STANOVISKO SFZ K UDALOSTIAM POČAS KVALIFIKAČNÉHO STRETNUTIA MAĎARSKO - SLOVENSKO

Utorok, 10.9.2019 10:25 | Posledná aktualizácia 19.7.2021 13:21

Pondelkový kvalifikačný zápas ME 2020 Maďarsko – Slovensko označila UEFA vopred za vysoko rizikový a neštandardný, pretože sa na tribúnach zišli až tri rôzne fanúšikovské skupiny.

SFZ musí reagovať na početné reakcie slovenských fanúšikov, ktorí sú rozhorčení, že sektor hostí bol rozdelený na dve časti, pričom jedna z nich evidentne a výrazne podporovala domáci maďarský národný tím. 

SFZ predával vstupenky na základe pokynov partnera Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), teda organizátora zápasu. Záujemca musel uviesť meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia. Nie je možné kohokoľvek, kto prejaví záujem, urobí náležité kroky a učiní tak v čase, keď sú ešte vstupenky v predaji, diskriminovať a vylúčiť ho z procesu zakúpenia vstupenky, pokiaľ splnil všetky náležitosti, vrátane toho, že nemá žiadne obmedzujúce opatrenia účasti na verejných športových podujatiach, teda nebola mu nikde a nikým zakázaná prítomnosť na futbalovom stretnutí. Adresa trvalého bydliska či národnosť nemôže byť vyraďujúcim faktorom z procesu zakúpenia vstupenky. Preto zdôrazňujeme, že všetci ľudia, v sektore hostí, boli občanmi Slovenskej republiky. SFZ sa preto dištancuje od správania sa časti fanúšikov, slovenských občanov, ktorí prišli na zápas oblečení v čiernych farbách a fandili maďarskej reprezentácii v sektore hostí. 

Bezpečnostné opatrenia, teda rozdelenie sektoru, nasadenie poriadkových síl, taktika udržania poriadku boli plne v kompetencii maďarskej polície. Zástupcovia SFZ na viacerých bezpečnostných predzápasových poradách zdôraznili aj na základe skúsenosti z marcového vzájomného stretnutia v Trnave, že existuje vysoké riziko konfliktu priamo v sektore hostí medzi občanmi Slovenskej republiky rozdielnych národností. V Trnave organizátor reagoval na takéto strety rozdelením sektoru cez kordón ťažkoodencov počas celého zápasu. Maďarská polícia vyhodnotila po príchode fanúšikov na štadión uvedené riziká a rozhodla o postupe pri zabezpečení poriadku, teda rozdelení sektoru.
Vypískanie slovenskej hymny od značnej časti domácich priaznivcov nespadá do kategórie bezpečnosti. Ide však o verejný a vysoko nebezpečný prejav nerešpektovania symbolu druhého štátu, ktorý aj keď je v športovom súboji rivalom, nie je v žiadnom prípade nepriateľom. SFZ odsudzuje tento prejav netolerantnosti a absencie rešpektu a vážnosti voči zápasovému súperovi počas slovenskej štátnej hymny a v tomto zmysle bude svoj postoj komunikovať s partnerom, Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). A o tom, že aj občania Slovenska vypískali slovenskú hymnu, si urobí každý súdny človek názor sám.

SFZ ďakuje všetkým priaznivcom národného tímu, ktorí boli v Budapešti na zápase a svojím celozápasovým povzbudzovaním potvrdili pevné spojenie futbalovej reprezentácie aj jej fanúšikov, pre SFZ je cťou mať takýchto podporovateľov.

SFZ

Značky