logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.11.2023

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 7.11.2023 v Bratislave okrem  iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tej to súvislosti uložil prezidentovi SFZ uzatvoriť darovaciu zmluvu na pozemky, na ktorých je Dom futbalu postavený tak, aby bol vlastníkom pozemkov pod budovou v zmysle zmluvy o spolupráci SFZ, rovnako tak uložil prezidentovi SFZ zabezpečiť vypracovanie nového geometrického plánu Domu futbalu a dať ho zapísať do katastra nehnuteľností,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji v rámci procesov prípravy ME U21 v roku 2025 cez SFZ Event, s.r.o., v tejto súvislosti schválil návrh Stanov SFZ Event, s.r.o.

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2023-27,

- schválil návrh kritérií na obsadzovanie hlavných trénerov a asistentov trénerov pri mládežníckych reprezentačných výberoch,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na doplnenie „B“ mužstiev do III. ligy riadenej SFZ a IV. ligy riadenej RFZ,

- vzal na vedomie informáciu o obsahu požiadaviek v rámci návrhu na uzatvorenie novej zmluvy medzi SFZ a Úniou druholigových klubov zo strany únie, v tejto súvislosti udelil mandát prezidentovi SFZ na rokovanie s Úniou druholigových klubov v rozsahu návrhov odprezentovaných prezidentom SFZ priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca október 2023,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky