logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.11.2022

Utorok, 8.11.2022 16:55 | Posledná aktualizácia 9.11.2022 12:51

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom parvidelnom zasadnutí sa zišli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 8.11.2022 okrem iného:

- vzal na vedomie Správu reprezentačného trénera SR U21 za predchádzajúci kvalifikačný cyklus,

- vzal na vedomie informáciu zo stretnutia Top executive programme UEFA konanom dňa 8. októbra 2022 vo Frankfurte,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil žiadosť o zmenu účelu použitia finančného príspevku v projekte klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovných skupín zaoberajúcich sa novelizáciou predpisov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu,

- schválil štadión Antona Malatinského v Trnave za dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2022/23,

- schválil štadión v Dunajskej Lužnej za dejisko finále ženského pohára pre súťažný ročník 2022/23,

- vzal na vedomie Správu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,

- schválil návrh na prijatie FK Kuchyňa za nového riadneho člena SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o testovaní hráčov regionálnych výberov U14,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca október 2022,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o možnosti na zasielanie návrhov kandidátov na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka, v tejto súvislosti určil deň 15. január 2023 ako posledný termín na zasielanie návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka.

Značky