logo
Zverejňovanie


Vyročná správa SFZ za rok 2022.pdf
VS SFZ 2022_Prílohy 1-3.pdf
VS SFZ 2022_Prílohy 4-6.pdf
Výročná správa SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2021.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2020.pdf
Prílohy k Výročnej správe SFZ za rok 2020 č. 1 až 5.pdf
Prílohy k Výročnej správe SFZ za rok 2020 č. 6 a 7.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2019.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2018.pdf
Prílohy 1 až 8 k Výročnej správe SFZ za rok 2018.zip
Výročná správa SFZ za rok 2017.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2016.pdf
Prílohy 1 až 7 k Výročnej správe SFZ za rok 2016.zip
Výročná správa SFZ za rok 2015.pdf
Prílohy 1 až 7 k Výročnej správe SFZ za rok 2015.zip
Výročná správa SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020.pdf
Výročná správa SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021.pdf