logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 30. 9. 2022

Posledná aktualizácia30.9.2022 09:36

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_14.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U307: Igor Kotora (MŠK Novohrad Lučenec, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.9.2022.

U308: Matúš Šlehofer (ŠK Vrakuňa Bratislava, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.9.2022.

U309: Diana Kurucová (FC Košice, I. LD WU19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.9.2022.

U310: Samuel Harčarík (1299029 / Partizán Bardejov BŠK / II. LSD U19 / AT), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – hrubé urážky delegovaných osôb s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.9.2022.

U311: Kristián Kovács (FK Galaktik, II. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera rukou, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.9.2022.

U312: Márk Hallman (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSŽ U15), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.9.2022.

U313: Oliver Kohár (MFK Ružomberok, I. LSŽ U14), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 25.9.2022.

U314: Jakub Beránek (FC Petržalka, I. LMŽ U13), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – úmyselná hra brankára rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.9.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U315: Juraj Kuc (FK Poprad, III. liga).

U316: Roderik Szép (KFC Kalná n. Hronom, III. liga).

U317: Attila Vida (ŠKF Sereď, III. liga), všetci od 25.9.2022.

U318: Ján Ducár (1. FK Svidník, III. liga), od 26.9.2022.

U319: Roland Kuľa (FK Spišská Nová Ves, II. LSD U19), od 26.9.2022.

U320: Richard Ovári (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U17), od 25.9.2022.

U321: Martin Murgaš (FC Petržalka, I. LMD U17), od 26.9.2022.

Disciplinárne konania:

U322: Bankole Olawale Adekuoroye (FK Poprad, III. liga). Na základe podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a stanoviska KR SFZ, za telesné napadnutie (udretie súpera rukou do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja o loptu nie zanedbateľnou silou) v stretnutí 8. kola III. ligy ŠK Odeva Lipany – FK Poprad, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b, od 25.9.2022.

U323: Jakub Hric (Partizán Bardejov BŠK, II. LSD U19). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zo stretnutia, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmov) po stretnutí 7. kola II. LSD U19 MFK Zvolen – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a, od 26.9.2022.

U324: Ján Panák / (1314103). Na základe podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo dňa 28.9.2022, začína voči menovanému disciplinárne konanie, podľa čl. 71/3b a čl. 71/9 DP vo veci podozrenia z porušenia Etického kódexu SFZ (vulgárna kritika rozhodcu počas stretnutia 6. kola II. ligy Slavoj Trebišov – MŠK Považská Bystrica, zo dňa 20.8.2022) a zároveň žiada KD SFZ o písomné stanovisko k veci, do 4.10.2022.

U325: FK Poprad (III. liga). Berie na vedomie správu o splnení dlžného záväzku a s poukazom na U81 a U106, podľa čl. 78/4d DP konanie zastavuje.

U326: FC Union Nové Zámky (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 6. kola I. ligy žien, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023.

U327: MŠK Púchov (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 6. kola I. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 30 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 27/e ​​Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023.

U328: FKM Nové Zámky. Odstupuje podnet klubu doručený dňa 16.9.2022 prostredníctvom ISSF (ID: 157932) Komore SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 71/5e DP.

II. Oznamy DK:

Upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v súťažiach RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.10. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Schvaľuje:

15. kolo: Žilina B – Dubnica 29.10. o 10:30.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
III. liga:

6. kolo: Sereď – N. Mesto n. Váhom 19.10. o 14:30;

9. kolo: Malženice – Inter 1.10. o 15:00, Bánová – Vrakuňa, v pôvodnom termíne, ale na UT (Žilina-Strážov);

10. kolo: R. Sobota – Poprad 8.10. o 15:00, Malženice – Vrakuňa 9.10. o 15:00;

11. kolo: Malženice – Kalná n. Hronom 15.10. o 14:30.

U19:

6. kolo: Poprad – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na UT (T. Lomnica), Z. Moravce – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT;

13. kolo: Podbrezová – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT;

14. kolo: Podbrezová – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

6. kolo: B. Bystrica – Z. Moravce 1.10. o 10:00 / 12:15 na UT;

9. kolo: Poprad – Podbrezová 15.10. o 11:00 / 13:15 (Poprad-Veľká);

10. kolo: Podbrezová – Z. Moravce, v pôvodnom termíne, ale na UT;

12. kolo: Podbrezová – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U19/17:

8. kolo: HAMSIK Academy – Karlova Ves, v pôvodnom termíne, ale na UT, Spišská Nová Ves – Humenné, v pôvodnom termíne, ale na UT, Komárno – Skalica 30.9. o 12:30 / 15:00 na UT (Radava);

9. kolo: Lokomotíva Trnava – HAMSIK Academy, v pôvodnom termíne, ale na UT, Lučenec – Trebišov 7.10. o 11:00 / 13:30;

11. kolo: Lokomotíva Trnava – Komárno, v pôvodnom termíne, ale na UT;

12. kolo: Komárno – ČFK Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radava);

13. kolo: Lokomotíva Trnava – Šamorín, v pôvodnom termíne, ale na UT;

14. kolo: Komárno – Žolík Malacky, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radava);

15. kolo: Lokomotíva Trnava – Domino, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U15/14:

6. kolo: Trnava – Karlova Ves 1.10. o 14:00 / 16:00, B. Bystrica – HAMSIK Academy 1.10. o 15:00 / 17:00 na UT, Námestovo – Martin, v pôvodnom termíne, ale na UT Šport park Pltníky (stretnutia sa odohrajú ako Martin – Námestovo), Ružomberok – FK Pohronie, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Bešeňová, Inter – Nitra 2.10. o 14:30 / 16:30 na UT (Prievoz);

7. kolo: R. Sobota – Námestovo 9.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

8. kolo: Podbrezová – Námestovo, v pôvodnom termíne, ale na UT, HAMSIK Academy – FK Pohronie 16.10. o 10:00 / 12:00;

9. kolo: Poprad – Michalovce 19.10. o 13:00 / 15:00, Martin – Ružomberok 11.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

10. kolo: HAMSIK Academy – L. Mikuláš 28.10. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

6. kolo: HAMSIK Academy – B. Bystrica 2.10. o 10:00 / 11:30 na UT;

7. kolo: Ružomberok – Lučenec 9.10. o 10:00 / 11:30 na UT;

8. kolo: Snina – Trebišov 19.10. o 15:00 / 16:30;

9. kolo: Ružomberok – Martin 23.10. o 10:00 / 11:30;

11. kolo: Podbrezová – Lučenec, v pôvodnom termíne, ale na UT.

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
I. liga:

11. kolo: Petržalka – Ružomberok 29.10. o 13:00;

14. kolo: Petržalka – Trenčín 19.11. o 13:00.

II. liga, skupina B:

6. kolo: Martin – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Košťany n. Turcom, Prešov – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na UT.

WU19 / WU15:

9. kolo: P. Bystrica – Žilina 13.11. o 15:00 / 17:00 na UT, Ružomberok – Poprad 9.10. o 14:00 / 16:00 na UT;

10. kolo: Petržalka – ČFK Nitra 20.11. o 10:00 / 12:00.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk) kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Starej Ľubovni, v termíne 18.10.2022 19.12. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.10.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
  • 31.10.2022, Zlaté Moravce – Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ / ObFZ NR. Prihlášky do 28.10.2022.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U15 (NTC Senec):

4.10. o 16:00 Slovensko – Bulharsko Polák, Foltín, Mikulecký;

6.10. o 11:00 Slovensko – Bulharsko Henček, Tománek, Hudy.

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez projektu Šanca) – 11.10.2022 v Krásne n. Kysucou. Bližšie informácie o behoch budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Šuba 3. – 10.10., Roszbeck 12. – 14.10., Hudy 12. – 14.10., Alezárová 18. – 22.10.

Úsek PR – ospravedlnenia: Hracho 27. – 30.10., Brendza od 27.9. do prihlásenia, Suchý od 29.9. do prihlásenia, Perát od 29.9. do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Onofrej 15.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia:

U11: Na základe dohody klubov schvaľuje dohrávku 2. kola Niké Futsal Extraligy 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA – ŠK Makroteam Žilina na 7.10.2022 o 20:30 hod. v Bratislave.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje obsadenie R3 4. kola Niké Futsal Extraligy:

30.9.2022 o 19:00: Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica (R3 Polomský).

Ospravedlnenia: Filkus 8. a 15.10., Krchňavý 24. – 31.10., Peško, Matula, Behančin 7. – 9.10., Peško 13. – 16.10.

Matrika:

Základná registrácia:

1387618 Samuel Paščák, 1366250  Dávid Horvát, 1389879 Matej Fribert, 1375372 Samuel Novák, 1378828 Šimon Selieni, 1378362 Marek Koval, 1349950 Lukáš Mlynárik, 1370506 Romano Jančo, 1368567 Adrián Korbela, 1366248 Dominik Horvát, 1353002 Alex Lipovský – všetci Futsal Team Levice, 1354435 Andrej Kosorín, 1424578 Alex Krivočenko, 1370290 Viktória Horniaková, 1376531 Jakub Novák, 1369231 Samuel Belányi,1388947 Lea Jurošková – všetci FC Spartak Tlmače, 1268213 Martin Málik CopyLeaders Prievidza.

Prestup:

1239159 Filip Kováč MŠK Žilina Futsal.

SEKRETARIÁT

l Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa