logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 17.9.2021

Posledná aktualizácia18.9.2021 09:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_12.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U168: Martin Černek (MFK Skalica, II. liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.9.2021.

U169: Oliver Poľa (FC Košice, I. LMD U16), vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera päsťou do oblasti tváre nadmernou silou bezprostredne po skončení stretnutia na HP, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 12.9.2021.

U170: Kevin Štefaňák (FK Poprad, I. LMD U16), vylúčený za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 12.9.2021.

U171: Patrik Jurky (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.9.2021.

U172: Pavol Nemček (MFK Ružomberok, I. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 45/2 DP, od 16.9.2021.

U173: Patrik Vaš (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LSŽ U14), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou v PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 16.9.2021.

U174: Monika Skovajsová (AS Trenčín, Slovenský pohár ženy), vylúčená za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej šance súpera podkopnutím zozadu vo vlastnom PÚ bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 16.9.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí I. ligy žien.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U175: Marek Václav (FC Košice, II. liga), od 12.9.2021.

U176: Dávid Ovšonka (AS Trenčín, I. LSD U19), od 13.9.2021.

U177: Mário Michalec (AS Trenčín, I. LSD U19 ), od 13.9.2021.

U178: Joachim Jashari (MŠK Novohrad Lučenec, II. LMD U17), od 12.9.2021.

U179: Peter Ondruš (FK Brezno, II. LMD U17), od 13.9.2021.

U180: Juraj Zelenčík (FK Železiarne Podbrezová, I. LSŽ U14), od 12.9.2021.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U181: Peter Gaži (1210337 / FC Spartak Trnava / I. LSD / U19 / T), od 12.9.2021.

U182: Ondřej Rudzan (1444120 / MFK Skalica / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 8. kola II. ligy KFC Komárno – MFK Skalica zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U183: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U184: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U185: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vhodenie  plastového pohára na HP a do oplotenia sektoru divákov H) počas stretnutia 7. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2f ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U186: Marcel Masár (1342288 / FK Senica / I. LSD U19), Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Zápisu o stretnutí, za hrubé nešportové prejavy voči delegovaným osobám a členovi US (vulgárna urážka rozhodcov a člena US v útrobách štadióna) po stretnutí 4. kola I. LSD U19 FC Košice – FK Senica, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP.

U187: Martin Kuráň (1155018 / ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga / BM). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Zápisu o stretnutí, za porušenie čl. 11, písm. h) Rozpisu súťaže riadenej ÚLK 2021/2022 (neúčasť BM na predzápasovej porade) pred stretnutím 7. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 64/2 a čl. 10 DP.

U188: Marek Petruš (1072768 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš / Fortuna liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U150 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U189: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U151 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U190: Berie na vedomie stanoviská delegovaných osôb (R, AR1, AR2) k U152 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U191: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Fortuna liga). Predvoláva štatutárneho zástupcu klubu, hlavného trénera Mareka Petruša (1072768), hlavného usporiadateľa a hráča Ľuboslava Lauru (1239133), na svoje zasadnutie dňa 23.9.2021 o 15:30 hod. v sídle SFZ.

U192: Filip Glova (1310510 / R). Predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 23.9.2021 o 15:30 hod.v sídle SFZ.

U193: Marián Hric (1027269 / JUPIE FŠ Mareka Hamšíka, II. LSD U19 / VD). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U155, bez prijatia ďalších DS, podľa čl. 71/5c DP.

U194: Spartak Myjava (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 6. kola I. ligy žien, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U195: MFK Ružomberok (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 6. kola I. ligy žien, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U196: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 6. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U197: FC Lokomotíva Košice  (II. LSD U19).  Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U198: Pavol Pecho  (MIBA B. Bystrica, 1. SLF), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.9.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U199: Patrik Chamilla (Futsal Team Levice, 1. SLF), od 11.9.2021.

U200: Berie na vedomie stanovisko KR SF k podnetu klubu Futsal Team Levice doručeného prostredníctvom ISSF (ID 139191) k udeleniu 2. ŽK a následnému vylúčeniu hráča Patrik Chamilla (1209706), počas stretnutia 1. kola 1. SLF Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice konaného dňa 10.9.2021 a poukazuje na U199.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.9.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga schvaľuje:

10. kolo: Žilina B – Rohožník 25.9. o 14:00;

11. kolo: Šamorín – Komárno 2.10. o 15:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft cup:

3. kolo: Námestovo – Pohronie 21.9. o 15:30, D. Kubín – L. Mikuláš 6.10. o 15:00.

U19:

10. kolo: Poprad - D. Streda 1.10. o 15:00;

13. kolo: D. Streda - FC Košice 28.10. o 14:00.

U17/16:

8. kolo: Trnava – Žilina 6.10. o 14:00 / 16:15, Podbrezová – Košice 18.9. o 12:00 / 14:15 na UT (Skalica), Michalovce – Trenčín 6.10. o 11:00 / 13:15;

9. kolo: Poprad – Trnava 25.9. o 13:00 / 15:15;

10. kolo: D. Streda – Poprad 1.10. o 15:00 / 17:15;

13. kolo: FC Košice – D. Streda 28.10. o 11:00 / 13:15.

U19/17:

8. kolo: Piešťany – Šamorín 19.9. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Moravany n. Váhom, Kysucké Nové Mesto – Lokomotíva Košice 29.9. o 11:00 / 13:30.

U15/14:

3. kolo: Michalovce – Trebišov, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Topoľany;

4. kolo: Prievidza – Trenčín 23.9. o 13:00 / 15:00;

5. kolo: Lučenec – Martin 5.10. o 12:00 / 14:00, Trnava – Nitra 24.9. o 14:00 / 16:00, Trenčín – Senica 6.10. o 15:00 / 17:00 na UT, Slovan BA – Skalica 25.9. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

4. kolo: Jupie M. Hamšíka – R. Sobota 6.10. o 14:00 / 15:30;

5. kolo: Poprad – Michalovce 23.9. o 15:00 / 16:30;

6. kolo: Lučenec – R. Sobota 1.10. o 15:00 / 16:30;

8. kolo: Trenčín – Nitra 16.10. o 10:00 / 11:30 na UT.

Odstupuje na DK SFZ:

MFK Skalica, Spartak Myjava, MŠK Púchov (U19 – 7. kolo), za porušenie RS, čl. 27/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár ženy, 1. kolo: ŠK 2011 – Slovan BA 2.10. o 14:00.

II. liga, skupina B, 4. kolo: Košice – Beluša, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova).

WU19 / WU15:

7. kolo: P. Bystrica – Žilina 1.10. o 17:00 / 15:00 na UT;

8. kolo: N. Zámky – NŠK 9.10. o 14:30 / 16:30.

Kontumuje:

II. liga žien, 3. kolo: GFC Topoľčany – Kopčany 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/a.

Odstupuje na DK SFZ:

GFC Topoľčany, za svojvoľné preloženie stretnutia 3. kola na iné ihrisko, ako bolo uvedené vo vyžrebovaní a ktoré nebolo schválené riadiacim orgánom na majstrovské stretnutia II. ligy žien (SP, čl. 53/1).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 3.10. 11.12. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene a Žiari n. Hronom, v termíne 6.10. 15.12.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 16.10. 11.12. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.10.2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Martine, v termíne 8.11.2021 31.1. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.10.2021.
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 20.11.2021 12.4.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2021.
 • Rekvalifikácia trénerov SFZ GK licencie na UEFA GKB licenciu bude organizované v termíne október december 2021. Podrobné informácie dostanú držitelia licencie SFZ GK e-mailom na adresu, ktorú majú uvedenú v ISSF do 19.9.2021.
 • Školenie trénerov UEFA GKB licenciu bude organizované v termíne október 2021  február 2022. Podrobné informácie budú zverejnené webovom sídle SFZ do 19.9.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že projekt rozvoja futbalu SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2021/2022. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu v školskom roku 2021/2022 je spustené a možné do 30.9.2021. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu štatutári škôl realizovať na linku: https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Pozor 21.9. a 23.9., Matulová 14.9., Kardelis 27. – 30.9., Parilák  21. – 24.9., Herdel 18.9., Gabštur 2. – 3.10., Hrenák 25.9.

Úsek PR – ospravedlnenia: Brendza 11. – 16.9., Jakubec 17.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Schválil na žiadosť klubov úpravu v Rozpise súťaže 1. SLF 2021/2022 D/1/c: Námietku, respektíve sťažnosť k stretnutiu podávajú družstvá najneskôr do 60 hodín po skončení stretnutia, cez podanie v ISSF.

Športovo-technický úsek SF:

U16: Na základe dohody klubov schválil odohrať stretnutie 2. kola 1. SLF Futsal Team Komárno – Mimel Lučenec dňa 15.9.2021 o 20:30 v ŠH Komárno.

U17: Na základe dohody klubov schválil odohrať stretnutie 2. kola 1. SLF MŠK Mayerson N. Zámky – TNF Prievidza dňa 18.9.2021 o 20:45 v ŠH Milénium v N. Zámkoch.

 • Oznamuje klubom 1. SLF, že sa bude zaoberať iba oficiálnymi podaniami a podnetmi cez systém ISSF.
 • Pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ, boli v ISSF vykonané úpravy, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania poriadkov SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, t. j. trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod je na: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva -pre-sezonu
 • Apeluje na dodržiavanie Rozpisu súťaže B/5/m: Usporiadateľ stretnutia je povinný z každého stretnutia natočiť aplikáciou SPORT.VIDEO videozáznam zo stretnutia, a to z miesta nad stredovou čiarou, za použitia statívu. Počas nahrávania je videotechnik povinný zabezpečiť v zmysle školenia tvorbu „real-time highlights“. Za týmto účelom SF zabezpečí pre všetky kluby licenciu na prevádzkovanie tejto aplikácie a školenie.

Najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia usporiadateľ stretnutia videozáznam nahrá na http://video.sportnet.online/, v prípade stretnutia hraného v nedeľu musí byť videozáznam nahratý do 24 hodín po skončení stretnutia.  
Za nesplnenie si povinnosti budú kluby sankcionované podľa sadzobníka poplatkov, podľa Rozpisu súťaže C/3/a, b.

Komisia rozhodcov a delegátov SF:

 • Oznamuje nové obsadenie R v stretnutí 2. kola 1. SLF:

18.9.2021:

20:00 MIBA B. Bystrica – Pinerola 1994 (Behančin, M. Cisko, Ploštica), TV ESO;
20:45 MŠK Mayerson N. Zámky – CopyLeaders Prievidza (Šeršeň, Botka, Čuhár).

 • Ospravedlnenia: Marko 18.9. – 15.11. soboty a nedele, Belavý do prihlásenia, Šlapka PN od 16.9.
 • Prerokovala námietku Futsal Team Levice (Futsal Team Komárno – Futsal Team Levice) a námietku zamieta.
 • Upozorňuje R a D aby ospravedlnenia posielali 14 dní vopred iba na email: rozhodcovia@futsalslovakia.sk
 • Oznamuje, že náhradný seminár R a D SF sa uskutoční 1.10.2021 na štadióne v Kysuckom Novom Meste.

               od 15:30 hod. fyzické previerky absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Budáč st., Kopec, Havrila, Grom.

               od 16:30 hod. písomný test absolvujú: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bereščík, R. Nagy, Angyal, Kopec, Havrila, Antalík, Jablonický, Kubinec.

              Každý účastník uhradí poplatok 20 eur (ŠH, tartan, večera).

Komisia žiada všetkých o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť a upozorňuje, že seminár bude organizovaný v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Matrika SF:

Základná registrácia:

1317422  Róbert Koch  Podpor Pohyb Košice

1279512  Adam Kuľha  Podpor Pohyb Košice

1329586  Samuel Bojnák  MŠK Mayerson Nové Zámky

1279391  Alex Ľubomír Lauko  4FSC, o. z.

Prestup:

1275173  Lukáš Bobek  TNF Prievidza

1245116  Marek Mikulišin  FOFO Bratislava WB 1984

Prestup s obmedzením do 30.6.2022

1218709  Tomáš Mičuda  MIBA Banská Bystrica

1216466  Viktor Matyi  4FSC, o. z.

1299383  Samuel Szabo  4FSC, o. z.

1288512  Matúš Šlehofer  FC BPN EB – Bratislava

SEKRETARIÁT

SFZ pripravuje v dňoch 21. 22.10.2021 pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov Fortuna ligy a II. ligy mužov odborný metodický seminár s názvom „Bezpečnosť a komfort pre divákov“. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu, potreby vylepšenia aplikačnej praxe, vzdelávanie US a k integrovanému prístupu všetkých zložiek.

Seminár sa uskutoční v hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 15.10.2021 ju zaslať na e-mail marek.majercak@futbalsfz.sk (kópiu na peter.france@futbalsfz.sk). Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa