Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 12.11.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 12.11.2021

Posledná aktualizácia12.11.2021 11:07

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_20.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U388: Robin Hranáč (MFK Tatran L. Mikuláš, Fortuna liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 8.11.2021.

U389: Sebastián Veselý (FC Košice, I. LMD U16), vylúčený za hrubé nešportové prejavy - opľutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 47/2b DP, od 7.11.2021, s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

U390: Tomáš Trnik (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19), vylúčený za telesné napadnutie – sotenie súpera oboma rukami do hrude nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 8.11. 2021.

U391: Martin Horn (FKM Karlova Ves Bratislava, II. LSD U19), vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou do oblasti tváre v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 8.11.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U392: Abasa Aremeyaw (MŠK Žilina B, II. liga).

U393: Alex Ferenčík (FC Spartak Trnava, I. LSD U19).

U394: Gabriel Samuel Sikorjak (ŠK Slovan Bratislava, I. LMD U17), všetci od 7.11.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U395: Jose Ricardo Cortes (FC Košice, II. liga).

U396: Stanislav Lacko (MŠK Púchov, II. liga).

U397: Jakub Nicolas Tišťan (FC Košice, I. LSD U19).

U398: Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava, I. LSD U19).

U399: René Tobiaš (FC Košice, I. LSD U19).

U400: Tomáš Kroka (MFK Snina, II. LSD U19), všetci od 7.11.2021.

U401: Péter Nagy (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga).

U402: Rastislav Kružliak (Partizán Bardejov BŠK, II. liga).

U403: Michal Šafárik (FKM Karlova Ves Bratislava, II. LSD U19), všetci od 8.11.2021

U404: Matej Janček (MŠK Púchov, II. LMD U17), od 11.11.2021.

U405: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U380 a za HNS divákov (urážlivé pokrikovanie v priestoroch VIP na adresu delegovaných osôb a pokus o fyzické napadnutie delegovanej osoby) po skončení stretnutia 13. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava ukladá podľa čl. 58/2a, c DP ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu osobám identifikovaným klubom – p. Vladimírovi Martinkovi a p. Igorovi Schlesingerovi do VIP priestorov štadióna klubu počas nasledujúcich 4 majstrovských stretnutí FL, podľa čl. 43/2h DP a DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U406: Jozef Farkaš (1396490 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / HU). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za hrubé nešportové prejavy (opakovaná kritika R) v stretnutí 16. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 48/2a a čl. 10 DP.

U407: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 14. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, bez prijatia ďalších DS, podľa čl. 71/5c DP.

U408: Martin Chynoradský (1271016 / FK Lokomotíva Trnava / II. LSD U19). Na základe Zápisu o stretnutí, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za predchádzajúce napomenutia (2ŽK) udelené v stretnutí 15. kola II. LSD U19 FKM Karlova Ves Bratislava – FK Lokomotíva Trnava, s poukazom na čl. 76/1 DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, od 11.11.2021.

U409: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Berie na vedomie podnet klubu zo dňa 8.11.2021, doručený prostredníctvom ISSF a súvisiace stanovisko KR SFZ, bez prijatia ďalších DS, podľa čl. 71/5c DP.

U410: Erik Bogdáň (1212151/R). Na základe Zápisu o stretnutí, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za závažné nedostatky v zápise o stretnutí 15. kola II. LSD U19 FKM Karlova Ves Bratislava – FK Lokomotíva Trnava, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 36/1a, d a čl. 63/2b DP, od 11.11.2021.

U411: Martin Nagy (MFK Skalica, II. liga). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U383 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu je zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022.

U412: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 14. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – FC Spartak Trnava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U413: Ivan Roštár (1311863). Na základe U240 DK SsFZ a s poukazom na čl. 69/3 DP SFZ rozhodla, že bude pokračovať v už začatom disciplinárnom konaní a zároveň pokračuje v šetrení veci.

U414: Miroslav Schneider (1045881). Na základe podnetu Miroslava Spišiaka začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/3g DP pre spáchanie disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 DP SFZ a zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k veci, do 23.11.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.11.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje:

17. kolo: Žilina B – Komárno 13.11. o 13:00.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19, 14. kolo: Nitra – D. Streda 17.11. o 14:00.

U17/16:

9. kolo: Trenčín – Podbrezová 24.11. o 14:00 / 16:15 na UT;

12. a 25. kolo: Podbrezová – Ružomberok sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 12. kolo 17.11. o 11:00 / 13:15 na UT v Ružomberku a 25. kolo 4.6.2022 o 11:00 / 13:15 na ihrisku Brezno.

13. kolo: Žilina – Podbrezová 27.11: o 11:00 / 13:15.

U19/17:

15. kolo: Skalica – ČFK Nitra 13.11. o 10:00 / 12:30 na MFŠ Skalica;

16. kolo: Lipany – Jupie M. Hamšíka 13.11. o 11:00 / 13:30, Kysucké Nové Mesto – Lučenec 8.12. o 11:00 / 13:30 na UT.

U15/14:

9. kolo: Lučenec – Podbrezová 18.11. o 13:00 / 15:00 na UT;

10. kolo: Trnava – Slovan BA 21.11. o 10:00 / 12:00 (UT na Rybníku), L. Mikuláš – Lučenec 16.11. o 11:00 / 13:00, D. Streda – Trenčín 24.11. o 14:00 / 16:00, Ružomberok – Jupie M. Hamšíka 21.11. o 10:00 / 12:00 na UT;

11. kolo: FC Košice – Trebišov 17.11. o 10:00 / 12:00 na UT (Užhorodská), Ružomberok – Námestovo 14.11. o 10:00 / 12:00 na UT, R. Sobota – Podbrezová 27.11. o 10:00 / 12:00, Stropkov – Poprad 28.11. o 10:00 / 12:00 na UT, Žilina – B. Bystrica 13.11. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Závodie, Jupie M. Hamšíka – Zvolen v obrátenom poradí, t. z. Zvolen – Jupie M. Hamšíka 14.11. o 11:00 / 13:00, Púchov – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale ihrisku TJ Ladce.

U13/12:

9. kolo: Podbrezová – Lučenec 21.11. o 10:00 / 11:30 na UT;

10. kolo: Slovan BA – Trnava 17.11. o 10:00 / 11:30 na UT, Spišská Nová Ves – Humenné 17.11. o 15:00 / 16:30 na UT, Prievidza – Z. Moravce 20.11. o 10:00 / 11:30, Martin – Podbrezová 20.11. o 14:00 / 15:30 na UT;

10. a 21. kolo: Jupie M. Hamšíka – Ružomberok sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 10. kolo 28.11. o 10:00 / 11:30 na UT v Ružomberku a 21. kolo 4.6.2022 o 10:00 / 11:30 v B. Bystrici – Podlaviciach;

11. kolo: FC Košice – Trebišov 21.11. o 10:00 / 11:30 na UT (Užhorodská).

ŠTK ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

14. kolo: Myjava – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na hlavnej HP, Ružomberok – Žilina 21.11. o 14:00 na UT, Slovan BA – Petržalka 17.11. o 14:00.

II. liga, skupina B, 11. kolo: Prešov – Poprad 17.11. o 10:00.

WU19 / WU15:

10. kolo: Zlaté Moravce – Trnava 13.11. o 13:00 / 15:00 na UT, Myjava – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na hlavnej HP.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. 

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Nitre, v termíne 27.11.2021 25.4. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.11.2021.
  • Školenie trénerov UEFA B licencie 2021/2022 v Bratislave, v termíne 20.11.2021 3.5. 2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.11.2021.
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 5.12.2021 12.3.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.11.2021.
  • Školenie trénerov UEFA Pro licencie 2022/2023 (február 2022 – december 2023). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 14.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.
  • Školenie trénerov UEFA A licencie 2022 (február – december). Prijímacie skúšky sú plánované v termíne 15.1.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.12.2021.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • 17.11.2021, Trenčín Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 6 hodín) – organizátor TMK ObFZ TN.
  • 12.12.2021, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlásiť sa na seminár je možné do 5.12.2021.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude „Konferencia trénerov SFZ 2021 orga- nizovaná formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek na predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na webovom sídle a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Valentová 19. – 20.11., Valent 19. – 20.11., Ihring 15. – 18.11., Kmec 13.11., Vitko od 11.11. k dispozícii KR, Čiernik 13.11., Mosor od 9.11., do prihlásenia, Poruban 4. – 6.12. a 26.12. – 12.1.2022.

Úsek PR ospravedlnenia: Vaňo od 5.11. PN, do prihlásenia

  KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie KD sa bude konať 26. 27.11.2021 v Komárne. Pozvánka s programom bude zaslaná elektronickou poštou.

Seminár pre lektorov vzdelávania sa bude konať 4. 5.12.2021 v Rajeckých Tepliciach (Penzión Daniela, Osloboditeľov 83). Pozvánka s programom bude prihláseným účastníkom zaslaná elektronickou poštou.

Licenčné semináre pre delegátov zväzu Licencia "A" sa budú konať 15.1.2022 (BFZ) a 23.1.2022 (SsFZ). Bližšie informácie k seminárom budú uverejnené v ÚS príslušných RFZ, resp. ObFZ.

Ospravedlnenie: Tomášová 12. – 28.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek:

U48: Na základe oznámenia o zrušení vysielania stretnutia 9. kola 1. SLF na TV JOJ Šport ruší dohodu klubov Futsal team Levice a CopyLeaders Prievidza o zmene hracieho času stretnutia a nariaďuje ho odohrať v ÚHČ o 19:30.

U49: Na základe aktuálne platných epidemiologických opatrení a dohody klubov nariaďuje odohrať stretnutie 9. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – Futsal Team Komárno dňa 16.11.2021 o 20:00 v ŠH Komárno.

U50: Na základe aktuálne platných epidemiologických opatrení a dohody klubov nariaďuje odohrať stretnutie 10. kola 1. SLF Mimel Lučenec – CopyLeaders Prievidza 21.11.2021 o 16:00 v City Aréna Prievidza.

U51: Na základe aktuálne platných epidemiologických opatrení odkladá stretnutie 10. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – Podpor Pohyb Košice na neurčito.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje nové obsadenie R v stretnutí 9. kola 1. SLF:

16.11.2021:

20:00 Futsal team Komárno – MIBA B. Bystrica (Marko, Havrila, Angyal, Kuspán).

Oznamuje obsadenie R v stretnutí 10. kola 1. SLF:

19.11.2021:

20:30 4FSC FTVŠ UK – Mayerson N. Zámky (Polomský, Fischer, Bublávek, Kubinec).

20.11.2021:

17:30 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola 1994 FA (Šlapka, Šeršeň, S. Nemček, Ploštica).

21.11.2021:

16:00 CopyLeaders Prievidza – Mimel Lučenec (Bublávek, Kováčik, Mózer, Krchňavý).

Oznamuje obsadenie dohrávky 9. kola 1. SLF:

22.11.2021:

20:30 Pinerola 1994 FA – 4FSC FTVŠ UK (Botka, Šlapka, Bohun, Čuhár).

Ospravedlnenia: Čuhár 12.11. a 5. – 18.12., M. Cisko 25. – 28.11., Polomský 17.11. a 27.11., Matula 19.11. – 29.11.

Ak to umožní pandemická situácia, zimný seminár R a D sa uskutoční v termíne 12. 13. februára 2022.

Matrika:

Základná registrácia:

1267988 Marco Delunas TNF Prievidza 

1282906 Samuel Komora MŠK Mayerson N. Zámky

1299931 Tomáš Solotruk Pinerola 1994 Futsal Academy   

 SEKRETARIÁT

Oznamuje, že SFZ organizuje odbornú prípravu bezpečnostných manažérov a hlavných usporiadateľov klubov FORTUNA ligy a II. ligy. Certifikované školenie sa uskutoční v dňoch 15. 16.11.2021 v NTC Senec. Všetky potrebné informácie a doklady sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://futbalsfz.sk/sfz-certifikovane-skolenie-pre-klubovych-bezpecakov-a-hlavnych-usporiadatelov/ a boli klubom zaslané aj e-mailom, prostredníctvom riadiacich orgánov súťaží.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa