Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 8.10.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 8.10.2021

Posledná aktualizácia8.10.2021 09:46

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_15.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U260: Richard Sabol (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), vylúčený za kopnutie súpera vykonané nadmernou silou, bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 3.10.2021.

U261: Samuel Miroslav Kuchárik (MFK Tatran L. Mikuláš, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 4.10.2021.

U262: David Miškolci (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.10. 2021.

U263: Daniel Kán (FK Brezno, II. LMD U17), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v jasnej gólovej akcii, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.10.2021.

U264: Markus Gočaltovský (JUPIE FŠ M. Hamšíka, II. LMD U17), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.10.2021.

U265: Pavol Labuda (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), vylúčený za telesné napadnutie – úmyselné stúpenie nohou na súpera ležiaceho na zemi na HP a následné udretie v prerušenej hre do oblasti tváre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 7.10.2021.

U266: Simon Dubec (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2 DP, od 7.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U267: Milan Šimčák (FK Senica, Fortuna liga).

U268: Tomáš Zajac (FC Petržalka, I. LMD U16), obaja od 3.10.2021.

U269: Dominik Tomaščík (FK Spišská Nová Ves, II. LSD U19).

U270: Adrián Bargár (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LMD U17), obaja od 4.10.2021.

U271: Tomáš Sontag (ŠK Odeva Lipany, II. LSD U19), od 7.10.2021.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/9 DP na 1 pohárové stretnutie:

U272: Michal Janec (MFK Tatran L. Mikuláš, Slovnaft cup), od 7.10.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/10 DP.

U273: Oliver Poľa (FC Košice, I. LMD U16). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U169 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022.

U274: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) v stretnutí 10. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U275: Rastislav Kružliak (Partizán Bardejov BŠK, II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U213 a žiadosť zamieta.

U276: Erik Streňo (FK Humenné, II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (hodenie fľaše v útrobách štadióna) po stretnutí 11. kola II. ligy FK Humenné – ŠK  Slovan Bratislava (21) podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.

U277: Juraj Lacko (ŠK Slovan Bratislava, II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy po stretnutí 11. kola II. ligy FK Humenné – ŠK Slovan Bratislava (21), podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 47/2a a čl. 11 DP.

U278: Martin Trnovský (ŠK Slovan Bratislava, II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (poškodenie dverí na šatni hostí) po stretnutí 11. kola II. ligy FK Humenné – ŠK Slovan Bratislava (21), podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 36/1e, 47/2c a čl. 12/2 DP.

U279: Štefan Holiš (MŠK Púchov, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U242 a za telesné napadnutie (udretie lakťom do tváre súpera nadmernou silou) v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 30.9.2021. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia.

U280: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U243 a za hrubé nešportové prejavy (poškodenie dverí na šatni hostí) po stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 47/4 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá predložiť doklad o úhrade škody.

U281: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U244 a poukazuje na U279.

U282: MŠK Púchov (II. liga). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U245 a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (pôsobenie neoprávnenej osoby v priestore LN a TZ) v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 27, písm. b) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022 ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U283: Jozef Pagáč (1096818). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a písomného stanoviska klubu k U245, za telesné napadnutie (kopnutie hráča H č. 21 do nohy) v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby, podľa čl. 49/2b, čl. 16/1 a čl. 19/1 DP, od 7.10.2021.

U284: Aldo Omar Baez (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga). Berie na vedomie písomné stanovisko hráča k U247 a za hrubé nešportové prejavy (hrubá urážka voči členovi RT domácich) v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.

U285: Miroslav Holas (1173170, NR). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U248, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP.

U286: Juraj Baláž ((FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / AT2). Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U249 a za hrubé nešportové prejavy (vyhrážanie sa R pri odchode z HP) po stretnutí 10. kola II. ligy MŠK Púchov – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U287: AS Trenčín (I. LŽ WU15). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 5. kola I. LŽ WU15 FC Baník Prievidza – AS Trenčín, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022.

U288: Miroslav Spišiak (1311494). Berie na vedomie podnet Miroslava Schneidera zo dňa 6.10.2021 doručený prostredníctvom ISSF pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, podľa čl. 51 DP a pokračuje v šetrení veci.

U289: Berie na vedomie podanie navrhovateľa Denis Baumgartner, v zast. Monika Hubocká zo dňa 6.10.2021 a zároveň vyzýva navrhovateľa na doplnenie predmetného podania o rozhodnutia s vyznačenými doložkami právoplatnosti a vykonateľnosti, do 12.10.2021.

U290: Berie na vedomie podanie navrhovateľa Vladimír Kukoľ, v zast. Monika Hubocká zo dňa 6.10.2021 a zároveň vyzýva navrhovateľa na doplnenie predmetného podania o plnomocenstvo na zastupovanie a rozhodnutie s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, do 12.10.2021.

U291: Berie na vedomie podanie navrhovateľa Lukáš Horváth, v zast. Monika Hubocká zo dňa 6.10.2021 a zároveň vyzýva navrhovateľa na doplnenie predmetného podania o plnomocenstvo na zastupovanie, do 12.10.2021.

U292. Berie na vedomie podanie navrhovateľa Erik Streňo, v zast. Monika Hubocká zo dňa 6.10.2021 a zároveň vyzýva navrhovateľa na doplnenie predmetného podania o rozhodnutie s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, rozhodnutie sp. zn. KS/4/2020 (prvostupňové) s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti a plnomocenstvo na zastupovanie, do 12.10.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.10.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga schvaľuje:

11. kolo: Košice – Petržalka 13.10. o 14:30 v Trebišove;

12. kolo: Dubnica – Podbrezová 2.11. o 13:00;

13. a 28. kolo: Košice – Dubnica v obrátenom poradí, t. j. 13. kolo Dubnica – Košice 16.10. o 14:30 a 28. kolo Košice – Dubnica 7.5.2022 o 17:00;

14. kolo: Žilina – Košice 23.10. o 14:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žreb 4. kola Slovnaft cupu 27.10. o 14:30:

MFK Dolný Kubín – MŠK Žilina

ŠK Odeva Lipany – MFK Ružomberok

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom – FK Pohronie

ŠK Sásová – TJ Rovinka

KFC Komárno – MFK Zemplín Michalovce

Slávia TU Košice – ŠK Prameň Kováčová / ŠK Slovan Bratislava

FC Rohožník – FC Košice

ŠK Belá – MFK Vranov nad Topľou

TJD Príbelce – AS Trenčín

FC Slovan Galanta – FK Humenné

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava

MŠK Spišské Podhradie – FC ViOn Zlaté Moravce

OŠK Bešeňová – FK Senica

MŠK Tesla Stropkov – MŠK Púchov

MŠK Slavoj Spišská Belá – FC ŠTK 1914 Šamorín

1. MFK Kežmarok – MFK Skalica

Schvaľuje:

U19:

6. a 19. kolo: Petržalka – D. Streda sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 6. kolo 20.10. o 15:00 v D. Strede a 19. kolo 9.4.2022 o 11:00 na UT v Petržalke;

8. kolo: Petržalka – Senica 13.10. o 13:00;

11. kolo: Senica – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Senicazadná HP;

12. kolo: Trnava – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

8. kolo: Trnava – Žilina 13.11. o 11:00 / 13:15;

10. kolo: Trnava – B. Bystrica 13.10. o 12:00 / 14:15, Michalovce – Slovan BA 13.11.  o 10:00 /12:15;

11. kolo: Slovan BA – Podbrezová 9.10. o 13:00 / 15:15, Žilina – Senica 17.11. o 11:00 / 13:15 na UT;

U19/17:

12. kolo: Komárno – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radava);

12. a 29. kolo: Spiš. Nová Ves – Lipany sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 12. kolo 16.10. o 10:00 / 12:30 v Lipanoch a 29. kolo 14.5.2022 o 11:00 / 13:30 v Spiš. Novej Vsi;

15. kolo: Brezno – Snina 6.11. o 14:30 / 17:00 na UT (Podbrezová-Skalica), Karlova Ves – Lok. Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT (ZŠ Kalinčiakova).

U15/14:

5. kolo: Lučenec – Martin 19.10. o 12:00 / 14:00;

6. kolo: Petržalka – Trnava 28.10. o 14:00 / 16:00, Stropkov – Spiš. Nová Ves 28.10. o 11:00 / 13:00, Nitra – Slovan BA 20.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

7. kolo: Slovan BA – Petržalka 9.10. o 9:00 / 11:00 na UT, Námestovo – Žilina 28.10.  o 10:00 / 12:00, Martin – R. Sobota 26.10. o 12:00 / 14:00 na UT;

8. kolo: Podbrezová – Námestovo 17.10. o 10:00 / 12:00 na UT, Lok. Košice – Trebišov 14.10. o 14:00 / 16:00;

9. kolo: Ružomberok – Zvolen 24.10. o 9:00 / 11:00 na UT;

10. kolo: Ružomberok – JUPIE M. Hamšíka 7.11. o 9:00 / 11:00 na UT.

U13/12:

4. kolo: JUPIE M. Hamšíka – R. Sobota 28.10. o 11:30 / 10:00;

6. kolo: Trnava – Petržalka 27.10. o 12:00 / 13:30 na UT, JUPIE M. Hamšíka – Žilina 21.10. o 14:00 / 15:30;

7. kolo: Košice – Prešov 9.10. o 10:00 / 11:30, Žilina – Námestovo 28.10. o 10:00 / 11:30 na UT, Skalica – Trenčín 20.10. o 16:00 / 17:30, D. Streda – Trnava 20.10. o 16:30 / 18:00, Trebišov – Bardejov 29.10. 12:00 / 13:30;

8. kolo: Púchov – Skalica 14.10. o 14:00 / 15:30.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Humenné (U19 – 10. kolo) a MFK Ružomberok (I. liga ženy – 10. kolo) – za porušenie RS, čl. 27/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

Berie na vedomie ostaršenie hráčok: Petra Brnčová, Elisa Kunková, Bianca Zbínová, Ema Šišovská, Nina Huťová (všetky AS Trenčín).

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 2. kolo: Z. Moravce – Petržalka 17.10. o 15:00 na UT, Myjava – Slovan BA 13.10. o 16:00 na UT.

I. liga:

11. kolo: Žilina – N. Zámky, v pôvodnom termíne, ale na hlavnom ihrisku MŠK Žilina (UT).

12. kolo: Ružomberok – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na UT, N. Zámky – Myjava 31.10. o 10:00 na UT (Radava).

II. liga, skupina A:

7. a 16. kolo: Topoľčany – Z. Moravce sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 7. kolo 10.10. o 15:00 na UT v Z. Moravciach a 16. kolo 14.5.2022 o 15:00 v Topoľčanoch.

II. liga, skupina B, 9. kolo: P. Bystrica – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT.

WU19 / WU15:

5. kolo: Petržalka – Slovan BA 16.10. o 17:00 / 15:00;

7. kolo: B. Bystrica – Trenčín 23.10. o 10:00 / 12:00;

8. kolo: Trnava – Petržalka 9.10. o 14:00 / 16:00, P. Bystrica – Topoľčany, v pôvodnom termíne, ale na UT;

8. a 17. kolo: Slovan BA – Senica sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 8. kolo 9.10. o 13:30 / 15:30 v Senici a 17. kolo 24.4.2022 o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz).

Odkladá (RS, čl. 17/e a SP, čl. 37/1):

WU19 / 15, 8. kolo Myjava – D. Streda.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Martine, v termíne 8.11.2021 31.1. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.10. 2021.
  • Školenie trénerov UEFA GKB licencie bude organizované v termíne október 2021  február 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.10.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • 14.10.2021, Bratislava alebo online Psychológia v športe „O zmene“ (pre trénerov UEFA A/PRO licencie v rozsahu 6 hodín) – organizátor SAŠP.
  • 17.11.2021, Trenčín Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 6 hodín) – organizátor TMK ObFZ TN.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné jesenné fyzické previerky R, AR SFZ a žien FIFA sa uskutočnia 26.10.2021 od 13:00 hod. v Žiline. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: T. Somoláni od 1.10. do prihlásenia, Roszbeck od 2.10. do prihlásenia, Matulová 17. – 20.10., Benedik 23. – 24.10., Pozor 26.10., Budáč od 4.10. do prihlásenia, Gabštur od 7.10. do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Čan 28.10. – 2.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF:

U21: Schvaľuje na základe dohody klubov zmenu termínu stretnutia 4. kola 1. SLF MŠK Mayerson N. Zámky – Podpor Pohyb Košice na9.10.2021 o 20:30 hod.

U22: Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch zo stretnutia 3. kola 1. SLF Futsal Team Komárno – MŠK Mayerson N. Zámky, za nevytlačenie zápisu o stretnutí v stanovenom termíne, nedostatočnú usporiadateľskú službu, nenahratie videozáznamu do 48 hodín a nezabezpečenie nosidiel s obsluhou udeľuje finančnú pokutu 160 € (RS B5/l, m, w).

U23: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 3. kola 1. SLF Podpor Pohyb Košice – Mimel Lučenec, za nepripravenie time-out kariet a záznamu o vylúčených hráčoch udeľuje finančnú pokutu 20 € (RS B5/z, aa).

U24: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 3. kola 1. SLF Pinerola 1994 – Futsal Team Levice, za nezabezpečenie nosidiel s obsluhou udeľuje finančnú pokutu 20 € (RS B5/c,  s odkazom na ÚS č. 8, zo dňa 24.9.2021).

Upozorňuje, že Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) spoločne s políciou zintenzívňujú mimoriadne kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení podľa platných vyhlášok ÚVZ SR. Dozor nad rešpektovaním protiepidemických pravidiel uskutočňujú aj pri organizovaní hromadných podujatí, ako sú športové udalosti;

Dôrazne žiada o prísne dodržiavanie vládnych nariadení pre organizáciu hromadných podujatí podľa usmernenia SF. Všetky stretnutia sa hrajú v režime OTP. Dodržiavanie opatrení budú zaznamenávať delegáti v správach o stretnutiach.

Komisia rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje zmeny obsadenia R v stretnutí 4. kola 1. SLF:

8.10.2021:

20:15 CopyLeaders Prievidza – Futsal Team Komárno: Behančin za Šlapku.

9.10.2021: 

20:30 MŠK Mayerson N. Zámky – Podpor Pohyb Košice: Bohun za Polomského, Bublávek za Mózera.

Oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 5. kola 1. SLF:

15.10.2021:   

20:00 Futsal Team Komárno – 4FSC FTVŠ (Fischer, Bublávek, R. Nagy, Hrmo);
20:00 Podpor Pohyb Košice – CopyLeaders Prievidza (Havrila, Š. Cisko, Šeršeň, Ježík);
20:00 MIBA B. Bystrica – Futsal Team Levice (Polomský, Marko, Filkus, Kuspán);
20:30 Pinerola 1994 – MŠK Mayerson N. Zámky (Behančin, Matula, Kováčik, Hlavenka).

16.10.2021:

17:30 ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Botka, Michna, Behančin, Badura).

Ospravedlnenia: Šlapka do 31.10., Angyal 15. – 17.10., Peško 9. – 14.11., P. Budáč ml. 15. – 17.10., Behančin 26. – 31.10.

Náhradný seminár úspešne absolvovali: Angyal, Bereščík, Havrila, Kubinec, Kováčik, R. Nagy.

Zoznam R pre súťažný ročník 2021/2022 1. SLF, U17, U19, ŽFE: Angyal, Behančin, Bereščík, Bohun, Botka, Bublávek, P. Budáč ml., Brutvanová, M. Cisko, Š. Cisko, Filkus, Fischer, Havrila, Kováčik, Michna, Marko, Matula, Mózer, R. Nagy, J. Nemček, S. Nemček, Peško, Polomský, Rečka, Šeršeň, Šlapka.

Zoznam D pre súťažný ročník 2021/2022 1.SLF, U17, U19, ŽFE: Badura, P. Budáč, Čuhár, Hlavenka, Hrmo, Ježík, Krchňavý, Kubinec, Kuspán, Ploštica.

Matrika SF:

Prestup:

1351288  Ladislav Mikita  Pinerola 1994 Futsal Academy

Prestup s obmedzením: do 30.6.2022:

1208579  Patrik Krištofík  MIBA Banská Bystrica

SEKRETARIÁT

SFZ pripravuje v dňoch 21. 22.10.2021 pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov Fortuna ligy a II. ligy mužov odborný metodický seminár s názvom „Bezpečnosť a komfort pre divákov“. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu, potreby vylepšenia aplikačnej praxe, vzdelávanie US a k integrovanému prístupu všetkých zložiek.

Seminár sa uskutoční v hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 15.10.2021 ju zaslať na mail marek.majercak@futbalsfz.sk (kópiu na peter.france@futbalsfz.sk). Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa