logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 9.4.2024

Utorok, 9.4.2024 12:54 | Posledná aktualizácia 9.4.2024 12:54

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 9.4.2024 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji v rámci procesov prípravy ME U21 v roku 2025 cez SFZ Event, s.r.o.,

- vzal na vedomie návrh na reorganizáciu súťaží dievčenského futbalu, v tejto súvislosti uložil generálnemu sekretátorovi SFZ povinnosť zorganizovať pracovné stretnutie Technického úseku SFZ so zástupcami klubov ohľadom návrhu a následne odkomunikovaný materiál predložiť členom VV SFZ na prerokovanie a delegátom Konferencie SFZ na schválenie,

- vzal na vedomie informáciu zo Správnej rady Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia pracovnej skupiny pre novelizáciu Stanov SFZ,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2023,

- schválil štadión pod Zoborom v Nitre za dejisko finále Slovenského pohára žien pre súťažný ročník 2023/24,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.   

Značky