logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 9. 9. 2022

Posledná aktualizácia9.9.2022 10:07

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_11.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U201: Tomáš Nemčík (MŠK Žilina, Fortuna liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.9.2022.

U202: Péter Nagy (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do oblasti hlavy nie zanedbateľnou intenzitou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP a čl. 36/1d, od 3.9.2022.

U203: Martin Krnáč (1154480 / FC Petržalka / II. liga / TB), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy (vulgárne výroky na adresu delegovanej osoby), podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 5.9.2022.

U204: Andrija Dunisijević (ŠK Tvrdošín, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina Sever, podľa čl. 37/10 DP.

U205: Patrik Lučaník (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 4.9.2022

U206: Denis Bednár (FK Dubnica n. Váhom, II. LMD U17), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do tváre v prerušenej hre nie zanedbateľnou, silou podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 4.9.2022.

U207: Martin Ňuňuk (RSC Hamsik Academy B. Bystrica, II. LMD U17), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do tváre v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 4.9.2022.

U208: Jozef Petruňko (MŠK Tesla Stropkov, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b. DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 5.9.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U209: Mateus De Oliveira Silva (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, II. liga).

U210: Sebastian Gembický (MŠK R. Sobota, III. liga).

U211: Alex Olejár (1. FK Svidník, III. liga).

U212: Christopher Jozef Tvrdík (FKM N. Zámky, III. liga).

U213: Erik Reindl (ŠK Vrakuňa Bratislava, III. liga), všetci od 4.9.2022.

U214: David Drahoš (FC Žolík Malacky, II. LSD U19), od 5.9.2022.

U215: Rostyslav Korol (FC Košice, I. LMD U17).

U216: Šimon Polakovič (ŠK Slovan Bratislava, I. LMD U16).

U217: Sebastián Sabo (Slavoj Trebišov, I. LSŽ U15).

U218: Christian Fitz (FK Inter Bratislava, I. LSŽ U14), všetci od 4.9.2022.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U219: Dávid Gallovič (FC Košice, II. liga).

U220: Michal Obročník (FC Petržalka, II. liga), obaja od 5.9.2022.

Disciplinárne konania:

U221: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie osobné stanovisko zástupcu klubu k U182 na svojom zasadnutí a za porušenie povinností organizátora stretnutia (nedostatočná ÚS pri šatni rozhodcov) v stretnutí 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 500 eur, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U222: Richard Trutz (1310439). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného k U183 na svojom zasadnutí a za poškodenie dobrého mena futbalu (porušenie Etického kódexu SFZ) v stretnutí 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 65/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 500 eur a DS – zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia a priestorov určených pre delegované osoby, podľa čl. 65/2, čl. 12/2 a čl. 19/1, 2 DP do konca súťažného ročníka 2022/2023, s účinnosťou od 9.9.2022. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené v U183.

U223: Jaba Kankava (1443772 / ŠK Slovan Bratislava / Fortuna liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 5.9.2022, za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v stretnutí 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 46/1 DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 9.9.2022.

U224: Marko Kočiš (FK Poprad, I. LMD U17). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie v stretnutí 4. kola I. LMD FC Košice – FK Poprad zastavuje a zároveň ruší účinky vylúčenia, podľa čl. 78/4a DP.

U225: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Na základe odvolania klubu voči U170, podľa čl. 84/3 DP odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje a zároveň ruší U170.

U226: Adrián Zelenay (1338811 / FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19). Na základe Zápisu o stretnutí, vlastných zistení a s poukazom na U225, za vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera ležiaceho na zemi nadmernou silou v stretnutí II. LSD U19 FKM Karlova Ves – FK Lokomotíva Trnava, podľa čl. 46/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/1b DP, od 29.8.2022.   

U227: Filip Holec (1165709 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa / GM). Berie na vedomie stanovisko klubu k U195 a na základe doplnenia Správy delegáta zo stretnutia, menovanému za telesné napadnutie na hracej ploche a hrubé nešportové prejavy (sotenie do hráča H a verbálna kritika delegovaných osôb) po stretnutí 7. kola II. ligy FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Žilina B, podľa čl. 48/1a a čl. 49/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 49/2a a čl. 12/4 DP.

U228: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (opakované vulgárne pokriky na adresu delegovanej osoby) počas stretnutia 8. kola FL MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U229: MFK Dukla B. Bystrica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky na dresu súpera) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL MFK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U230: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, s poškodením sedadiel) počas stretnutia 9. kola FL MFK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U231: Podľa čl. 71/5c DP berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 9. kola FL MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava, bez prijatia ďalších opatrení.

U232: MŠK Púchov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola II. ligy MŠK Púchov – MŠK P. Bystrica, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U233: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Humenné, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U234: FC Lokomotíva Košice (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola I. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023.

U235: Tomáš Hulínek (1257411 / R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U163 a žiadosť zamieta, nakoľko nie sú splnené podmienky podľa čl. 41/1 DP.

U236: Ján Panák (1314103 / MŠK P. Bystrica). Na základe podnetu zo dňa 8.9.2022 žiada menovaného o písomné stanovisko k hrubým nešportovým prejavom voči delegovaným osobám (vulgárna kritika rozhodcu) počas stretnutia 6. kola II. ligy Slavoj Trebišov – MŠK P. Bystrica zo dňa 20.8.2022.

FUTSAL: 

U237: Erik Bielik (Futsal Team Levice, NIKÉ Futsal Extraliga). Na základe žiadosti menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U935) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 50 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

II. Oznamy DK:

Opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v súťažiach RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 9. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

Slovnaft Cup:

Bystrička – P. Bystrica 21.9. o 15:30, Kalná n. Hronom – Myjava 21.9. o 16:00, Branč – Slovan BA 24.9. o 15:00, víťaz stretnutia Branč / Slovan BA – M. Mača 27.9. o 15:30.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup:

Snina – Košice 21.9. o 15:30, R. Sobota – B. Bystrica 21.9. o 15:30, N. Zámky – Šamorín 21.9. o 16:00, Poprad – Podbrezová 14.9. o 18:00.

Prezidentský pohár, 2. kolo: Dolná Strehová – Mosap Klasov 28.9. o 15:30.

III. liga:

6. kolo: Sereď – Nové Mesto n. Váhom 27.9. o 16:00;

7. kolo: R. Sobota – Fiľakovo 17.9. o 15:30.

U19, 9. kolo: Podbrezová – Poprad 15.9. o 11:00.

U17/16, 8. kolo: Michalovce – Trenčín 20.9. o 13:00 / 15:15.

U19/17:

6. kolo: HAMSIK Academy – Skalica 16.9. o 11:00 / 13:30;

11. kolo: Lipany – Spišská Nová Ves 21.9. o 13:00 / 15:30.

U15/14:

4. kolo: Trnava – D. Streda 14.9. o 14:00 / 16:00;

8. kolo: Ružomberok – L. Mikuláš, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Černová.

U13/12:

5. kolo: Levice – Slovan BA 15.9. o 11:00 / 12:30;

6. kolo: Karlova Ves – Trnava 28.9. o 15:00 / 16:30.

Kontumuje:

Prezidentský pohár: 1. FC ČerníkMosap Klasov 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Galaktik (U19, 4. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:

Slovenský pohár: ŠK 2011 – Petržalka / Trnava 14.9. o 16:00, GFC reg. akadémia – Ružomberok 14.9. o 16:00, Slovan BA – Myjava 14.9. o 16:00, Prešov – Košice 28.9. o 15:30.

II. liga, skupina A:

3. kolo: Kozmos – P. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale o 11:00 na ihrisku D. N. Ves.

II. liga, skupina B:

3. kolo: Poprad – Košice, v pôvodnom termíne, ale na UT (Poprad-Stráže).

WU19 / WU15:

2. kolo: Senica-Kunov – Trnava 15.9. o 14:00 / 16:00;

3. kolo: Ružomberok – Spišská Nová Ves 11.9. o 14:00 / 16:00, N. Zámky – Kunov, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Vlkas, ČFK Nitra – D. Streda 10.9. o 10:00 / 12:00 na UT;

5. kolo: Trnava – NŠK 22.9. o 16:30 / 14:30;

6. kolo: Prešov – Michalovce 25.9. o 13:30 / 15:30.

Kontumuje:

WU15, 1. kolo: TrnavaD. Streda 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ:

FK DAC D. Streda (WU15), za nenastúpenie na stretnutie 1. kola.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Bratislave, v termíne 25.9. 10.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
  • 14.9.2022, Trnava Ako ďalej po kariére (seminár pre trénerov UEFA A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor firma Jolux.
  • 26.9.2022, Dunajská Streda Seminár trénerov brankárov (pre trénerov SFZ GKC / UEFA GKB, UEFA GKA licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor TÚ SFZ, v spolupráci s FK DAC DS. Prihlášky do 23.9.2022.
  • 29.9.2022, Dunajská Lužná Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 26.9.2022.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez projektu Šanca): 11.10.2022 v Krásne n. Kysucou. Bližšie informácie o behoch budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín tréningového kempu R/AR SFZ: 22. 27.9.2022 v Starej Lesnej / UT Tatranská Lomnica. Pozvaní frekventanti obdržia program elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Cabaj 21. – 26.9., Husár od 2.9. PN do prihlásenia, Šafárik 17.9. a 24. – 25.9., Obertová 15. – 17.9., Hamadej 24.9. – 31.12. (nie sobota), Soboňa 25.9., Marhefka 25.9., Slatárovič 19.9. – 10.12. (nie v PO – STR), Melicher 21. – 30.9., Matej 25.9., Pacák 8. – 9.10.

Úsek PR:

Oznamuje termíny workshopov PR SFZ: 9.9.2022 v Poprade (SsFZ / VsFZ) a 16.9.2022 v Trnave (BFZ / ZsFZ).

Ospravedlnenia: Benko 14.9., Špila 14.9., Mókoš 14.9., 24.9. a 8.10., Dzido 17.9.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia SF:

U6: Na základe dohody zainteresovaných klubov odkladá zápas 2. kola 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA ŠK Makroteam Žilina na neurčito, z dôvodu účasti členov klubu na zahraničnej stáži. Náhradný termín stretnutia bude stanovený dohodou klubov, na základe návrhu domáceho klubu.

U7: Zápas 2. kola Niké Futsal Extraligy Podpor Pohyb KošiceMŠK Mayerson N. Zámky sa odohrá v pôvodnom termíne 16.9.2022 o 20:00.

U8: Na základe doručených dokumentov odkladá zápas 2. kola CopyLeaders PrievidzaMIBA B. Bystrica, z dôvodu nominácie hráčov Bekir Hodžić a Almedin Bundavica na zraz futsalovej reprezentácie Bosny a Hercegoviny. Termín bude zvolený podľa aktuálneho termínovníka na dátum, ktorý bol určený pre dohrávky – 18.11.2022 o 20:15.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje zmeny obsadenia D 1. kola Niké Futsal Extraligy:

9.9.2022:

19:30 Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica (Čuhár za Kubinec);

20:30 Pinerola 1994 Futsal Academy – Futsal Team Komárno (Kubinec za Čuhár).

Oznamuje obsadenie R a D 2. kola Niké Futsal Extraligy:

16.9.2022:

19:00 MIMEL Lučenec – Pinerola 1994 Futsal Academy (Polomský, Nagy, Hrmo);    

20:00 Podpor Pohyb Košice – MŠK Mayerson N. Zámky (Marko, Mózer, Ploštica);

20:45 Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice (Budáč, Antalík, Hlavenka).

Náhradný seminár R SF sa uskutoční dňa 16.9.2022 od 16:00 hod. v Kysuckom Novom MesteZŠ Clementisova. Fyzické previerky a písomný test absolvujú: Š. Cisko, Angyal, Kováčik, Grom, Havrila, Matula, S. Nemček, Matejovičová, Novák, Blanár, Janidžár, Ranič

Ospravedlnenia: Bohun – soboty a nedele do 12.11., Botka – soboty a nedele do 30.10., 23. – 24.9. a 8.10., Marko – soboty a nedele od 17.9 do 14.11., Šlapka – soboty a nedele do 30.10., Šeršeň 14. – 18.9., Behančin 23. – 25.9.

Oznamuje časy a obsadenie R v medzinárodných prípravných stretnutiach žien:

25.9.2022 o 19:00 Slovensko – Poľsko (Botka, Marko, Michna), ŠH Poprad.

26.9.2022 o 13:00 Slovensko – Poľsko (Matula, Behančin, Šlapka), ŠH Poprad.

Matrika:

Základná registrácia:

1135752 Jozef Kunštár, 1251239 Severín Zelenák, 1339071 Martin Hronský, 1303983 Marco Daniel – všetci Pinerola 1994 Futsal Academy,1069328 Slavomír Konc Futsal Team Komárno,1411099 Adrián Ševc,1372410 Vitalij Vysušil – obaja FC Spartak Tlmače, 1468124 Boris Babiš, 1316492 Adam Šutek – obaja ŠK Makroteam Žilina,1282563 Filip Černák,1294991 Adam Palacka – obaja MŠK Mayerson N. Zámky, 1159890 Marián Štrba, 1388619 Samuel Kádaši Fisher,1366759 Daniel Hostinský – všetci Futsal Team Levice.

Prestup:

1209327 Erik Szabo Pinerola 1994 Futsal Academy,1295069 Ján Komora MŠK Mayerson N. Zámky.

Prestup s obmedzením:

1253066 Rudolf Gál,1310222 Matej Palacka,1204751Tomáš Oršolík – všetci Futsal Team Komárno.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa