logo
SFZ

SFZ – Vo vzdelávaní trénerov sme v rámci V4 často inšpiráciou

Piatok, 24.5.2024 09:06 | Posledná aktualizácia 24.5.2024 09:06
PAKUSZA STRETNUTIE V4.jpg
Účastníci stretnutia V4 k vzdelávaniu trénerov v poľskom meste Bielsko-Biała
zdroj: Facebook Szkoła Trenerów PZPN im. Kazimierza Górskiego

BRATISLAVA (SFZ) – V poľskom meste Bielsko-Biała sa tento týždeň uskutočnilo stretnutie šéfov vzdelávania trénerov futbalových zväzov Vyšehradskej štvorky (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko). Za SFZ sa stretnutia zúčastnili manažér vzdelávania trénerov Zsolt Pakusza, koordinátor vzdelávania trénerov Peter Štefaňák a koordinátor vzdelávania trénerov brankárov Miroslav Hýll.

„Tento projekt sme dohodli v septembri 2023 na pravidelnej konferencii UEFA k vzdelávaniu trénerov. Prvé stretnutie bolo v januári v Maďarsku a zámerom je oboznámiť sa s prácou kolegov z okolitých krajín. Stredná Európa sa totiž často potýka s podobnými problémami a chceme sa v ich riešení navzájom inšpirovať. Zároveň sa inšpirujeme aj v rôznych inováciách a snažíme sa zlepšiť a zefektívniť vzdelávanie trénerov. V Bielsko-Biała sme sa venovali školeniam na úrovni elitných licencií – UEFA PRO, UEFA ELITE YOUTH A a UEFA GOALKEEPER A. Rozprávali sme sa o organizácii týchto školení v rámci jednotlivých zväzov.“

Inšpirovali ste sa niečím konkrétnym, čo by ste možno chceli implementovať do vzdelávacieho programu trénerov na Slovensku?

„V žiadnej oblasti sme nemali pocit, že by sme oproti susedným krajinám zaostávali. Naopak, v niektorých prípadoch sme my inšpiráciou pre nich – napríklad čo sa týka školenia trénerov PRO licencie s ročnou periodicitou. Toto ostatné krajiny neorganizujú a veľmi ich to zaujímalo. V popredí sme aj v ostatných školeniach. Na druhej strane, nás zaujímali inovatívne postupy, ktoré susedné organizácie využívali v rámci školení. Samozrejme, všetko záleží od veľkosti a finančných možností danej krajiny. Takisto sme sa zaujímali o spoločné stáže, respektívne návštevy zahraničných klubov pre študentov trénerstva – my ich organizujeme výhradne individuálne. Riešila sa aj spolupráca zväzov s klubmi, čo my máme veľmi dobre pokryté, keďže profesionálne kluby a útvary talentovanej mládeže sú našimi partnermi v oblasti vzdelávania.“

V čom všetkom sme pre V4-ku boli inšpiráciou?

„Všetci začali vážne uvažovať, že by do podmienok na získanie PRO licencie zakomponovali aj certifikát z anglického jazyka. Okrem nás toto nikto z nich nevyžaduje. V minulosti stačil akýkoľvek cudzí jazyk, no v súčasnosti už akceptujeme výhradne jazyk anglický, na úrovni B1. Nie je to privysoká úroveň, no absolútne dostačujúca na bežnú futbalovú komunikáciu. Od trénerov dokonca vyžadujeme, aby v rámci mentoringu viedli celú tréningovú jednotku v angličtine. V dnešnom futbale je jednoducho znalosť anglického jazyka nevyhnutná.“

Čo ešte stretnutie v Poľsku prinieslo?

„Dohodli sme sa na ďalšej forme spolupráce zatiaľ len pre trénerov PRO licencie – budeme organizovať budeme organizovať pracovno-vzdelávacie stretnutia študentov PRO licencie možno raz za dva roky. Ide nám o to, aby budúci nádejní tréneri od začiatku svojej kariéry naberali informácie a skúsenosti aj v zahraničí, v tomto prípade od svojich kolegov zo strednej Európy. Projekt by sme mali rozbehnúť vo februári 2025 práve u nás na Slovensku.“

Značky