logo
SFZ

SFZ – Systém ISSF oslavuje desať rokov

Ján Letko
Ján Letko
autor: archív jl, zdroj: archív jl

BRATISLAVA (SFZ) Digitalizácia slovenského futbalu priniesla niekoľko výnimočných vecí. Na začiatku projektu boli mnohí skeptickí, dnes si fungovanie slovenského futbalu bez neho nevie nikto predstaviť. Systém ISSF má v tomto roku okrúhle desiate výročie. Bez neho by neexistoval kompletný výsledkový servis a množstvo administratívnych úkonov by bolo oveľa zložitejších. O vzniku systému ISSF a zaujímavostiach v súvislosti s digitalizáciou slovenského futbalu hovoril pre Sportnet Ján Letko, vedúci oddelenia IT Slovenského futbalového zväzu.

Ako vznikol systém ISSF?
Veľmi spontánne. Podobný systém som v mikroverzii vytvoril v klube Dukla Banská Bystrica. Ponúkol som toto riešenie vtedy ešte budúcemu prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi ako víziu digitalizácie kompletnej agendy slovenského futbalu pre kluby a zväzy.

Bolo treba nájsť zdroje na projekt, keďže SFZ prebral po zvolení za prezidenta Ján Kováčik v zlej finančnej kondícii. Neskutočne pomohol Jozef Kliment, v tom čase generálny sekretár zväzu, ktorý začiatkom roka 2011 prišiel z UEFA späť domov pomôcť zmeniť slovenský futbal. Podarilo sa mu na digitalizáciu a ISSF vybaviť investíciu vo výške približne 200 000 dolárov od UEFA.

V čom je systém ISSF výnimočný?
V roku 2012 bol výnimočný v tom, že to bolo technologicky veľmi odvážne riešenie, postavené výhradne na prístupe cez www prehliadač. 

V tom čase nebolo úplne jednoduché, že naozaj splnil to, čo sľúbil, teda že funkcionári klubov a zväzov „len preložia ruky z papiera na klávesnicu,“ prácnosť bude rovnaká a dostanú navyše okamžité štatistiky a prehľady.

Ale štyri veci boli naozaj v tom čase absolútne výnimočné.

Ktoré konkrétne?
Zavedenie digitálnych osobných kont všetkých členov SFZ. Toto bol obrovský risk, ale zlomový a dodnes jedinečný. V skutočnosti tie osobné kontá slúžili ako náhrada podpisu na papieri s časovou pečiatkou. Mohol som tak veľmi jednoducho zdigitalizovať všetky papierové formuláre až po zápis o stretnutí. A prišla osobná zodpovednosť.

Ďalším kľúčovým bodom bolo zavedenie centrálnej fakturácie cez SFZ účet pre všetky kluby a zväzy, čo prinieslo koniec čiernej aj šedej ekonomike. Táto fakturácia priniesla SFZ tvrdé dáta a koniec „šekov,“ čo bola veľmi zásadná zmena vo finančnej disciplíne klubov.

Vyzdvihol by som aj zavedenie modulu agendy komisií, ktorý zamedzil „strácaniu a neriešeniu“ podaní na komisie. Tie museli začať prijímať na prerokovanie všetky podania v poradí, v akom prišli, nedalo sa nič preskočiť, mnohí funkcionári veľmi dobre vedia o čom hovorím.

A štvrtým bodom bolo vypočítavanie odmien pre delegované osoby podľa cenníkov na jednotlivých súťažiach a typoch pracovných pomerov.

Aké ďalšie novinky priniesol systém ISSF?
Strategickou vecou boli registračné preukazy. Predtým sa tvorili nekonečné rady na zväzoch, kde sa všelijako, len nie normálne vyrábali a vydávali preukazy, bez ktorých hráč nemohol nastúpiť.

Zaviedol som centrálny systém objednávania a doručovania preukazov kuriérom do 3-5 dní. Toto naozaj „bolelo“ viac, ako zjednotenie cenníkov poplatkov za administratívne úkony na celom Slovensku.

Špeciálna vec sú on-line voľby do komory pre riešenie sporov, kde si viac ako 40 000 hráčov môže voliť svojich zástupcov do tohto orgánu. Takéto voľby elektronicky na Slovensku podľa mňa nerobí okrem SFZ nikto.

Aké dáta sa nachádzajú v ISSF systéme?
Dovolím si povedať, že všetky. Osobné údaje, registrácie, transfery, kluby, matriky hráčov, delegátov, rozhodcov, trénerov ale aj funkcionárov klubov a zväzov, fakturácia všetkých klubov voči zväzom a SFZ, súťaže, časti súťaží, zápisy o stretnutí, tímy, podania a uznesenia z komisií, štadióny, poplatky, výpočty odmien delegovaných osôb, odstupné za hráčov, licencie, pracovné pomery, hodnotenia delegátov stretnutí a množstvo iných dát.

Koľko zápasov už je v systéme ISSF od svojho vzniku?
Systém oficiálne štartoval 1.júla 2012 a odvtedy je v systéme vygenerovaných celkovo 576 921 zápasov, z toho je aktuálne uzatvorených 437 493, aj so sezónou 2022/23.

Zápis o stretnutí s číslom 1 bol uzatvorený 13. júla 2012. Išlo o zápas MŠK Žilina - Spartak Myjava, ktorý sa skončil výsledkom 4:1.

Na to stretnutie mám dodnes silnú spomienku, pretože sme s Marekom Majtánom, klubovým manažérom MŠK Žilina, boli takmer stále v telefonickom spojení. On sa zabával a ja som bol nesvoj. Dnes už bohužiaľ Marek nie je s nami, opustil nás veľmi skoro.

Ako sa za tých desať rokov systém ISSF vyvíjal, v čom sa zdokonalil?
V roku 2011 sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa a komisia vyberala z 28 ponúk, tri boli zo zahraničia. Na jeseň 2011 sme pripravili modul matrík a importovali viac ako 250 000 hráčov, stále však zostávalo asi 44 000 papierových registrácií, ktoré počas Vianoc 2011 mojich 46 kolegov matrikárov ručne nahodilo do systému. Za túto neskutočnú prácu som im dodnes hlboko zaviazaný.

No a potom sa to začalo. Veľký štart s modulom matrík, transfermi hráčov, registráciami a hlavne elektronickými zápismi o stretnutí znamenal novú éru slovenského futbalu, jeho manažmentu, riadenia, výkazníctva, finančnej disciplíny a on-line výsledkového servisu do 24 hodín. Predtým sa vypisovali papierové zápisy a posielali sa poštou na zväzy, oficiálne výsledky boli najskôr vo štvrtok.

Koncom roku 2012 sa pripojili do systému delegáti stretnutí aj so svojimi elektronickými hodnoteniami a v roku 2013 sa pridal do ISSF aj futsal.

Ako doživotná spomienka mi zostane aj prvý čisto elektronický transfer hráča, stále si pamätám na podporu po telefóne pre pána Miloša Ďuroviča z Kozároviec.

Pamätáte si, aké boli prvé ohlasy, keď ste chceli zaviesť elektronické zápisy a dokumentáciu aj v nižších súťažiach?
Dodnes sa s priateľmi z futbalovej rodiny zabávame na tom, ako mi niektorí nadávali, dávali návrhy, aby ma odvolali, lebo zničím futbal a podobne. Bola to naozaj „skvelá“ životná skúsenosť, ale aj kus poctivej práce.

Musím však otvorene povedať, že prezident SFZ Ján Kováčik mi dal silnú „politickú prilbu“ a veril mi, to bolo kľúčové.

Dnes už všetci majú smartfóny aj s internetom, ale pred desiatimi rokmi to ešte nebola samozrejmosť. V mnohých obciach navyše robia futbal starší ľudia, ktorí možno nie sú technicky takí zdatní. Nevyplývali z toho po zavedení nového systému nejaké problémy?
Samozrejme, že boli a dodnes sú v niektorých obciach problémy s pripojením na internet, ale tým, že ľudia chceli, tak sa to podarilo. Dnes s úsmevom spomínam, ako rozhodcovia chodili do najbližšej krčmy, kde bol internet a tam robili zápis o stretnutí.

Vekový priemer klubových manažérov bol naozaj vysoký, teraz je omnoho nižší. Je to skvelé, pretože to bol jeden z cieľov digitalizácie, priniesť do klubov mladú krv.

Taktiež sa všetci obávali nedostupnosti techniky, čo bola zbytočná obava, nakoľko sme nepredali vo zvýhodnených akciách ani tristo notebookov a klubov bolo vtedy takmer 1800.

Kľúčovým faktorom však boli školenia. Absolvoval som ich všetky osobne, niekedy aj s manželkou, pretože som takmer nebol doma a v aute sme sa aspoň porozprávali. Tých školení bolo po celom Slovensku viac než dvesto, ale boli strategické, pretože bez nich by som futbalovú rodinu nepresvedčil, aby uverila, že „je to možné.“ Na druhej strane bolo pre mňa krásne spoznať celé Slovensko. Na východe naozaj niečo je – určite skvelí ľudia.

Ako sa zmenil postoj ľudí počas tých desiatich rokov k systému ISSF?
Podľa mňa veľmi. Ľudia uverili, že systém im veľmi pomáha, šetrí čas, peniaze a prináša pridanú hodnotu v podobe prezentácie ich práce - výsledkový servis a iné - na Futbalnete.

Ľudia, ktorí riadia futbal v komisiách a zväzoch, pochopili, ako veľmi systém znížil prácnosť pri vyhodnocovaní a kontrole súťaží. Dnes si už asi veľmi ani nevedia predstaviť robiť „plachty“ formátu A3 na štvorčekovom papieri, kde sa evidovali žlté karty, červené karty, disciplinárne tresty, vynechané kolá a podobne. Dnes majú report na pár klikov.

Už viackrát som sa zopár funkcionárom „povyhrážal,“ že im vypnem reporty a začnú si veci vypisovať znova ručne. Zabralo, veľmi rýchlo sme našli riešenie. Samozrejme, nikdy by som to nespravil, len niekedy sú emócie pri riešení problémov väčšie ako fakty, a zase šport bez emócie - aj funkcionárskej - si naozaj neviem predstaviť.

Aký je prínos systému ISSF pre funkcionárov, hráčov či fanúšikov?
Keď som koncom roku 2010 urobil prvú analýzu existujúceho stavu, nazval som to „44 futbalov.“ Všetky zväzy totiž mali svoje vlastné systémy. Celý futbal vnútorne fungoval administratívne aj informačne veľmi ťažko, asi ako štátne IT dnes. 

Okrem e-mailu, ktorý ale nebol oficiálne akceptovaný, v princípe samé papiere a šeky a k tomu nekonečné čakania na zväzoch na preukazy a iné. Finančná disciplína sa rovnala takmer nule.

Jediné pozitívum starého systému bolo, že sa funkcionári častejšie stretávali na zväzoch, ale to bolo asi všetko.

Za najväčšie prínosy považujem elektronickú podateľňu, dostupnú 365 dní v roku, keďže všetky bývalé papierové formuláre sú zdigitalizované na tomto mieste; zavedenie osobných kont, čím vznikla jasná osobná zodpovednosť, kto, kedy, čo podal, schválil; zavedenie mesačnej zbernej fakturácie a platby prevodom, každý klub dostane len jednu faktúru za mesiac a SFZ garantuje klubom finančnú disciplínu; automatizovaný výsledkový a štatistický servis do 24 hodín; zrýchlenie a vyčistenie rozhodovania komisií, najmä disciplinárnych; zjednodušenie klubovej agendy a ušetrenie desiatok až stoviek eur mesačne bez zbytočnej straty času cestovaním na zväzy, elektronické voľby.

Projekt kreditného e-shopu pre 1200 klubov s mládežou získal prestížne ocenenie od UEFA za kreativitu a inováciu. Na tento projekt som veľmi hrdý, keďže je to systémový koncept na „recykláciu peňazí“ nielen pre slovenský futbal, ale aj pre celý slovenský šport. Dnes máme v projekte viac ako 35 partnerov.

Aká je jeho najväčšia výhoda systému ISSF v porovnaní s obdobím, keď ešte neboli všetky súťaže digitalizované a na jednej platforme?
Ak mám povedať jednu, pre mňa najdôležitejšiu, tak je to jednoznačne verejný výsledkový servis na stránke futbalnet.sk, ktorý je výkladnou skriňou dennej poctivej práce tisícov funkcionárov a trénerov. Ale nesmieme zabudnúť ani na elektronické transfery.

Pamätáte si nejakú vtipnú historku v súvislosti s ISSF systémom?
To by bolo na knihu, ale jednu z tých publikovateľných poviem, lebo už ju veľa ľudí pozná. Počas konferencie ObFZ Prievidza som dostal priestor na prezentáciu pripravovaného systému ISSF.

Bola to jedna z prvých prezentácií a preto som ešte veľmi dobre nevedel, aké slová môžem, používať a tak som veselo ľudom v pokročilom veku hovoril o implementácii, full time a podobne.

Ihneď po skončení konferencie ma zastavil prezident Kováčik a zakázal mi doživotne používať slová implementácia, full time a podobne pri komunikácii s futbalovou rodinou. Ach, jaj... Musel som samozrejme úplne zmeniť slovník, aby mi všetci rozumeli, čo ideme spraviť, a ako sú oni dôležití v tomto procese. Ale bolo to poučné.

Jednu vec ma však futbalová rodina za tie roky naučila a som jej za to veľmi vďačný - trpezlivosti. Najmä pri telefonátoch cez víkend, bývalo ich vtedy aj 100 - 200 počas jedného.

Aké sú ďalšie plánované zlepšenia systému, čo môžeme očakávať v budúcnosti?
Máme naplánované niektoré väčšie aktualizácie, ktoré vznikli z podnetov používateľov.

Jednu veľmi zásadnú zmenu prezradím: umožníme rodičovské kontá a použitie jednej emailovej adresy pre viac detí v rodine, umožníme trénerom a technickým vedúcim, aby boli súčasne vedení vo viacerých kluboch a tímoch, ale len na detaile družstva/tímu.

Rozšírené funkcionality ako služba „Agenda klubu“ - pre trénerov, vzdelávanie, plánovanie tréningov a komunikáciu s hráčmi - už pripravujeme na našej modernej platforme sportnet.online, kde postupne prenesieme všetky funkcionality z ISSF.

Často od čitateľov dostávame správy typu: „V zápise je uvedený ako strelec gólu ten a ten, ale pritom ho dal niekto iný.“ Čo by ste týmto ľuďom poradili?
Akékoľvek chyby v zápise o stretnutí, prípadne iné sťažnosti či návrhy, treba zasielať na príslušný riadiaci zväz danej súťaže. Nie je v reálnych možnostiach SFZ riešiť takéto veci pre približne štyristo súťaží vo futbale na Slovensku.

Štatistiky z ISSF (2012-2022)

Počet transferov: 334 813
Počet žiadostí o registráciu:
 170 002
Počet žiadostí o registračný preukaz:
 340 202
Zápasy:
 vygenerovaných celkovo 576 921 zápasov, z toho je aktuálne uzatvorených 437 493
Faktúry:
 počet faktúr 267 880, položiek na faktúre 2 026 355
Kontrolingom SFZ cez mesačnú zbernú faktúru v ISSF prešlo:
 47 957 400,82
Počet disciplinárnych opatrení:
 56 554
Počet osobných kont v ISSF:
 470 499
Počet aktívnych osobných kont:
 197 122
Počet registrovaných štadiónov:
 2 056
Karty:
 žltá 29 164, druhá žltá 802, červená 857
Góly:
 47 221
Počet odohratých minút:
 861 010

Značky