logo
Zverejňovanie
Rozpočet SFZ na rok 2023 schválený Konferenciou SFZ dňa 24.02.2023.pdf
Rozpočet SFZ na rok 2022 schválený Konferenciou SFZ dňa 25.2.2022.pdf
Rozpočet SFZ na rok 2021 schválený Konferenciou SFZ uskutočňovanou hlasovaním per rollam (27. marec 2021 od 00-01 – 1. apríl 2021 do 23-59).pdf
Rozpočet SFZ na rok 2020 schválený Konferenciou SFZ dňa 28.2.2020.pdf
Rozpočet SFZ na rok 2019 schválený Konferenciou SFZ dňa 1.3.2019.pdf
Rozpočet SFZ na rok 2018 schválený Konferenciou SFZ dňa 2.2.2018.pdf
Rozpočet SFZ na rok 2017 schválený Konferenciou SFZ dňa 31.3.2017.pdf
Rozpočet SFZ na rok 2016 schválený Konferenciou SFZ dňa 3.6.2016.pdf