bratislave okrem iného:

- schválil návrh na predĺženie zmluvy pre reprezentačného trénera SR A a udelil mandát prezidentovi SFZ na rokovanie s reprezentačným trénerom SR A o podmienkách návrhu zmluvy,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ,

- vzal na vedomie prípravu návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2024,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na doplnenie „B“ mužstiev do súťaží riadených SFZ od súťažného ročníka 2025/2026 s minimálnou dĺžkou trvania zmeny na päť súťažných ročníkov,

- berie na vedomie informáciu o výsledku testovania vo futbalových akadémiách SFZ,

- berie na vedomie informáciu príprave bonusového hodnotenia FA a ÚTM,

- schválil návrh pre vytvorenie Komisie pre Grassroots – amatérsky futbal SFZ,

- schválil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2022/23,

- berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o futbalových agentoch,

- berie na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovnej skupiny pre novelizáciu Stanov SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2023/24,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ,

- berie na vedomie stanovisko SFZ k podanej žiadosti FC Nitra, a.s.,

- schválil návrh na prijatie nového riadneho člena SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca december 2023,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky