logo
Zverejňovanie
Výročná správa SFZ za rok 2023.docx
Prílohy VS SFZ za rok 2023.zip
Výročná správa SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023.docx
Auditovaná ÚZ SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023.pdf
Vyročná správa SFZ Event, s.r.o. za rok 2023.pdf
Vyročná správa SFZ za rok 2022.pdf
VS SFZ 2022_Prílohy 1-3.pdf
VS SFZ 2022_Prílohy 4-6.pdf
Výročná správa SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2021.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2020.pdf
Prílohy k Výročnej správe SFZ za rok 2020 č. 1 až 5.pdf
Prílohy k Výročnej správe SFZ za rok 2020 č. 6 a 7.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2019.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2018.pdf
Prílohy 1 až 8 k Výročnej správe SFZ za rok 2018.zip
Výročná správa SFZ za rok 2017.pdf
Výročná správa SFZ za rok 2016.pdf
Prílohy 1 až 7 k Výročnej správe SFZ za rok 2016.zip
Výročná správa SFZ za rok 2015.pdf
Prílohy 1 až 7 k Výročnej správe SFZ za rok 2015.zip
Výročná správa SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020.pdf
Výročná správa SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021.pdf