logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 16. 9. 2022

Posledná aktualizácia16.9.2022 09:59

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_12.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U238: Piotr Straczek (MŠK Námestovo, III. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera hlavou do oblasti tváre nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 11.9.2022.

U239: Tomáš Baranyi (FK Spišská Nová Ves, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 45/2 DP, od 15.9. 2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí III. ligy, skupina Východ, podľa čl. 37/10 DP.

U240: Erik Urbaniek (Slavoj Trebišov, II. LSD U19), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka delegovanej osoby s použitím vulgarizmu, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 12.9.2022.

U241: Damián Ihnát (FC Lokomotíva Košice, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – úmyselná hra rukou mimo PÚ podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.9.2022.

U242: Lukáš Kušnier (FK Tempo Partizánske, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred PÚ v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.9.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U243: Matej Vaculík (MŠK P. Bystrica, II. liga).

U244: Patrick Karhan (OFK Malženice, III. liga), obaja od 11.9.2022.

U245: Simon Kristan (1. MFK Kežmarok, Slovnaft Cup), od 15.9.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cupu, podľa čl. 17/10 DP.

U246: Pavol Nemček (MFK Ružomberok, I. LSD U19).

U247: Radoslav Neuschl (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LSD U19).

U248: Samuel Kaštan (MFK Bytča, II. LSD U19), všetci od 11.9.2022.

U249: Ľuboš Sontag (ŠK Odeva Lipany, II. LSD U19).

U250: Dávid Vorčák (MŠK Námestovo, II. LSD U19), obaja od 16.9.2022.

U251: Vratislav Greško (1089360 / MFK Dukla B. Bystrica / I. LMD U17 / T).

U252: Martin Valigura (MFK Ružomberok, I. LMD U16), obaja od 11.9.2022.

U253: Filip Kuľha (FK Humenné, I. LSŽ U15), od 12.9.2022.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/9 DP:

U254: Dominik Molčan (FK Brezno, Slovnaft Cup), od 15.9.2022.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U255: Dominik Špiriak (KFC Komárno, II. liga).

U256: Roman Begala (Slavoj Trebišov, II. liga).

U257: Marek Zuziak (MŠK P. Bystrica, II. liga).

U258: Martin Baran (1. FC Tatran Prešov, II. liga).

U259: Tomáš Homola (FKM N. Zámky, III. liga), všetci od 11.9.2022.

U260: Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19), od 12.9.2022.

Disciplinárne konania:

U261: Ladislav Szöcs (1178672 / KFC Komárno / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, doplnku Správy delegáta zväzu zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, stanoviska R a AR1 a stanoviska menovaného, za hrubé nešportové prejavy voči súperovi (vulgárne urážky a vyhrážanie) počas polčasovej prestávky stretnutia 9. kola II. ligy KFC Komárno – Slavoj Trebišov, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP od 11.9.2022.

U262: Martin Šimko (1319804 / KFC Komárno / II. liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 15.9.2022, za surovú hru – podrazenie súpera v neprerušenej hre nadmernou silou v stretnutí 9. kola II. ligy KFC Komárno – Slavoj Trebišov, podľa čl. 46/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 11.9.2022.

U263: Dávid Strákoš (FC Petržalka, I. LSD U19). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po 2. ŽK v stretnutí 5. kola I. LSD U19 MFK Ružomberok – FC Petržalka zastavuje a zároveň ruší účinky 2. ŽK, podľa čl. 78/4a DP.

U264: MFK Skalica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky po skončení stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 10. kola FL MFK Skalica – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U265: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 10. kola FL MFK Skalica – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U266: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky) v stretnutí 10. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U267: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 10. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava – bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U268: AS Trenčín (Slovnaft Cup). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 3. kola Slovnaft Cupu FK Beluša – AS Trenčín – bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U269: Tomáš Hulínek (1257411, R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U163 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U270: Damian Augustín Pavlovič (1294622, AR). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U164 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U271: Ján Panák (1314103). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U246 a rozhodla, že podnet zo dňa 8.9.2022, podľa čl. 71/5d DP odkladá

U272: FK Senica. Na základe U166, podnet navrhovateľa Maroš Ferenc, v zast. Tomáš Gábriš, doručený dňa 22.8.2022, vzhľadom na uznesenia VV SFZ č. 06/22 a č. 07/22, odkladá podľa čl. 71/5d DP.

U273: FK Senica. Podnety navrhovateľov David Gáč a Young Talents, s.r.o., v zast. JUDr. Viliam Janáč, advokát s.r.o. vzhľadom na uznesenia VV SFZ č. 06/22 a č. 07/22, odkladá podľa čl. 71/5d DP.

FUTSAL:   
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U274: Erik Bielik (1255023 / Futsal Team Levice / Niké Futsal Extraliga), vylúčenie za telesné napadnutie – vrazenie do súpera ležiaceho na zemi v prerušenej hre nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 10.9.2022.

Disciplinárne konania:

U275: Futsal Team Levice (Niké Futsal Extraliga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SF prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska klubu, za nedostatočnú US (umožnenie vstupu divákov do ihriska) po skončení stretnutia 1. kola Niké Futsal Extraligy Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň, podľa čl. 43/2m DP, ukladá klubu povinnosť zvýšiť počet členov US na 7, z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach Niké Futsal Extraligy, a to od 10.9.2022 do 31.12.2022

U276: Robert Čík (1355633 / Futsal Team Levice / Niké Futsal Extraliga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SF prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska menovaného k incidentu po stretnutí 1. kola Niké Futsal Extraligy Futsal Team Levice MIBA B. Bystrica, za neoprávnený vstup na HP po stretnutí, podľa 58/2d DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/4 a čl. 10 DP.

U277: Erik Bielik (1255023 / Futsal Team Levice / Niké Futsal Extraliga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SF prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska menovaného, za hrubé nešportové prejavy voči súperovi na HP po ukončení stretnutia 1. kola Niké Futsal Extraligy Futsal Team Levice MIBA B. Bystrica, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 47/2a DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U274.

II. Oznamy DK:

Vo veci vylúčenia hráča Piotr Straczek (1434259 / MŠK Námestovo / III. liga) berie na vedomie stanovisko KR SFZ voči udeleniu ČK menovanému v stretnutí 6. kola III. ligy skupina Východ Partizán Bardejov BŠK – MŠK Námestovo, konaného dňa 11.9.2022 a odkazuje na U238.

Opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v súťažiach RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22. 9. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že FK Pohronie bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrávať v SO v ÚHČ.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

12. kolo: Myjava – Pohronie, v pôvodnom termíne, ale o 19:30 (JOJ šport).

Schvaľuje:

10. kolo: Žilina B – Humenné 18.9. o 13:30;

12. kolo: Slovan 21 – Komárno 7.10. o 15:00, Žilina B – Petržalka 8.10. o 10:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada ŠK Vrakuňa (III. liga) o nahlásenie certifikovaného ihriska pre svoje doma vyžrebované stretnutia III. ligy.

Oznamuje:

 • FOMAT Martin (III. liga) bude doma vyžrebované stretnutia hrať na ihrisku s UTŠportový park Pltníky (Martin);
 • Odhlásenie sa FC Nitra zo súťaže II. liga SD a MD (U19/17). Družstvá vyžrebované s týmto súperom budú mať v danom kole voľný žreb.
 • FC ViOn Z. Moravce (U19) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať na UT.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 3. kolo: Martin – Pohronie 20.9. o 16:00.

U17/16:

7. kolo: Žilina – Košice 8.10. o 13:00 / 15:15;

8. kolo: B. Bystrica – Žilina 4.10. o 13:00 / 15:15.

U19/17:

6. kolo: HAMSIK Academy – Skalica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Rudlová);

7. a 22. kolo: Domino – Komárno sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 7. kolo 23.9. o 13:30 / 16:00 v Komárne a 22. kolo 15.4.2023 o 10:00 / 12:30 na ihrisku Domino;

7. kolo: Podbrezová – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica);

8. kolo: Podbrezová – Pohronie, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica);

9. kolo: Zvolen – Námestovo 7.10. o 13:00 / 15:30.

U15/14:

5. kolo: Lokomotíva Košice – Snina 23.9. o 16:30 / 18:30 na UT (Užhorodská ul.), Humenné – Trebišov 23.9. o 14:30 / 16:30 (ihrisko Pri mlyne);

6. kolo: Podbrezová – R. Sobota, v pôvodnom termíne, ale na UT (Brezno).

U13/12:

6. kolo: Karlova Ves – Trnava 17.9. o 10:00 / 11:30;

7. kolo: Podbrezová – HAMSIK Academy, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica).

Odstupuje na DK SFZ FC Nitra (U19/17), za odhlásenie sa zo súťaží II. ligy SD a MD po vyžrebovaní.

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje nahradenie FC Nitra v II. lige žien a v súťažiach WU19/15 družstvami Čermáňsky FK Nitra, čo bolo schválené VV SFZ.

Schvaľuje:

Slovenský pohár:

2. kolo GFC reg. akadémia – Ružomberok 19.10. o 15:30, ŠK 2011 – Trnava 2.11. o 13:30.

II. liga, skupina A:

5. a 12. kolo: Kozmos – ŠK 2011 sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 5. kolo 24.9. o 15:00 na ihrisku Pečeňady a 12. kolo 1.4.2023 o 15:00 na ihrisku Devínska Nová Ves.

II. liga, skupina B:

4. kolo: Prešov – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Vyšná Šebastová.

WU19 / WU15:

4. kolo: HAMSIK Academy – MFK B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Rudlová), Častkovce – Martin 18.9. o 14:30 / 16:30;

5. kolo: Petržalka – Kunov 2.10. o 14:00 / 16:00, P. Bystrica – HAMSIK Academy 2.10. o 15:00 / 17:00 na UT;

6. kolo: Prešov – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na UT (Jazdecká ul.).

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Bratislave, v termíne 25.9. 10.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
 • Školenie UEFA B licencie 2022/23 v B. Bystrici, v termíne 16.11.2022 3.5.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
 • 26.9.2022, Dunajská Streda Seminár trénerov brankárov (pre trénerov SFZ GKC / UEFA GKB, UEFA GKA licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor TÚ SFZ, v spolupráci s FK DAC DS. Prihlášky do 23.9.2022.
 • 29.9.2022, Dunajská Lužná Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 26.9.2022.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez projektu Šanca): 11.10.2022 v Krásne n. Kysucou. Bližšie informácie o behoch budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín tréningového kempu R/AR SFZ: 22. 27.9.2022 v Starej Lesnej / UT Tatranská Lomnica. Pozvaní frekventanti obdržia program elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Valent 10. – 11.9., Končár 22. – 25.9. a 6. – 9.10., Husár od 12.9. k dispozícii KR, Smolák 14.9., D. Bobko od 16.9. k dispozícii KR, Šandrik 1. – 2.10., Borsányi 23.9., Ihring 16. – 25.9.

Úsek PRospravedlnenia: Likavský 25.9., Dzido 8.10., Fašung 15.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Repa 4. – 17.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje zmenu obsadenia 2. kola Niké Futsal Extraligy:

16.9.2022:

19:00 Mimel Lučenec – Pinerola 1994 FA (Behančin za R2 Nagy, Nagy R3).

Oznamuje obsadenie R a D 3. kola Niké Futsal Extraligy:

23.9.2022:

20:00 Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (Šlapka, Michna, Mózer, Hrmo);

20:00 MIBA B. Bystrica – Futsal Team Komárno (Matula, Šeršeň, Hlavenka);

20:30 Pinerola 1994 FA – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA (Fischer, Antalík, Ježík).

24.9.2022:

19:00 ŠK Makroteam Žilina – Podpor Pohyb Košice (Belavý, Filkus, Ploštica).

25.9.2022:

19:00 MŠK Mayerson N. Zámky – CopyLeaders Prievidza (Bohun, Bublávek, Čuhár).

Náhradný seminár R SF sa uskutoční dňa 16.9.2022 od 16:00 hod. v Kysuckom Novom MesteZŠ Clementisova. Fyzické previerky a písomný test absolvujú: Š. Cisko, Angyal, Kováčik, Havrila, Matula, S. Nemček, Matejovičová, Blanár, Ranič.

Ospravedlnenia: Ploštica 23.9. a 8. – 9.10, Peško 23. – 25.9.

Matrika:

Základná registrácia:

1268252 Taimen Vrajko – CopyLeaders Prievidza, 1283734 Roland Varga – Futsal Team Levice.

Prestup:

1288115 Martin Péchy – Podpor Pohyb Košice.

Prestup s obmedzením:

1243738 Peter Mútňan – Futsal Team Levice.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa