Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 22.10.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 22.10.2021

Posledná aktualizácia22.10.2021 09:50

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_17.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U318: Juraj Piroska (FK Senica, Fortuna liga), vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera hlavou do hlavy súpera nezanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu, zákaz výkonu funkcie AT a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 4 týždne, podľa čl. 49/2b, čl. 16/2, čl. 17/1, čl. 18/3, čl. 19/1 a čl. 36/2a, b, g DP, od 17.10.2021.

U319: Matúš Pavlovič (PFK Piešťany, II. LSD U19), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – verbálna kritika R, s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 18.10.2021.

U320: Meris Kupec (FK Železiarne Podbrezová, I. LSŽ U15), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním za dres, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 18.10.2021.

U321: Edis Hasani (Slavoj Trebišov, I. LSŽ U14), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – verbálna kritika AR, s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 21.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U322: Takuto Oshima (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U323: Samuel Muroň (MŠK Námestovo, II. LMD U17), obaja od 17.10.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U324: Alfonso Artabe Meca (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U325: Filip Vaško (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), obaja od 17.10.2021.

U326: Ondrej Vrábel (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 18.10.2021.

U327: František Bango (FK Spišská Nová Ves, II. LSD U19).

U328: Dušan Matúš Goleňa (FK Galaktik, II. LSD U19), obaja od 17.10.2021.

U329: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky a poškodenie sedačiek v sektore H) počas stretnutia 11. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa 58/1b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť vysporiadať škodu na majetku (2ks sedačiek) a predložiť doklad o vysporiadaní, do 27.10. 2021.

U330: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, Správy pozorovateľa rozhodcov, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, urážlivé pokriky hanobiace príslušnosť k národnosti a z dôvodu viery, použitie pyrotechniky, hromadné vbehnutie divákov na HP, s následnou fyzickou konfrontáciou s divákmi H) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, hromadného vniknutia divákov na ihrisko a dopustenie fyzickej konfrontácie s divákmi H, nevykonanie bezpečnostnej kontroly pri vstupe na štadión a nedostatočný počet členov US) počas stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d DP, do 26.10.2021. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu divákov D, ktorí vbehli na HP a dopustili sa fyzickej konfrontácie s divákmi H, predloženie Organizačného a návštevného poriadku klubu a predloženie kamerových záznamov, do 26.10.2021

Predvoláva zástupcu klubu, HU a BM klubu na svoje zasadnutie dňa 28.10.2021 o 16:00 hod. v sídle SFZ, podľa čl. 74/2 DP.

U331: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe U330 ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odohratia všetkých domácich stretnutí Fortuna ligy a Slovnaft cupu bez prítomnosti divákov, až do rozhodnutia vo veci samej, podľa čl. 43/2j DP. Zároveň povoľuje na domácich stretnutiach Fortuna ligy a Slovnaft cupu – počas uloženého predbežného ochranného opatrenia – účasť deťom mladším ako 15 rokov s doprovodom dospelej osoby (1 dospelý na 10 detí).

U332: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, hromadné vbehnutie divákov na HP, s následnou fyzickou konfrontáciou s divákmi D) počas stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d DP, do 26.10.2021. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu divákov H, ktorí vbehli na HP a dopustili sa fyzickej konfrontácie s divákmi D, do 26.10.2021

Predvoláva zástupcu klubu a BM klubu na svoje zasadnutie dňa 28.10.2021 o 16:30 hod. v sídle SFZ, podľa čl. 74/2 DP.

U333: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe U332 ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky u súpera na všetky stretnutia Fortuna ligy a Slovnaft cupu, až do rozhodnutia vo veci samej, podľa čl. 43/2d DP.

U334: Na základe predloženej správy delegáta zo stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava a vlastných zistení, žiada KD SFZ o stanovisko k opodstatnenosti prítomnosti osôb, ktoré sa nachádzali pri delegovaných osobách pri vstupe na HP po prerušení stretnutia, do 26.10.2021.

U335: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky) počasa po stretnutí 13. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava „21“, podľa58/2a, b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U336: FK Dubnica n. Váhom. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U228 v právnej veci navrhovateľa Matej Jakúbek, v zastúpení Andrea Janová proti odporcovi FK Dubnica n. Váhom, vedenej pod sp. zn. KS/4/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4d DP. Zároveň ruší ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov.

U337: FK Dubnica n. Váhom. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U229 v právnej veci navrhovateľa Daniel Hundák proti odporcovi FK Dubnica n. Váhom, vedenej pod sp. zn. KS/18/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4d DP.

U338: Adam Pajer (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Slovnaft cup). Podanému odvolaniu zo strany previnilca k U209 vyhovuje a disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/4a DP SFZ.

U339: Na základe nesplnenia výzvy v U312 odkladá podnet navrhovateľa Denis Baumgartner, v zast. Monika Hubocká, podľa 71/5d DP SFZ.

U340: Na základe U313 a U314 odstupuje vec na doriešenie DK VsFZ, podľa čl. 71/5e DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.10.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

14. kolo: Dubnica – Šamorín 25.10. o 14:30.

Schvaľuje:

15. kolo: Podbrezová – Slovan 21 29.10. o 16:00.

n ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 4. kolo: Lipany – Ružomberok v obrátenom poradí, t. z. Ružomberok –  Lipany, v pôvodnom termíne, ale o 16:00 v Ružomberku, D. Kubín – Žilina 2.11. o 13:30, Spišské Podhradie – Z. Moravce-Vráble 10.11. o 13:00, Stropkov – Púchov 17.11. o 13:00.

U19, 12. kolo: Poprad – Senica 23.10. o 14:00 (UT Tatranská Lomnica).

U17/16:

8. kolo: D. Streda – Ružomberok 12.11. o 14:30 / 16:45, Trnava – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na UT;

12. kolo: Trenčín – Slovan BA 20.11. o 11:00 / 13:15, Senica – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT, Michalovce – Žilina 20.11. o 13:00 / 15:15 na UT, Podbrezová –  Ružomberok 17.11. o 11:00 / 13:15 na UT.

U19/17:

12. kolo: Komárno – Púchov 10.11. o 10:00 / 12:30, Martin - Pohronie 9.11. o 12:00 / 14:30, Humenné – Jupie M. Hamšíka 3.11. o 12:00 / 14:30;

13. kolo: Galaktik – Kysucké N. Mesto 17.11. o 11:00 / 13:30, Lučenec – Brezno 17.11. o 11:00 / 13:30, Partizánske – Inter 10.11. o 11:00 / 13:30;

13. a 30. kolo: Bardejov – Prešov sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 13. kolo 25.10. o 12:00 / 14:30 v Ličartovciach a 30. kolo 21.5.2022 o 11:00 / 13:30 v Bardejove;

14. kolo: Myjava – Šamorín, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Turá Lúka.

U15/14:

6. kolo: Nitra – Slovan 10.11. o 10:00 / 12:00 na UT;

8. kolo: Michalovce – Humenné 27.10. o 16:00 / 18:00, Stropkov – Bardejov 2.11. o 13:30 / 15:30, Levice – Prievidza 29.10. o 10:00 / 12:00, Skalica – Púchov 10.11. o 12:00 / 14:00, Nitra – Trenčín 27.10. o 14:00 / 16:00, Žilina – Lučenec 4.11. o 14:00 / 16:00;

9. kolo: Slovan BA – Karlova Ves 24.10. o 10:00 / 12:00, Domino – D. Streda 23.10. o 9:00 / 11:00, Bardejov – Poprad 17.11. o 10:00 / 12:00, Lučenec – Podbrezová 10.11. o 10:00 / 12:00 na UT, R. Sobota – B. Bystrica 10.11. o 15:00 / 17:00 na UT.

U13/12:

6. a 17. kolo: Bardejov – Lok. Košice sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 6. kolo 21.10. o 14:00 / 15:30 na ihrisku Barca (Košice) a 17. kolo 8.5.2022 o 9:00 / 10:30 na ihrisku Bardejova.

8. kolo: Púchov – Skalica 30.10. o 10:00 / 11:30, Trnava – Karlova Ves 2.11. o 12:00 / 13:30.

9. kolo: Žilina – Martin 4.11. o 14:00 / 15:30, Lok. Košice – Michalovce 2.11. o 13:00 / 14:30.

Odkladá (RS, čl. 17/e):

U19:

12. kolo: Košice – Petržalka, náhradný termín bude uverejnený v ďalšej ÚS.

13. kolo: Petržalka – Slovan BA, náhradný termín bude uverejnený v ďalšej ÚS.

ŠTK ženský futbal:

II. liga, skupina A:

9. kolo: Topoľčany – D. Lužná, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tesáre.

WU19 / WU15:

8. kolo: Myjava – D. Streda 2.11. o 14:00 / 16:00 na UT;

9. kolo: Senica – Nitra 29.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

10. kolo: Ružomberok – Bardejov 4.11. o 14:00 / 16:00 na UT.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky

sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Nitre, v termíne 27.11.2021 25.4. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.11.2021.
  • Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Bratislave, v termíne 20.11.2021 3.5. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.11. 2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

17.11.2021, Trenčín – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 6 hodín) – organizátor TMK ObFZ TN.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné jesenné fyzické previerky rozhodcov, AR SFZ a žien FIFA sa uskutočnia 26.10.2021 od 13:00 hod. v Žiline (Strážov). Pozvánka a rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Jurenka od 18.10 k dispozícii KR, Sedlák 18.10. – 22.10., Jankovič 2. – 3.11. a 15. – 19.11., Kružliak 10. – 15.11., Bednár 28.10. – 4.11., Ruc od 21.10. k dispozícii KR.

Úsek PR ospravedlnenia: Gádoši 15.10. – 22.10., Vaňo 19.10., Hodoško 5. – 7.11., Suchý od 20.10., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Počas novembra a decembra 2021 – v rámci vzdelávacieho systému delegátov –  pripravuje lektorské vzdelávanie. Ukončenie vzdelávania je plánované na 11.12.2021 „licenčným seminárom“ lektorov vzdelávania delegátov v SFZ.

Záujemcovia o túto odbornú činnosť sa môžu prihlásiť u predsedu komisie na tel. č. 0904 545 797 do 1.11.2021. Podmienkou účasti na odbornej príprave lektora vzdelávania je minimálne 10-ročná prax v pozíciách delegáta (držiteľ licencie), spôsobilosť prednášania (dlhoročná prax v prednášaní v podmienkach SFZ, držiteľ osvedčenia vzdelávania pre dospelých, pedagóg, vysokoškolské vzdelanie, vzdelanie z odborných predmetov – napr. lekár, psychológ). Miesto záverečného licenčného seminára bude upresnené neskôr.

V januári 2022 pripravuje vzdelávanie delegátov pre získanie licencie A v BFZ a SsFZ. Všetci (aj noví) záujemcovia o vzdelávanie a získanie licencie delegáta zväzu A pre amatérsky futbal, sa môžu predbežne prihlásiť u svojich oblastných alebo regionálnych KR a D. Termíny zaslania záväzných prihlášok komisia oznámi v ÚS SFZ a informáciou sekretárom ObFZ a RFZ.

Príprava prihlásených sa začne koncom roka 2021. Licenčné semináre sú predbežne plánované na 15. 16.1.2022 v BFZ a 22. 23.1.2022 v SsFZ. Miesto a termíny budú ešte upresnené. Predbežný poplatok za licenciu je 55 eur v prípade jednodňového seminára a 85 eur, ak sa bude konať dvojdňový seminár.  

Komisia upozorňuje, že každý účastník seminára musí mať lekársku správu o spôsobilosti vykonávať funkciu delegáta. Noví účastníci predkladajú aj doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Formuláre „záväzná prihláška“ a „potvrdenie o lekárskej prehliadke“ sú dostupné na webovom sídle SFZ, v sekcii https://futbalsfz.sk/komisia-delegatov-kd/

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF:

U33: Na základe žiadosti ŠK Makroteam Žilina odkladá stretnutie 8. kola 1. SLF Futsal Team Komárno – ŠK Makroteam Žilina na neurčito, z dôvodu účasti viacerých hráčov na reprezentačnom zraze U19 (RS B/3/j).

U34: Na základe vzájomnej dohody klubov schvaľuje zmenu termínu stretnutia 10. kola 1. SLF Mimel Lučenec – CopyLeaders Prievidza na 20.11.2021 o 18:00 hod.

U35: Na základe dohody klubov a na program v ŠH schvaľuje zmenu termínu stretnutia 7. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – CopyLeaders Prievidza na 30.10.2021 o 19:00 hod.

U36: Na základe Správy delegáta zo stretnutia 5. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec, za nezabezpečenie hlásateľskej služby udeľuje domácemu družstvu finančnú pokutu 20 € (RS B/5/l).

U37: Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch v stretnutí 5. kola 1. SLF Pinerola 1994 FA – MŠK Mayerson N. Zámky, za nezabezpečenie hlásateľskej služby udeľuje domácemu družstvu finančnú pokutu 20 € (RS B/5/l). 

U38: Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch v stretnutí 5. kola 1. SLF Pinerola 1994 FA – MŠK Mayerson N. Zámky, za nevhodný výstroj (zlá farebná kombinácia dresov a nezabezpečenie náhradnej sady na stretnutie) udeľuje hosťujúcemu družstvu finančnú pokutu 20 € (RS B/5/k).

Komisia rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje nové obsadenie R stretnutí 6. kola 1. SLF:

22.10.2021:

20:00 MŠK Mayerson N. Zámky – ŠK Makroteam Žilina (P. Budáč ml., Filkus, Rečka, Krchňavý);
20:00 Futsal Team Komárno – Podpor Pohyb Košice (Fischer, Mózer, Angyal, Kubinec).

Oznamuje obsadenie R a D v stretnutiach 7. kola 1. SLF:

29.10.2021:

20:00 Podpor Pohyb Košice – 4FSC FTVŠ UK (Marko, Šeršeň, Bereščík, Hrmo);

20:00 MIBA B. Bystrica – MŠK Mayerson N. Zámky (M. Cisko, Š. Cisko, Antalík, Ploštica);
20:30 Pinerola 1994 FA – Futsal Team Komárno (P. Budáč ml., Rečka, Fischer, Hlavenka).

30.10.2021:

17:30 ŠK Makroteam Žilina – CopyLeaders PD (Matula, S. Nemček, Michna, Kuspán).

Oznamuje nové obsadenie R na turnaj U19 v Srbsku 1. – 7.11. (Botka).

Ospravedlnenia: Behančín 20. – 31.10., Ježík 29.10. – 1.11., Matula 1. – 7.11.

Matrika SF:

Upozorňuje na článok 7 Registračné obdobia:

Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.7. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie);

b) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.1., zimné registračné obdobie sa končí týmto termínom posledného kola.

SEKRETARIÁT

Oznamuje uchádzačom o získanie licencie sprostredkovateľa, že pohovor sa uskutoční dňa 18. novembra 2021 (štvrtok) o 10:30 hod. Forma pohovoru bude v závislosti od pandemickej situácie a bude včas oznámená všetkým prihláseným. Záujemcovia o pohovor sú povinní do 12.11.2021 doručiť matrike SFZ dokumentáciu, v zmysle článku 4 Smernice o činnosti sprostredkovateľov.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa