logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 23. 9. 2022

Posledná aktualizácia23.9.2022 09:53

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_13.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U278: Peter Vavák (1016302 / Spartak Myjava / II. liga / AT), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vyhrážanie a opakované hrubé urážky delegovaných osôb s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.9.2022.

U279: Patrik Korba (FK Spišská Nová Ves, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 18.9.2022.

U280: Šimon Šnurik (FK Humenné, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti potiahnutím súpera za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.9.2022.

U281: Jakub Hazlinger (MFK Skalica, II. LSD U19), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka delegovaných osôb s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.9.2022.

U282: Patrik Novotta (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LMD U17), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera päsťou do oblasti tváre v neprerušenej hre nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 18.9.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U283: Norbert Hrnčár (MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / T).

U284: Samuel Jenat (Slavoj Trebišov, II. liga).

U285: Adrián Melich (FK Podkonice, III. liga), všetci od 18.9.2022.

U286: Dušan Janko (MFK Snina, Slovnaft Cup), od 22.9.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí III. ligy, skupina Východ.

U287: Filip Škrteľ (KFC Kalná n. Hronom, Slovnaft Cup), od 22.9.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí III. ligy, skupina Západ.

U288: Florin-Lucian Tomele (MFK Skalica, II. LSD U19), od 17.9.2022.

U289: Timotej Tolla (MFK Skalica, II. LSD U19), od 17.9.2022.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrov. stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U290: Matej Zavadzan (TJ Jednota Bánová, III. liga), od 19.9.2022.

Disciplinárne konania:

U291: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera, pokriky hanobiace príslušnosť k národnosti, použitie pyrotechniky a vhadzovanie predmetov na HP, s následkom prerušenia stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b, f, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 eur, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U292: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera a poškodenie sedadiel a sociálnych zariadení v sektore hostí) v stretnutí 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku, v zmysle Správy delegáta stretnutia.

U293: Brain Peña Perez-Vico (1455167, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 22.9.2022, za surovú hru (podrazenie súpera v neprerušenej hre nadmernou silou) v stretnutí 11. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 46/1 DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 18.9.2022.

U294: Marián Zimen (1158300 / AS Trenčín / Fortuna liga / T). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za spôsobenie oneskoreného začatia stretnutia, z dôvodu nesprávneho ustrojenia hráčov hostí pred stretnutím 11. kola FL FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín, podľa čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 10/f Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023, ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/2 a čl. 10 DP.

U295: Stanislav Olejník (1273129 / Spartak Myjava / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmov) po stretnutí 10. kola II. ligy Spartak Myjava – MŠK P. Bystrica, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U296: Martin Čižmár (1115685 / Slavoj Trebišov / II. liga / F). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) v polčasovej prestávke stretnutia 10. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FC Košice, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U297: Eduard Janoško (1065169 / Slavoj Trebišov / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) v polčasovej prestávke stretnutia 10. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FC Košice, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 250 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U298: Slavoj Trebišov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne urážky na adresu delegovaných osôb) po stretnutí 10. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FC Košice, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

​​U299: Erik Urbaniek (1384395 / Slavoj Trebišov / II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U240 a žiadosť zamieta, nakoľko nie sú splnené podmienky podľa čl. 41/1 DP.

U300: Péter Nagy (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U202 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022, s účinnosťou od 20.9.2022.

U301: Spartak Myjava (II. liga). Na základe Správ delegáta stretnutia, za porušenie čl. 11/d Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 (nezabezpečenie sanitného vozidla na majstrovské stretnutie) v stretnutiach 1., 2., 3., 5., 7., 8. a 10. kola II. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U302: FC Nitra (II. LSD U19, I. LMD U17). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie na stretnutia 1. a 2. kola II. LSD U19, II. LMD U17 a následné odhlásenie sa zo súťaží II. LSD U19, II. LMD U17 po vyžrebovaní, podľa čl. 82/1b SP a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023.

U303: Martin Kováč (1172637, R). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 22.9.2022, za porušenie ustanovenia predpisu SFZ (ovplyvnenie stretnutia v dôsledku nariadenia pokračovania v stretnutí bez prítomností brankára hostí na HP a neumožnenia dovoleného 3. striedania hráča hostí) v stretnutí 6. kola II. LSD U19 RSC Hamsik Academy B. Bystrica – MFK Skalica, podľa čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 10/l Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 a pravidlom 3, bod 1 Pravidiel futbalu, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 64/5 DP, od 23.9.2022.

U304: Tomáš Páleš (1344332, AR). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 22.9.2022, za porušenie ustanovenia predpisu SFZ (ovplyvnenie stretnutia v dôsledku nariadenia pokračovania v stretnutí bez prítomností brankára hostí na HP a neumožnenia dovoleného 3. striedania hráča hostí) v stretnutí 6. kola II. LSD U19 RSC Hamsik Academy B. Bystrica – MFK Skalica, podľa čl. 63/1b DP, v spojení s čl. 10/l Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 a pravidlom 3, bod 1 Pravidiel futbalu, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 65/5 DP, od 23.9.2022.

U305: Peter Petrán (1125099 / MŠK Rimavská Sobota / III. liga). Na základe vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d DP, začína disciplinárne konanie vo veci podozrenia z porušenia Etického kódexu SFZ (telefonický hovor zo dňa 8.9.2022 s manažérom oddelenia integrity SFZ) a zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k veci, do 28.9.2022.

FUTSAL:   
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U306: Lukáš Jurčina (Futsal Team Komárno, Niké Futsal Extraliga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 17.9.2022.

II. Oznamy DK:

Opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v súťažiach RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29. 9. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že žreb 4. kola Slovnaft Cupu sa uskutoční 3.10.2022.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup: Malá Mača – Branč / Slovan BA 28.9. o 15:30.

III. liga:

13. a 28. kolo: Vrakuňa – Kalná n. Hronom sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 13. kolo 29.10. o 13:30 na ihrisku Kalná n. Hronom a 28. kolo 27.5.2023 o 17:00 na ihrisku Vrakuňa;

7. kolo: Galanta – Sereď 5.10. o 15:00;

9. kolo: Kalinovo – Lipany 1.10. o 15:00, Poprad – Lučenec 30.9. o 16:00;         

10. a 25. kolo: Vrakuňa – Malženice sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 10. kolo 8.10. o 15:00 na ihrisku Malženice a 25. kolo 6.5.2023 o 16:30 na ihrisku Vrakuňa.

U19:

6. kolo: Podbrezová – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT, Trenčín – Košice 30.9. o 14:30;

7. kolo: Košice – Žilina 8.10. o 14:30 na ihrisku KFA;

11. kolo: Podbrezová – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová-Skalica).

U19/17:

7. kolo: Skalica – Púchov 19.10. o 10:00 / 12:30;

8. kolo: Kysucké N. Mesto – Stropkov 3.10. o 11:00 / 13:30;

9. kolo: Bardejov – Galaktik 6.11. o 11:00 / 13:30 na ihrisku Bardejovská Nová Ves;

10. kolo: Inter – Martin, v pôvodnom termíne, ale o 11:00 / 13:30;

13. kolo: Bardejov – Snina 6.11. o 11:00 / 13:30 na ihrisku Partizán Bardejov – náhradná plocha.

U15/14:

5. kolo: Martin – R. Sobota, v pôvodnom termíne, ale na UT, B. Bystrica – Podbrezová, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň);

8. kolo: Slovan BA – Karlova Ves 16.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

10. kolo: Podbrezová – Zvolen, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U13/12:

5. kolo: Podbrezová – B. Bystrica 24.9. o 10:00 / 11:30 na UT, Prešov – Vranov 19.10. o 13:00 / 14:30 na UT;

7. kolo: Spišská N. Ves – Vranov 12.10. o 14:00 / 15:30 na UT;

8. kolo: Petržalka – Z. Moravce 12.10. o 16:00 / 17:30;

9. kolo: Podbrezová – Pohronie, v pôvodnom termíne, ale na UT.

Odstupuje na DK SFZ:
  • FC Union Nové Zámky (I. liga ženy – 6. kolo), MŠK Púchov (U19 – 6. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ);
  • Martin Kováč (1172637, R), Tomáš Páleš (1344332, AR) – oboch za porušenie PF č. 3 (povolenie hry družstva bez brankára) a RS, čl. 10, bod l (neumožnenie striedania v troch prerušeniach družstvu hostí v II. polčase) v stretnutí 6. kola II. LSD U19 Hamsik Academy – Skalica.
ŠTK ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

7. kolo: Myjava – Petržalka 25.9. o 10:00;

13. kolo: Slovan BA – Žilina, v pôvodnom termíne, ale o 14:00 na UT (Prievoz).

II. liga, skupina A, 5. kolo: P. Bystrica – Beluša, v pôvodnom termíne, ale na UT.

WU19 / WU15:

4. kolo: Slovan BA – Trnava 13.10. o 17:00 / 15:00, Trenčín – GFC reg. akadémia 1.10. o 14:30 / 16:30, Častkovce – Martin 9.10. o 14:00 / 16:00;

6. kolo: Myjava – Petržalka 25.9. o 12:00 / 14:00 na UT, Častkovce – Považská Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Pobedim.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
  • Školenie UEFA B licencie 2022/23 v B. Bystrici, v termíne 16.11.2022 3.5.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
  • 26.9.2022, Dunajská Streda Seminár trénerov brankárov (pre trénerov SFZ GKC / UEFA GKB, UEFA GKA licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor TÚ SFZ, v spolupráci s FK DAC DS. Prihlášky do 23.9.2022.
  • 29.9.2022, Dunajská Lužná Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 26.9.2022.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie stretnutia 8. kola VIII. ligy ObFZ Trenčín (pod záštitou ÚLK):

25.9. o 16:00 TJ Žihlavník Omšenie – TJ Slovan Dolná Poruba Vaňo, Haring, Pavlačková, Sluk, TV.

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez projektu Šanca): 11.10.2022 v Krásne n. Kysucou. Bližšie informácie budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Zemko 1. – 2.10., Šafárik 1. – 2.10., Alezárová 8.10., Soboňa 8. – 9.10.

Úsek PR ospravedlnenia: Kubica od 19.9. PN do prihlásenia, Pastorek od 21.9. do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Roman 20. – 28.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia: 

U9: Po dohode klubov schvaľuje predohrávku 4. kola Niké Futsal Extraligy CopyLeaders PrievidzaFutsal Team Komárno na 29.9.2022 o 19:15 hod. v CITY aréne v Prievidzi. Dôvodom je presun zápasu 1. SBL Prievidza – Handlová.

U10: Upozorňuje klub Futsal Team Komárno na dodržiavanie Rozpisu súťaží riadených SF pre sezónu 2022/2023 (B/5/h) ohľadne rovnakého ustrojenia hráčov na zápas. Klubu ukladá postih podľa RS C/3/b.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje zmenu obsadenia v medzinárodnom prípravnom stretnutí žien Slovensko – Poľsko – 26.9.2022 o 13:00 v ŠH Poprad (Marko za R2 Behančin).

Oznamuje obsadenie R a D 4. kola Niké Futsal Extraligy:

Štvrtok 29.9.2022:

19:15 CopyLeaders Prievidza – Futsal Team Komárno (Peško, Nagy, Ploštica);

Piatok 30.9.2022:

19:00 Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica (Botka, Angyal, Kuspán);      
20:00 Podpor Pohyb Košice – Pinerola 1994 FA (
Š. Cisko, Havrila, Hrmo);         
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – Futsal Team Levice (
Bublávek, Kováčik, Ježík).

Nedeľa 2.10.2022:

19:00 MŠK Mayerson N. Zámky – ŠK Makroteam Žilina (Peško, Budáč, Badura).

Nominačná listina R na sezónu 2022/2023:

Antalík, Angyal, Bublávek, Behančin, Belavý, Mózer, Bohun, Botka, Budáč, Kováčik, Nagy, Michna, Nemček, Fischer, Havrila, Šlapka, Cisko, Filkus, Marko, Matula, Peško, Polomský, Šeršeň.

Nominačná listina DZ a PR na sezónu 2022/2023:

Badura, Čuhár, Hlavenka, Hrmo, Ježík, Krchňavý, Kubinec, Kuspán, Ploštica.

Ospravedlnenia: Behančin 22.9. – 4.10. oneskorene, Mózer 6. – 10.10., Budáč 28. a 30.9., Čuhár 29.9. – 1.10., 7., 8. a 15.10.

Matrika:

Základná registrácia:

1241105 Marek Belaník Mimel Lučenec dočasná registrácia.

Prestup:

1241591 Marián Hudek MIBA B. Bystrica, 1279435 Marko Kodhaj 4FSC, o. z.

Prestup s obmedzením:

1218709 Tomáš Mičuda MIBA B. Bystrica.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa