logo
SFZ

SFZ – DK pozastavila činnosť bývalému trénerovi futbalistiek Trenčína

Streda, 3.8.2022 06:20 | Posledná aktualizácia 3.8.2022 06:20

BRATISLAVA (SFZ) – Senát Disciplinárnej komisie pre ochranu integrity SFZ prvýkrát rozhodoval o pozastavení činnosti v I. lige žien. Dôvodom bolo previnenie sa, ktorého sa dopustil dnes už bývalý tréner ženského družstva AS Trenčín Andrej Paulíny. Ten svojím konaním narušil regulárnosť súťaže podľa čl. 52/3a disciplinárneho poriadku (DP). Paulíny má pozastavený výkon akejkoľvek funkcie vo futbale na dva roky podľa čl. 52/4a a čl. 36/1d DP. Predbežné ochranné opatrenie uložené trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie (DS).

Prípad, o ktorom rozhodoval senát DK, sa odohral 27. februára tohto roku v I. lige žien v stretnutí AS Trenčín – FC Nitra 3:0. Tréner Paulíny sa previnil pokusom o ovplyvnenie rozhodcov a  nedovoleným uzatvorením stávok na zápasy vlastného tímu. „Je to prvý prípad v rámci ženských súťaží, ktorý sa podarilo odhaliť. Touto cestou by sme chceli oceniť výbornú spoluprácu s príslušníkmi NAKA. Tí viedli na základe nášho podnetu vo veci vyšetrovanie, ktoré bolo ukončené na súde uzavretím dohody o vine a treste,“ ozrejmil manažér integrity futbalu Slovenského futbalového zväzu Jakub Čavoj.

Vtedajší lodivod futbalistiek Trenčína mal na svoje konanie aj športové dôvody. „Bol to zápas o záchranu v súťaži a zároveň pokus o výhru v stávkovaní. Podarilo sa nám zistiť, že tréner Paulíny viackrát stávkoval na zápasy vlastného tímu. Sme radi, že delegované osoby tento pokus o korupciu odmietli. Domáci tréner sa ich snažil ovplyvniť odovzdaním stávkového tiketu. Ide pravdepodobne o prvý odhalený prípad pokusu o ovplyvnenie rozhodcov tiketom v Európe,“ priblížil Čavoj.

Spomínaná udalosť potvrdzuje trend, že pokusy o manipulácie zápasov sa netýkajú iba profesionálneho futbalu, ale aj iných líg, ktoré sú v stávkovej ponuke. „Aj z týchto dôvodov pokračujeme v našej preventívnej činnosti. Oddelenie integrity SFZ už počas jarnej časti zrealizovalo školenia z integrity futbalu pre všetky kluby najvyššej súťaže žien a dievčenskej kategórie U19. Spolu sa na nich zúčastnilo viac ako 300 hráčok. Okrem toho sa v súčasnosti uskutočňujú školenia u nováčikov II. ligy mužov a vo všetkých mládežníckych klubov útvarov talentovanej mládeže (UTM) a akadémií v kategóriách U15 až U19. Týchto školení by sa malo zúčastniť 40 klubov, čo je viac ako 3000 hráčov. Sme veľmi radi, že naše aktivity oceňujú zástupcovia UEFA a FIFA a dávajú SFZ za vzor v aktivitách boja proti manipulácii zápasov,“ zakončil Čavoj.

V prípade podozrenia z narušenia integrity alebo športovej korupcie môžete zasielať podnety aj anonymne oddeleniu integrity SFZ na emaily integrita@futbalsfz.sk a korupcia@futbalsfz.sk alebo telefonicky na 0907 808 007.

Vysvetlenie spomínaných článkov disciplinárneho poriadku

Článok 52/3a disciplinárneho poriadku hovorí: „Regulárnosť a integrita súťaže je narušená, ak hráč, člen realizačného tímu, funkcionár klubu, delegovaná́ osoba, hráčsky agent, člen orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, iný́ člen SFZ alebo iná́ osoba s príslušnosťou k SFZ sa dopustí konania, ktoré́ smeruje k nezákonnému alebo nedovolenému ovplyvneniu priebehu alebo výsledku súťaže s cieľnom získať neoprávnene výhodu pre seba alebo iného.“

Článok 52/4a disciplinárneho poriadku hovorí: „Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 písmena a) za úplatok alebo inú́ výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.“

Článok 36/1d disciplinárneho poriadku hovorí: „Poľahčujúcou okolnosťou je najmä to, že previnilec svoj čin úprimne oľutoval.“ 

SFZ

Značky