logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2021

Utorok, 7.12.2021 13:28 | Posledná aktualizácia 9.12.2021 10:22

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 7.12.2021 okrem iného:
- vzal na vedomie vyhodnotenie Správy o činnosti reprezentačného družstva SR A v ostatnom kvalifikačnom cykle, v tejto súvislosti poveril prezidenta SFZ a viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu, aby v termíne do 31.12.2021 predložili členom Výkonného výboru návrh na trénera SR A,
- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,
- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,
- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Volebnej konferencie SFZ, v tejto súvislosti určil termín 15. január 2022 pre GS SFZ, predsedov RFZ a prezidenta ÚLK na zasielanie návrhov na členov pracovných skupín Volebnej konferencie SFZ,
- vzal na vedomie prípravu návrhov rozpočtov SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2022,
- schválil návrh na prijatie nového riadneho člena SFZ,
- schválil návrh na právno-organizačnú zmenu v klube,
- schválil návrh na zmenu a doplnenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov,
- vzal na vedomie aktuálny vývoj a ciele klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,
- schválil návrh na zloženie Komisie SFZ pre ženský futbal,
- vzal na vedomie prezentáciu návrhu na legislatívne nastavenie pravidiel pri kandidatúre vo voľbách do orgánov na riešenie sporov,
- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca november 2021,
- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky