logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

BRATISLAVA (SFZ) - Na mimoriadnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí 19.6.2020 v Bratislave okrem iného:

- neschválil návrh na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie koronavírusu COVID19 v zmysle stanoviska a analýzy Technického úseku SFZ,

- odporučil riadiacim orgánom RFZ a ObFZ schváliť návrh na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených RFZ a ObFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie koronavírusu COVID19,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizáciu II. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/22 a upraviť ju na celoštátnu 16 člennú súťaž,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ.

Značky