OZNAM SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Vzhľadom na celospoločenskú situáciu a blížiaci sa medzištátny trojzápas národného mužstva s nutnosťou zhostiť sa organizácie domácich stretnutí a zabezpečenie výjazdu do Veľkej Británie zabezpečil Slovenský futbalový zväz testovanie všetkých relevantných aktérov futbalového podujatia aj zamestnancov SFZ.

S uspokojením možno skonštatovať,  že výsledky všetkých členov reprezentačného mužstva, teda hráčov a členov realizačného tímu, sú negatívne, pri jednom teste je nutný opätovný retest, aby bol výsledok jednoznačný.

Medzi zamestnancami SFZ bolo šesť testov vyhodnotených ako pozitívnych, preto vedenie zväzu rozhodlo o okamžitom prechode pracovníkov centrály do režimu home office.

Slovenský futbalový zväz pokračuje bez prerušenia na príprave všetkých pracovných náležitostí, súvisiacich s organizáciou medzištátnych zápasov, ktoré nie sú ohrozené, a činnosti pri riadení futbalového hnutia.

SFZ bude naďalej informovať širokú verejnosť informovať o všetkých relevantných skutočnostiach.

Značky