Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 27. 9. 2019 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 27. 9. 2019

Posledná aktualizácia27.9.2019 12:09
AutorMilan Vojtek

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2019-20_US_13.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U239: Dávid Špak (SLAVOJ Trebišov, II. liga), vylúčený za zakázanú hru – skočenie na súpera nadmernou silou v súboji o loptu, so zámerom zraniť súpera, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 21.9.2019.

U240: Norbert Hegyi (FK Senica, I. LMD U16), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera v prerušenej hre vykonané nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.9.2019.

U241: Filip Florián (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U16), vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez lopty v neprerušenej hre vykonané nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.9.2019. 

U242: Tomáš Kurc (MFK Skalica, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – vzájomné napadnutie súpera po skončení stretnutia na hracej ploche vrazením nadmernou silou do oblasti hrudníka, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22.9.2019.

U243: Samuel Antalík (FK Inter Bratislava, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – vzájomné napadnutie súpera po skončení stretnutia na hracej ploche vrazením nadmernou silou do oblasti hrudníka, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22.9.2019.

U244: Martin Palider (MŠK Námestovo, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 22.9.2019. 

U245: Daniel Chmeliar (1. FC Tatran Prešov, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22.9.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. 

U246: Marek Poľa (FK GALAKTIK, II. LSD U19), od 23.9.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U247: Ivan Šteiniger (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), od 22.9.2019.

U248: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 9. kola FL FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce.

U249: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, urážka UEFA a poškodenie sociálnych zariadení na štadióne) počas stretnutia 9. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 1.10.2019. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U250: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 10. kola II. ligy MFK Skalica – FC Petržalka.

U251: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu a osobné stanovisko zástupcov klubu k U222 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a prezidenta SFZ, použitie pyrotechniky, s následným spôsobením požiaru, vhodenie plastových pohárov a papierov na HP, s následným prerušením stretnutia a vbehnutie divákov domácich na ihrisko, s následným napadnutím hráča hostí č. 3 a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, hromadného vniknutia divákov na ihrisko a dopustenie fyzického napadnutia hráča divákom) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b, e, f a čl. 58/2a, b, e, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 10 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá DS – odohratie najbližšieho domáceho stretnutia bez divákov na jedno súťažné stretnutie, podľa čl. 26/2, 5 DP. Umožňuje klubu zabezpečiť na štadióne prítomnosť deťom do 15 rokov, v sprievode 1 dospelej osoby na 10 detí a funkcionárov klubov, v počte 30 osôb, podľa čl. 26/3 DP. Klubu ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce vo zvýšení počtu členov usporiadateľskej služby v sektore C na domáce stretnutia, podľa čl. 43/2, písm. l) DP, do 30.6.2020

U252: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U223 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, poškodenie zariadenia štadióna, hrubé urážky SFZ, hrubé urážky prezidenta SFZ, použitie a vhodenie pyrotechniky na HP a do hľadiska, s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b, c, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 4 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U253: KŠI SFZ. Odstupuje upozornenia KR PZ BA k zisteným nedostatkom počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava zo dňa 18.9.2019 na ďalšie konanie.

U254: Jakub Bujňák (1292736, ŠK Odeva Lipany, II. LSD U19). Na základe podnetu klubu MŠK Námestovo podaného prostredníctvom ISSF dňa 22.9.2019 (ID 115210), žiada menovaného o písomné stanovisko k poškodeniu  dverí  v šatni hostí počas stretnutia 7. kola II. LSD U19 MŠK Námestovo – ŠK Odeva Lipany, do 1.10.2019.

U255: AKADÉMIA JUVENTUS Žilina (II. LSD U19). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U227, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1, 2 DP, do 1.10.2019.

U256: ŠKF Sereď. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U180.

U257: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U172.

U258: Aurel Dávidík (1286398, FK Dubnica n. Váhom, II. liga). Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KR SFZ k U231 a za HNS na hracej ploche (úmyselný pokus získať pre svoje družstvo neoprávnenú výhodu, spočívajúcu v možnosti zahrávať pokutový kop – tzv. simulovanie) počas stretnutia 9. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – MFK Skalica, podľa čl. 46/1d DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 26.9.2019. 

U259: Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KR SFZ k U232, bez prijatia disciplinárnych opatrení, podľa čl. 71/5c DP. 

U260: AS Trenčín. Berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom elektronickej komunikácie dňa 24.9.2019, vo veci fyzického napadnutia diváka domácich pri odchode zo štadióna po stretnutí 9. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U261: FK Dubnica n. Váhom (II. liga). Berie na vedomie podnet podaný prostredníctvom ISSF dňa 24.9.2019 (ID 115354) k stretnutiu 9. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – MFK Skalica, bez prijatia disciplinárnych opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U262: Berie na vedomie podnet podaný prostredníctvom ISSF dňa 21.9.2019 (ID 115148) k stretnutiu 4. kola I. LSŽ U15 MFK Skalica – FK Inter Bratislava, bez prijatia disciplinárnych opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U263: FC Petržalka. Berie na vedomie stanovisko klubu ŠKF Sereď vo veci U180 neuhradenia výchovného za hráča Alexa Ivána (1293043), bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na výchovné za hráča je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 RaPP SFZ.

U264: Štefan Korman (1329693). Na základe podnetu ObFZ Levice, doručeného elektronickou formou dňa 20.9.2019, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči členom ObFZ Levice na medzištátnom kvalifikačnom stretnutí Maďarsko – Slovensko, konanom dňa 9.9.2019, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 2.10. 2019.

U265: Ladislav Šosták (1226653). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U329 a žiadosť zamieta

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.10.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje:

14. kolo: Poprad – Ružomberok B 18.10. o 16:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že realizačné tímy mládeže nemusia mať IPRT preukazy, ktoré sú povinné len v II. lige mužov.

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Oznamuje, že FK DAC 1904 D. Streda (U15/14 a U13/12) odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku DAC Academy, a. s.

Schvaľuje:

Slovnaft cup: 

2. kolo: Liptovská Štiavnica – Slovan BA 9.10. o 15:00;

3. kolo: Liptovská Štiavnica / Slovan BA – Oravská Poruba 12.10. o 15:00.

U19, 9. kolo: Ružomberok – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

8. kolo: D. Streda – Žilina 19.11. o 14:00 / 16:15;

16. kolo: Prešov – Bardejov 21.11. o 12:00 / 14:30 na UT.

U19/17:

8. kolo: Dubnica – Z. Moravce 29.9. o 10:00 / 12:30;

9. kolo: Z. Moravce – Myjava 5.10. o 12:30 / 10:00;

10. kolo: Partizánske – Komárno 11.10. o 13:00 /15:30;

16. kolo: Zvolen – Humenné 23.11. o 11:00 / 13:30.

U15/14:

5. kolo: L. Košice – Prešov 27.9. o 14:00 / 16:00, Dubnica – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Púchov;

6. kolo: Ružomberok – Jupie M. Hamšíka 6.10. o 9:00 / 11:00 na UT.

U13/12:

5. kolo: Ružomberok – Podbrezová, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Lúčky (areál v Šiaroch), Skalica – Senica 2.10. o 15:00 / 16:30;

6. kolo: R. Sobota – Žilina 3.10. o 15:00 / 16:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 3. kolo: Ružomberok – Žilina 3.11. o 14:00.

II. liga, skupina B, 6. kolo: Z. Moravce – P. Bystrica 29.9. o 14:30.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 12.10. – 7.12.2019 v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 16.11.2019 – 6.5.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 30.11.2019 – 24.2.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že MV Academy dňa 1.10.0219 v Košiciach organizuje Seminár s Mariánom Jelínkom – Talent a výkon, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/EYA/GKA/A licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.bezmotivacie.sk.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť INTEREST4U v dňoch 4. – 5.10.2019 v Kúpeľoch Lúčky organizuje konferenciu Budúcnosť športu – „Myslieť na budúcnosť sa oplatí!“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.interest4u.sk.

Oznamuje trénerom, že Slovenská asociácia športovej psychológie, dňa 18.10.2018 v Bratislave organizuje Konferenciu „Psychológia v športe nielen o rozvoji talentu“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerom UEFA EYA/A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Prievidza, v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. Bebravou a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 26.11.2019 v Bánovciach n. Bebravou organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Trenčín, so súhlasom TÚ SFZ dňa 30.11.2019 v Trenčíne organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U15 (Jaslovské Bohunice):

1.10. o 15:30 Slovensko – Slovinsko Matulová, Fodor, Juhás (všetci ZsFZ); 

3.10. o 11:00 Slovensko – Slovinsko Jurenka, M. Krivošík (ZsFZ), Baláž (ZsFZ).

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca) – 10.10.2019 na UT v Tatranskej Lomnici. Vykonávať sa bude vytrvalostný test FIFA (75m-25m). K vykonaniu opravného YoYo testu pozýva nasledovných R/AR programu Šanca SFZ: Tománek, Blaha, Matulová, M. Krivošík, Lenický, Poruban, Tokoš, Dančo, Holas, Legíň, Burger, Herdel, D. Bobko, R. Bobko ml., Capík.

Po ukončení FP sa od 13:30 hod. v penzióne  TenisCentrum  v T. Lomnici  uskutoční pracovný seminár za účasti všetkých R/AR SFZ, žien FIFA a vyššie uvedených R/AR programu Šanca SFZ, pozvaných na fyzické previerky. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania tréningového kempu R/AR TOP skupiny – 10. – 13.10.2019 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kráľovič 18.10., Roszbeck od 1.10. k dispozícii KR, Blaha 25.9. – 2.10., Lenický 10. – 13.10., Hrenák 5.10. (zrušenie ospravedlnenia).

Úsek PR oznamuje termín konania workshopu PR SFZ (BFZ a ZsFZ) – 4.10.2019 v Trnave. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Sekereš 12.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby do 15.10.2019 sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili zmeny v nominačných listinách delegátov (postupy, zostupy), ako aj prípadné ukončenie pôsobenia, resp. úmrtia.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby z dôvodu plánovania aktivít KD SFZ na rok 2020, sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili delegátov, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. delegátov, ktorým bude v roku 2020 končiť platnosť licencie. V nadväznosti na smernicu o vzdelávaní delegátov, budú následne v roku 2020 plánované licenčné semináre.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020. Miesto (ZsFZ) a program seminára bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaný emailovou poštou.

Ospravedlnenie: Zdechovan 5.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • v zmysle článku C/3/b RS vyrubuje poplatok klubom TNF Lions Prievidza a MŠK Nové Zámky futsal, pre porušenie článku B/5/k RS Varta Futsal ligy;
 • upozorňuje kluby ŠK Makroteam Žilina a MIMEL Lučenec na povinné registrovanie zmlúv s amatérom – zahraničným hráčom, a to do 30 dní od nastúpenia na stretnutie;
 • v zmysle článku C/3/b RS VARTA Futsal ligy, pre neuhradenú mesačnú zbernú faktúru udeľuje pokutu klubu Pinerola futsal 1994 Bratislava;
 • zaevidovala informáciu, že p. Peter Jamrich bude vykonávať funkciu trénera v klube TNF Lions Prievidza, podľa článku B/7/b RS VARTA Futsal ligy;
 • zaevidovala informáciu, že p. Peter Ganzner bude vykonávať funkciu trénera v klube MŠK Nové Zámky–futsal, podľa článku B/7/b RS VARTA Futsal ligy;
 • oznamuje ÚHČ 4. kola Varta Futsal ligy:

         Mimel Lučenec – Lion car MIBA B. Bystrica, 4.10. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec;

         MŠK N. Zámky–futsal – MŠK Žilina futsal, 4.10.o 20:00, ŠH Milénium NZ;

         TNF Lions Prievidza – Futsal Team Levice, 5.10. o 19:00, ŠH Prievidza.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 4. kolo VARTA Futsal ligy: 

         4.10.2019:

         19:00 Mimel Lučenec – Lion Car MIBA BB (Behančin, Botka, Mózer – Ploštica);

         20:00 MŠK N. Zámky – MŠK Žilina Futsal (Matula, Šlapka, Poruban – Čuhár).

         25.10.2019:

         19:00 TNF Prievidza – FT Levice (Grom, Fischer, Kováčik – Krchňavý).

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • predkladá návrh Rozpisu ženskej futsalovej ligy, ktorý môžu kluby pripomienkovať do 31.10.2019;
 • vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v ženskej futsalovej lige 2019/2020, aby potvrdili písomne záujem na e-mailovú adresu women@futsalslovakia.sk; klubom budú následne poskytnuté ďalšie informácie k štartu v súťaži;
 • oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15.10.2019;
 • oznamuje, že predpokladaný termín začiatku ženskej futsalovej ligy 2019/2020 bude v polovici novembra 2019;
 • oznamuje, že všetky kluby musia byť v rámci ISSF zaradené pod Slovenský futsal a s tým spojené všetky náležitosti (registrácia klubu, klubového ISSF manažéra, športového zariadenia).

Exekutíva v oblasti 2. SLF Openliga oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do Openligy 2019/2020 je 30.9.2019.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Registrované zmluvy:

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu  Matheus F. Ribeiro (1400824)  7.5.2019 30.6.2021

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu  Lucas M. Dos Santos Alves (1415493)  7.5.2019 31.12.2020

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu  Marlon Da Silva Luciano (1406035)  7.5.2019 31.8.2020

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu  Gustavo H. Steinwandter (1401308)  7.5.2019 30.6.2020

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.