logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 2. 9. 2022

Posledná aktualizácia2.9.2022 10:10

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_10.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U167: Pavol Šnirc (FC Baník Prievidza, I. LSŽ U15), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zabránenie dosiahnutiu gólu zakázanou hrou rukou vo vlastnom PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 28.8.2022.

U168: Marek Filo (1159689 / MŠK Žilina B / II. liga / F), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy (vulgárne výroky na adresu delegovaných osôb, s následnou konfrontáciou s HU), podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.8.2022.

U169: Ján Pizur (1026233 / KFC Kalná n. Hronom / III. liga / VD), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy (vulgárne výroky na adresu delegovanej osoby), podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.8.2022.

U170: Adrián Zelenay (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera ležiaceho na zemi nadmernou silou do hlavy bez úmyslu hrať loptou, so zranením podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 29.8.2022.

U171: Dávid Horňák (FK Humenné, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – vrazenie do súpera pred PÚ nadmernou silou, bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.8.2022.

U172: Milan Ondruš (FK Poprad, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – držanie súpera rukou, čím bola zmarená jasná gólová príležitosť, podľa čl. 45/1b DP: DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.8.2022.

U173: Kristián Bodnár (FO Sokol Sitníky, Prezidentský pohár), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou rukou v PÚ na bránkovej čiare, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.9.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí 7. ligy Majstrovská ObFZ Svidník.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U174: Maximilián Kassay (FC Lokomotíva Košice, I. LSŽ U14), od 27.8.2022.

U175: Robert Szokol (KFC Kalná n. Hronom, III. liga), od 28.8.2022.

U176: Radovan Medvecký (MŠK Námestovo, II. LSD U19).

U177: Oliver Ölvecký (FC Nitra B, I. LSŽ U14).

U178: Martin Jurina (MŠK Námestovo, III. liga).

U179: Samuel Ludha (FTC Fiľakovo, III. liga), všetci od 29.8.2022.

U180: Ján Oravec (1311799 / MFK Zvolen / II. LSD U19 / T), od 28.8.2022.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U181: Dávid Špak (Slavoj Trebišov, II. liga), od 28.8.2022.

Disciplinárne konania:

U182: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta zväzu SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie vo veci vstupu Richarda Trutza do šatne rozhodcov cez polčasovú prestávku stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda a zároveň žiada klub o zaslanie stanoviska k veci, a to k plneniu si povinností organizátora počas stretnutia a US pri šatni rozhodcov, do 7.9.2022.

U183: Richard Trutz (1310439). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta zväzu SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie vo veci vstupu Richarda Trutza do šatne rozhodcov cez polčasovú prestávku stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda a zároveň žiada menovaného o zaslanie stanoviska k veci do 7.9.2022. Zároveň ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu do priestorov do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby, až do rozhodnutia vo veci, podľa čl. 43/2h, 4 DP, od 1.9.2022.

U184: Ján Beniak (1011543 / ŠK Slovan Bratislava / Fortuna liga / K). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) po stretnutí 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U185: Peter Sládek (OK Častkovce, III. liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po 2. ŽK v stretnutí 4. kola III. ligy OK Častkovce – AFC Nové Mesto n. Váhom zastavuje a zároveň ruší účinky 2. ŽK, podľa čl. 78/4a DP.

U186: Matej Terlanda (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 3. kola II. LSD U19 FKM Karlova Ves Bratislava – FK Lokomotíva Trnava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U187: Richmond Owusu (MŠK Žilina B, II. liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po 2. ŽK v stretnutí 7. kola II. ligy FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Žilina B zastavuje a zároveň ruší účinky 2. ŽK, podľa čl. 78/4a DP.

U188: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 7. kola FL MFK Skalica – FC Spartak Trnava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U189: MFK Skalica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 7. kola FL MFK Skalica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U190: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera) počas stretnutia 7. kola FL MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U191: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vhodenie pohára s nápojom do priestorov LN) počas stretnutia 7. kola FL MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2f DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11/1 DP.

U192: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky na adresu súpera a prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b,  čl. 58/2a, b, g DP ukladá DS – finančnú  pokutu 500 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U193: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé pokriky s použitím vulgarizmov a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 250 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U194: AS Trenčín (Fortuna liga). Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu DK SFZ č. U42 nevyhovuje a predkladá ho odvolacej komisii SFZ, podľa čl. 84/7 DP.

U195: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, žiada klub o písomné stanovisko k hrubým nešportovým prejavom osoby Milan Cuninka (konfrontácia s hráčom H a verbálna kritika delegovaných osôb) po stretnutí 7. kola II. ligy FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Žilina B, do 6.9.2022.

