logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.11.2021

Utorok, 2.11.2021 15:10 | Posledná aktualizácia 4.11.2021 08:01

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 2.11.2021 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- schválil návrh projektu s názvom „Eurá z EURA na podporu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry“,

- schválil návrh na navýšenie finančného príspevku na hráčov U21 v II. ligy,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie člena Komisie pre riadenie II. ligy,

- schválil návrh na zriadenie Komisie SFZ pre ženský futbal v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s) Stanov SFZ, v tejto súvislosti schválil návrh štatútu Komisie SFZ pre ženský futbal a ustanovil za predsedu komisie p. Jána Matonoka,

- vzal na vedomie informáciu o Koncepcii vzdelávania futbalistov a futbalistiek vo futbalových akadémiách zriadených SFZ – podpora duálnej kariéry v slovenskom futbale,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca október 2021,

- vzal na vedomie informáciu zo 60. zasadnutia Valného zhromaždenia SOŠV konaného dňa 15. októbra 2021,

- schválil návrh na udelenie odznaku SFZ.

Značky