logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2022

ČEREŇANY (SFZ) - Na svojom poslednom zasadnutí v roku 2022 sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 6.12.2022 v Čereňanoch okrem iného:

- schválil návrh na uzatvorenie novej zmluvy reprezentačnému trénerovi SR U21 p. Jaroslavovi Kentošovi,

- vzal na vedomie informáciu o marketingovej spolupráci a manažmente so spolupracovníkom z Českej republiky p. Martinom Malíkom,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil žiadosť FK Rakytovce o vyúčtovanie projektu pod názvom RSC Hamšík Academy na základe zmluvy o zlúčení vo veci poskytnutia finančných prostriedkov s pôvodným účelom - rekonštrukcia šatní a zázemie,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 24. február 2023 do Popradu,

- schválil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2021/22,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovných skupín zaoberajúcich sa novelizáciou predpisov SFZ,

- schválil návrh nového znenia Revízneho poriadku SFZ, 

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- schválil návrh Smernice SFZ pre štart v UEFA Lige majstrov žien (vydanie 2022),

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ a projektu Šanca pre súťažný ročník 2022-23,

- vzal na vedomie informáciu vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2022-23,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca november 2022.

Značky