U196: FC Petržalka futbal (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (opakované použitie pyrotechniky) počas stretnutia 7. kola II. ligy KFC Komárno – FC Petržalka, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U197: KFC Komárno (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 7. kola II. ligy KFC Komárno – FC Petržalka, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U198: FK Dubnica n. Váhom (II. liga). Na základe U154, za porušenie čl. 10, písm. e) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 (neoprávnené vykonávanie predzápasovej rozcvičky brankárov, v prípade osoby Dušan Perniš) pred stretnutím 6. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – FK Rača, upúšťa od uloženia DS, podľa čl. 78/2 DP.

U199: TJ Magura Zborov. Odstupuje podnet klubu, doručený prostredníctvom ISSF (ID: 156325), Komore SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 71/5e DP.

U200: Tomáš Lintner (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa / I. LSŽ U15 / T). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U1082 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 1.9.2022 do 31.12.2022.

II. Oznamy DK:
 • Vo veci vylúčenia hráča Adrián Zelenay (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19) berie na vedomie stanovisko  KR SFZ  k situácii z  90. minúty stretnutia 3. kola II. LSD U19 FKM Karlova Ves – FK Lokomotíva Trnava, konaného dňa 28.8.2022 a odkazuje na U170.
 • Vo veci vylúčenia hráča Robert Szokol (KFC Kalná n. Hronom, III. liga), berie na vedomie stanovisko KR SFZ k situácii z 34. minúty stretnutia 4. kola III. ligy KFC Kalná n. Hronom – FC Slovan Galanta, konaného dňa 27.8.2022 a odkazuje na U175.
 • Opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v súťažiach RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8. 9. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje:

10. kolo: Púchov – Pohronie 16.9. o 15:30.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

III. liga: Podkonice – V. Ludince 28.9. o 15:30.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 3. kolo: Trenč. Stankovce – Trnava 28.9. o 15:30, V. Meder – Skalica 21.9. o 16:00, Kechnec – Prešov 13.9. o 16:00, Galanta – Púchov 28.9. o 15:30.

III. liga:

5. kolo: Martin – Vrakuňa, v pôvodnom termíne, ale na UTŠport park Pltníky;

6. kolo: Podkonice – Bánová 10.9. o 16:00;

9. kolo: Bardejov – Slávia TU Košice 1.10. o 14:00.

U19:

4. kolo: Z. Moravce – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale na MFŠ Z. Moravce, Pohronie – Ružomberok 14.9. o 14:00;

5. kolo: D. Streda – Trenčín 9.9. o 15:30 (MOL Aréna);

10. kolo: D. Streda – FC Košice 27.10. o 11:00.

U17/16:

4. kolo: Trnava – Žilina 21.9. o 12:00 / 14:15;

10. kolo: FC Košice – D. Streda 27.10. o 11:00 / 13:15.

U19/17:

4. kolo: ČFK Nitra – Karlova Ves, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku FC NitraHP č. 1.

U15/14:

3. kolo: Humenné – Snina, v pôvodnom termíne, ale na hlavnej HP FK Humenné;

5. kolo: Slovan BA – Levice 25.9. o 10:00 / 12:00;

6. kolo: Zvolen – L. Mikuláš 2.10. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

3. kolo: Stropkov – Bardejov 15.9. o 10:00 / 11:30;

4. kolo: Slovan BA – Trenčín 1.9. o 10:00 / 11:30.

Odstupuje na DK SFZ FC Lokomotíva Košice (U19 – 3. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:

I. liga, 6. a 15. kolo: Trenčín – GFC reg. akadémia sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 6. kolo 17.9. o 11:00 na ihrisku OFK Tesáre a 15. kolo 26.2.2023 o 10:00 na MFŠ Na Sihoti.

WU19 / WU15, 3. kolo: Trnava – Myjava 7.9. o 16:00 / 18:00.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 - 11ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022 je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené. Poplatok bude prihláseným vrátený na ich účet.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Bratislave, v termíne 15.9. 10.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
 • 8.9.2022, Hlboké Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Senica.
 • 14.9.2022, Trnava Ako ďalej po kariére (seminár pre trénerov UEFA A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor firma Jolux.
 • 29.9.2022, Dunajská Lužná Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 26.9.2022.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí (ihrisko MOL Academy D. Streda):

3.9. o 18:00 Slovensko WU19 – Škótsko WU19 Bláha, Tramita, Vašš;

5.9. o 11:00 Slovensko WU19 – Maďarsko WU19 Marsal, Slatárovič, Vörös.

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez projektu Šanca): 11.10.2022 v Krásne n. Kysucou. Bližšie informácie o behoch budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín seminára rozhodkýň SFZ: 9. 10.9.2022 v Liptovskom Jáne. Pozvané rozhodkyne obdržali pozvánku elektronickou poštou.

Oznamuje termín tréningového kempu R/AR SFZ: 22. 27.9.2022 v Starej Lesnej / UT Tatranská Lomnica. Pozvaní frekventanti obdržia program elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Maliňák 10.9., Polák 24. – 25.9., Dobrík 15.9., Fodor 16. – 17.9. a 28.10. – 1.11., Foltín 9. – 11.9. a 24.9., Fedák 4. – 8.9. (zrušenie ospravedlnenia), 5. – 9.9., Béreš 31.8., Horváth 23. – 24.9., Cisko 5. – 10.10., Poracký 8.10., Špivák 8. – 9.9., Pavlačková 1. – 2.10., Gabštur 10.9.

Úsek PR:

Oznamuje termíny workshopov PR SFZ: 9.9.2022 v Poprade (SsFZ / VsFZ) a 16.9.2022 v Trnave (BFZ / ZsFZ).

Ospravedlnenia: Brendza 3.9., Kakaščík 15.9. – 5.10., Špila 24. – 25.9., Kováč 3.9., J. Straka 15. – 18.9., Perát 15. – 18.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia SF:

U5: Zápas 3. kola Niké Futsal Extraligy Futsal Team LeviceMIMEL Lučenec sa z dôvodu basketbalového turnaja v MŠH Levice odohrá 23.9.2022 o 20:00 v ŠH Levice.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje obsadenie R a D 1. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 9.9.2022:

19:30 ŠK Makroteam Žilina – MIMEL Lučenec (Matula, Michna, Badura);         
19:30 Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica (Peško, Bohun, Bublávek, Kubinec);    

20:00 Podpor Pohyb Košice – Copyleaders Prievidza (Marko, Polomský, Mózer, Kuspán);

20:30 Pinerola 1994 FA – Futsal Team Komárno (Fischer, Belavý, Čuhár).

Nedeľa 11.9.2022:

19:00 MŠK Mayerson N. Zámky – 4. FSC FTVŠ UK Bratislava (Botka, Šlapka, Krchňavý).

Oznamuje obsadenie R v medzinárodných prípravných stretnutiach:

MUŽI:

Pondelok 19.9.2022, ŠH Levice:

18:00 Slovensko – Taliansko (Peško, Budáč, Bohun).

Utorok 20.9. 2022, ŠH Piešťany:

19:00 Slovensko – Taliansko (Behančin, Matula, Botka).

ŽENY:

Nedeľa 25.9.2022, ŠH Poprad:

Slovensko – Poľsko (Botka, Marko, Michna).

Pondelok 26.9.2022, ŠH Poprad:

Slovensko – Poľsko (Matula, Behančin, Šlapka).

MUŽI stretnutie nepočujúcich:

Sobota 24.9.2022, ŠH Žilina Rosinky:

16:00 Slovensko – Maďarsko (Michna, S. Nemček).

Náhradný seminár R SF sa uskutoční dňa 16.9.2022 v Kysuckom Novom Meste. Fyzické previerky a písomný test absolvujú: Š. Cisko, Angyal, Kováčik, Grom, Havrila, Matula, S. Nemček, Matejovičová, Novák, Blanár, Janidžár, Ranič

Ospravedlnenia: Fischer soboty a nedele do 13.11., Filkus 7. – 23.9., Budáč 2. – 11.9., Behančin 1. – 11.9, Belavý 16.9., Brutvanová do prihlásenia.

Matrika:

Základná registrácia:

1456757 Matúš Kotrus FC Spartak Tlmače, 1261006 Marek Gajdács 4FSC, o. z.,1384510 Radoslav Havran, 1408258 Jan Lamy, 1378785 Matej Méres, 1375185 Richard Salaj, 1366302 Ivan Demo, 1381469 Radoslav Zlatňanský, 1377844 Márk Vicze, 1349447 Tobiáš Fabian, 1389878 Timotej Frtús, 1369235 Richard Vilhan, 1381148 Jakub Šinko, 1434220 Jakub Macko, 1340918 Filip Bridiš, 1418664 Matej Bitala, 1418666 Dominik Bitala, 1352775 Roberto Gergő, 1298893 Erik Kyselák, 1442634 Samuel Vitál, 1413338 Adrián Kabát, 1389876 Martin Ivan, 1404585 Martin Mlinka – všetci Futsal Team Levice.

Prestup:

1303990 Martin Dežulian Pinerola 1994 Futsal Academy.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa