logo
Zverejňovanie

v zmysle § 16 ods. 2 písm. d) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zoznam talentovaných športovcov_rok 2020.pdf