logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 4.10.2022

Streda, 5.10.2022 08:30 | Posledná aktualizácia 5.10.2022 08:40

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 4.10.2022 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovných skupín zaoberajúcich sa novelizáciou predpisov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o infraštruktúre štadiónov so zapracovanými pripomienkami od Prezídia ÚLK, zároveň uložil povinnosť klubom I. ligy, ktoré svoje domáce súťažné zápasy nehrajú na prírodnej alebo hybridnej hracej ploche, aby v termíne do 31. decembra 2023 mali uzavreté s dodavateľmi zmluvy o vyhotovení diela,

- vzal na vedomie informáciu o záujme predstaviteľov FK DAC 1904 Dunajská Streda zorganizovať finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2022/23 v MOL Aréne v Dunajskej Strede, zároveň stanovil termín 25. október 2022 pre ostatné kluby, ktoré majú záujem na organizovanie finále Slovnaft cup-u v súťažnom ročníku 2022/23 na predkladanie svojích žiadostí, 

- schválil návrh nového konceptu vyhlasovania ankety „Futbalista roka“,

- vzal na vedomie informáciu o štatistike striedavých štartov za predchádzajúce súťažné ročníky,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca september 2022.

Značky