Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 1.10.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 1.10.2021

Posledná aktualizácia1.10.2021 09:30

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_14.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U232: Ernest Boateng (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera rukou (lakťom) nadmernou silou do oblasti brucha v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 26.9.2021.

U233: Polydefkis Volanakis (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U234: Marek Petrúfka (FK Senica, I. LMD U16), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu so zranením (podozrenie na zlomeninu pravého členka), podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 26.9. 2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U235: Marián Hodulík (FC Spartak Trnava / Fortuna liga / AT1), od 27.9.2021.

U236: Nicolas Nguyen (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19).

U237: Patrik Kukučka (MFK Dukla B. Bystrica, I. LMD U17).

U238: Patrik Kenteš (FC Lokomotíva Košice, II. LMD U17).

U239: Boris Vajdel (MŠK FOMAT Martin, II. LMD U17), všetci od 26.9.2021.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/9 DP:

U240: Michal Kuruc (FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / T), od 26.9.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U241: Peter Kudlička (FC Petržalka, I. LSD U19), od 27.9.2021.

U242: Štefan Holiš (1218261 / MŠK Púchov / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k telesnému napadnutiu (udretie lakťom do tváre súpera nadmernou silou, s podozrením na zlomeninu nosa) počas stretnutia 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 71/1, 3a, b, c DP, do 5.10.2021 a zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

U243: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu zo dňa 28.9.2021 k poškodeniu dverí na šatni hostí v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín a zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe náhrady škody a meno osoby, ktorá poškodenie spôsobila, do 5.10.2021.

U244: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, žiada klub o predloženie lekárskej správy k zraneniu hráča Konstantinos Oinkonomou (U242) počas stretnutia 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, do 5.10.2021.

U245: MŠK Púchov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, žiada klub o podrobné písomné klubu k urážlivým pokrikom divákov, neoprávnenej účasti Jozefa Pagáča v priestore LN a TZ a presnú identifikáciu jeho funkcie, ako aj ku kopnutiu hráča H č. 21 v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, do 5.10.2021.

U246: Michal Kuruc (1129366 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za porušenie čl. 27/b Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022 (pôsobenie v priestoroch lavičky náhradníkov bez identifikačného preukazu /IPRT/ na viditeľnom mieste) počas stretnutia 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U247: Aldo Omar Baez (1227217 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k hrubým nešportovým prejavom voči asistentovi trénera D v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, do 5.10.2021.

U248: Miroslav Holas (1173170 / NR). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k účasti trénera Michala Kuruca na lavičke náhradníkov bez identifikačného preukazu /IPRT/ na viditeľnom mieste počas stretnutia 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, do 5.10.2021.

U249: Juraj Baláž (1116961 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / AT2). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vyjadreniam na adresu R pri odchode z HP po stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, do 5.10.2021.

U250: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL FK Senica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U251: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL FK Senica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U252: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé pokriky) počas stretnutia 9. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – pokarhanie podľa čl. 58/3, čl. 11 DP.

U253: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé pokriky) počas stretnutia 9. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3, čl. 11 DP.

U254: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 8. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U255: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (II. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 4. kola II. ligy žien KFC Komárno – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/1a,4 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U256: FK Dubnica nad Váhom (II. liga).Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za porušenie čl. 11/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022 (nezabezpečenie sanitného vozidla na majstrovské stretnutie) v stretnutiach 6. a 10. kola II. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11 DP.

U257: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch zo stretnutia 10. kola II. ligy FC Petržalka – FK Železiarne Podbrezová.

U258: Marcel Masár (FK Senica / I. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu  DS  uloženej  U186  a  podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022.

FUTSAL:

U259: Daniel Dojčinovič (TNF Prievidza). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U833 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.10.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga odkladá (RS, čl. 17/e a SP, čl. 37/1):

11. kolo: Košice – Petržalka

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

7. kolo: Nitra – Petržalka 9.10. o 11:00;

11. kolo: Trnava – FC Košice, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

10. kolo: Trenčín – FC Košice, v pôvodnom termíne, ale na MFŠ na Sihoti (UT), Trnava – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT.

12. kolo: Senica – Poprad 24.10. o 13:00 / 15:15;

13. kolo: Trnava – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT, Slovan BA – Petržalka 28.10. o 10:00 / 12:15;

14. kolo: Trnava – Senica, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U19/17:

9. kolo: Námestovo – Brezno 13.10. o 13:00 / 15:00;

10. kolo: Spiš. Nová Ves – L. Mikuláš 3.10. o 9:30 / 12:00, Dubnica – Skalica 13.10. o 10:00 / 12:30;

11. a 26. kolo: Piešťany – Senec sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 11. kolo 10.10. o 11:00 / 13:30 na UT v Senci a 26. kolo 22.5.2022 o 10:00 / 12:30 na ihrisku Piešťany;

11. a 26. kolo: Skalica – Myjava sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 11. kolo 9.10. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Myjava a 26. kolo 21.5.2022 o 10:00 / 12:30 v Skalici;

12. kolo: Prešov – Galaktik 16.10. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

6. kolo: Stropkov – Spiš. Nová Ves, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Sitníky, Z. Moravce – Trenčín 13.10. o 14:00 / 16:00;

7. kolo: Humenné – L. Košice 4.10. o 16:00 / 18:00 na UT;

9. kolo: Trnava – Levice, v pôvodnom termíne, ale na UT;

10. kolo: Podbrezová – Martin 7.11. o 10:00 / 12:00 na UT, Trnava – Slovan BA,  v pôvodnom termíne, ale na UT.

U13/12:

6. kolo: Ružomberok – Podbrezová 3.10. o 10:00 / 11:30 na UT, Michalovce – FC Košice 27.10. o 14:00 / 15:30 na UT, Trenčín – Z. Moravce 13.10. o 15:00 / 16:30, Bardejov – L. Košice 21.10. o 14:00 / 15:30;

8. kolo: Námestovo – Podbrezová 17.10. o 10:00 / 11:30, Prievidza – Levice 17.10. o 14:30 / 16:00;

11. kolo: Trnava – Domino, v pôvodnom termíne, ale na UT.

Odkladá (RS, čl. 17/e a SP, čl. 37/1):

U19/17, 10. kolo: Prešov – Pohronie;

U17/16, 10. kolo: Trenčín – B. Bystrica, 11. kolo: B. Bystrica – D. Streda.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga, 10. kolo: N. Zámky – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radava).

II. liga, skupina A, 6. kolo: Komárno – Topoľčany, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radava).

II. liga, skupina B:

4. kolo: Poprad – Prešov 3.10. o 9:00;

6. kolo: Košice – Martin, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova).

8. kolo: Prešov – Beluša 16.10. o 14:30;

11. kolo: Michalovce – P. Bystrica 30.10. o 14:00.

WU19 / WU15:

7. kolo: JUPIE M. Hamšíka – Martin, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Veľká Lúka.

Kontumuje:

WU15, 5. kolo: Prievidza – Trenčín 3:0, podľa SP, čl. 11/2, ​​s použitím čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ AS Trenčín (WU15), za nenastúpenie na stretnutie 5. kola.

Odkladá (RS, čl. 17/e a SP, čl. 37/1):

WU19/15, 7. kolo: Petržalka – N. Zámky, B. Bystrica – Trenčín.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 16.10. 11.12. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.10. 2021.
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Martine, v termíne 8.11.2021 31.1. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.10.2021.
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 20.11.2021 12.4.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2021.
 • Rekvalifikácia trénerov SFZ GK licencie na UEFA GKB licenciu bude organizovaná v termíne október december 2021. Podrobné informácie držitelia licencie SFZ GK obdržali e-mailom na adresu, ktorú majú uvedenú v ISSF. Prihlásiť sa na rekvalifikáciu je možné do 7.10.2021.
 • Školenie trénerov UEFA GKB licenciu bude organizované v termíne október 2021  február 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.10.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

17.11.2021, Trenčín Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 6 hodín) – organizátor TMK ObFZ TN.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje konanie jesenných fyzických previerok R/AR SFZ v dňoch 6. 7.10.2021 v Tatranskej Lomnici (UT, beh 75-25m). K ich vykonaniu pozýva aj rozhodcov BFZ (Tramita – Licencia P a Hudy – nový AR v projekte Šanca SFZ). Rozpis jednotlivých skupín a behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Haring 9. – 10.10., Lalo 17.10. a 24.10.

Úsek PR ospravedlnenie: Sekereš 8. – 10.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Pinček 8. – 10.10., Tomášová 7. – 26.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Pripomína, že schválil minimálny počet usporiadateľskej služby na 5 ľudí, pri počte divákov vyššom ako 300 minimálne 10 ľudí (lekárska služba, časomerač, hlásateľ, videotechnik sa do tohto počtu nezapočítavajú) v súlade so zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov.

Športovo-technický úsek SF:

U20: Akceptuje vzájomnú dohodu Futsal Team Levice a ŠK Makroteam Žilina na delegovaní R na stretnutie hrané dňa 8.10.2021 o 19:30.

 • upozorňuje, že Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) spoločne s políciou zintenzívňujú mimoriadne kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení podľa platných vyhlášok ÚVZ SR. Dozor nad rešpektovaním protiepidemických pravidiel uskutočňujú aj pri organizovaní hromadných podujatí, ako sú športové udalosti;
 • dôrazne žiada o prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavanie opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach;
 • dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie Rozpisu súťaže, pod hrozbou finančných sankcií;
 • upozorňuje kluby, aby sa riadili aktuálnym COVID automatom, pre kluby vyplýva už aj povinnosť menných zoznamov na zápasy (podľa farby okresov), najneskôr do 24 hod. pred uskutočnením duelov ich hosťujúce tímy musia zaslať domácemu organizátorovi;
 • určuje povinnosť klubom, aby zverejňovali v dostatočnom predstihu informácie, minimálne však 24 hod. pred výkopom, v akom režime sa zápasy budú hrať v tom-ktorom aktuálnom kole.

Komisia rozhodcov a delegátov SF:

 • oznamuje zmenu obsadenia R v stretnutí 3. kola 1. SLF:

1.10.2021 o 20:15: TNF Prievidza – 4FSC FTVŠ Prírodovedec – R3 Michna za J. Nemček.

 • oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 4. kola 1. SLF:

8.10.2021:

18:00 Mimel Lučenec – Pinerola 1994 (Marko, Šeršeň, Filkus, Kuspán);
19:30 Futsal Team Levice – Makroteam Žilina (Budáč ml., Bohun, Bublávek, Ježík); 

20:00 Mayerson N. Zámky – Podpor Pohyb Košice (Polomský, Mózer, Rečka, Čuhár);
20:15 TNF Prievidza – Futsal Team Komárno (Botka, Šlapka, Michna, Ploštica);
20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec – MIBA B. Bystrica (Matula, S. Nemček, Fischer, Badura).

Ospravedlnenia: Kopec, Grom, Antalík náhradný seminár, Šlapka k dispozícii – ukončenie PN., J. Nemček PN od 27.9., Hlavenka 8.10., Behančín soboty a nedele do 24.10., Brutvanová do prihlásenia.

Vyhovuje vzájomnej dohode Futsal Team Levice a ŠK Makroteam Žilina na delegovaní R na stretnutie hrané dňa 8.10.2021 o 19:30.

Matrika SF:

Základná registrácia:

1210254 Juraj Kubala TNF Prievidza

1326757  Ján J. Palenčár Pinerola 1994 Futsal Academy

1304437 Ľubor Mrlák 4FSC, o. z.

Prestup:

1297347 Mário Lörinczi Pinerola 1994 Futsal Academy

1219299 Attila Vida ŠK Slovan Bratislava futsal

Prestup s obmedzením: do 30.6.2022:

1241591 Marián Hudek MIBA Banská Bystrica

SEKRETARIÁT

SFZ pripravuje v dňoch 21. 22.10.2021 pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov Fortuna ligy a II. ligy mužov odborný metodický seminár s názvom „Bezpečnosť a komfort pre divákov“. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu, potreby vylepšenia aplikačnej praxe, vzdelávanie US a k integrovanému prístupu všetkých zložiek.

Seminár sa uskutoční v hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 15.10.2021ju zaslať na mail marek.majercak@futbalsfz.sk (kópiu na peter.france@futbalsfz.sk). Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa