logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

Na svojom poslednom zasadnutí v roku 2019 sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 6.12.2019 okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačných družstiev SR U19 a SR U17,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačných družstiev SR WU19 a SR WU17,

- vzal na vedomie informáciu k aktuálnemu stavu kľúčových projektov v rámci Strategického plánu na roky 2018-2022,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024,

- schválill návrh rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o podpise zmluvy o spolupráci a financovaní rekonštrukcie futbalového štadióna v Trenčíne,

- odporúčil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ a návrh zloženia pracovných komisií,

- vzal na vedomie prípravu návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020,

- odložil schvaľovanie dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 na hlasovanie per rollam,

- schválil návrh zloženia Výkonnej komisie a Čestnej rady Siene slávy slovenského futbalu,

- vzal na vedomie informáciu o konaní konferencie Prague Sports Law Day 2019,

- vzal na vedomie správy z komisií UEFA,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca november 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o novele zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Značky