logo
SFZ

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV ZO ZASADANIA DŇA 8. 8. 2018 V BRATISLAVE

FL,1. kolo, Zlaté Moravce - Slovan

Neregulárny gól, chýbajúca signalizácia HMH asistentom rozhodcu. 

II.liga, 1. kolo, Skalica - Banská Bystrica

Neudelená ŽK+ČK za kopnutie súpera riskantným spôsobom v súboji o loptu.

FL, 2. kolo, Trnava - Zlaté Moravce

Nesprávne nariadený pokutový kop, nedošlo k priestupku brániaceho hráča voči pravidlám futbalu.

FL, 2. kolo, Trenčín - Ružomberok

Podrazenie súpera neopatrným spôsobom, nesprávne udelená ŽK.

FL, 2. kolo, Trenčín - Ružomberok

Správne udelená ŽK za kopnutie súpera riskantným spôsobom.

FL, 2. kolo, Trenčín - Ružomberok

Správne udelená ŽK+ČK za podrazenie súpera riskantným spôsobom.

FL, 2. kolo, Trenčín - Ružomberok

Správne udelená ŽK+ČK za kopnutie súpera riskantným spôsobom.

FL, 2. kolo, Trenčín - Ružomberok

Správne nariadený pokutový kop za kopnutie súpera neopatrným spôsobom. Z videozáznamu sa nedá posúdiť, či predtým došlo k zakázanej hre rukou útočiaceho hráča, preto akceptácia rozhodnutia rozhodcu o neprerušení hry z tohto dôvodu.

FL, 3. kolo, Nitra - Dunajská Streda

Nesprávna signalizácia HMH, ktorou asistent rozhodcu zmaril útočníkovi zjavnú gólovú príležitosť.

FL, 3. kolo, Michalovce - Slovan

Nariadený mal byť pokutový kop za sotenie súpera neopatrným spôsobom. Za zmarenie zjavnej gólovej príležitosti súpera mal byť obranca vylúčený z hry udelením ČK (HNS).

II.liga, 3. kolo, Šamorín - Bardejov

Nesprávna signalizácia HMH, ktorou asistent rozhodcu zmaril útočníkovi zjavnú gólovú príležitosť.

Značky