logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 19. 1. 2024

Posledná aktualizácia19.1.2024 09:33

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_26.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Disciplinárne konania:

U794: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Berie na vedomie stanovisko klubu zo dňa 15.1.2024 a na základe U792 ukladá klubu ochranné opatrenie v podobe príkazu nahradiť poškodenému klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda vzniknutú škodu zo vzájomného stretnutia, v zmysle U748 (súťažný ročník 2022/2023), a to v lehote do 7 dní od zverejnenia ÚS. Zároveň žiada klub o zaslanie dokladu o splnení uloženého príkazu do 29.1.2024.

FUTSAL:
Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U795: Patrik Schmiester (ŠK Makroteam Žilina, Niké Futsal Extraliga), od 9.12.2023. DS už bola vykonaná.

II. Oznamy DK:

Disciplinárna sankcia uložená U793 dňa 22.12.2023 (Kristína Tesáková / 1344413 / Sport Ladies Club B. Bystrica futsal, Niké Ženská futsalová extraliga) bola vykonaná dňa 16.12.2023.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.1.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že XVIII. Licenčný workshop klubov Niké ligy sa uskutoční v utorok 20.2.2024 od 10:30 hod. v City Hoteli Bratislava, s týmto predbežným programom:

 1. Prezentácia účastníkov, prevzatie materiálov
 2. Zahájenie  a  ciele  workshopu,  vývoj  v klubovom licenčnom systéme UEFA  a SFZ v ostatnom období
 3. Licenčné  kritériá  v oblasti  sociálnej  zodpovednosti vo futbale a usmernenie SFZ k možným spôsobom ich plnenia
 4. Otázky k odprezentovaným témam
 5. Prestávka na občerstvenie
 6. Licenčné smernice SFZ, vydanie 2023 a licenčné  konania pre  štart v Niké lige a klubových súťažiach UEFA mužov a žien podľa ich ustanovení
 7. Elektronický licenčný modul SFZ a jeho nové funkcionality
 8. Otázky k odprezentovaným témam
 9. Ukončenie a obed

Oficiálne oznámenie o konaní workshopu, s návratkou pre nahlásenie účastníka(ov), bude klubom zaslaná do konca januára 2024.

Informuje, že všetky tlačivá a formuláre, potrebné k príprave licenčnej dokumentácie klubov, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA B licencie 2024 v Bratislave, v termíne 3.2.  4.8.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 22.1.2024.
 • Školenie UEFA  C  licencie  2024  v Bratislave, v termíne 4.2.  25.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.1.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Stropkove, v termíne 1.2.  31.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 29.1.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Bardejove, v termíne 1.2.  31.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 29.1.2024.
 • Školenie UEFA C licencie v Ružomberku Dolnom Kubíne, v termíne 28.2. – 13.5. 2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.1.2024.
 • Školenie SFZ Futsal  Certifikát v Lučenci, v termíne 12.2.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.2.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Považskej Bystrici, v termíne 6.4.  30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí minimálne 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 28.1.2024, Bratislava – Prezentácie záverečných prác študentov UEFA PRO licencie 2022/23 (pre trénerov UEFA PRO/EYA/A licencie v rozsahu 4 hodín), organizátor - oddelenie VT SFZ. Prihlášky do 24.1.2024.
 • 18.2.2024, Bobrovec Seminár trénerov UEFA GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK SsFZ a TMK LFZ. Prihlášky do 10.2.2024.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov:

 1. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 2. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 23. 25.2.2024 v Starom Smokovci (upravený termín).

Ospravedlnenia: Parilák 20.1., Sučka 22. – 30.1.

Úsek PR oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 27.1.2024Banskej Bystrici.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Zimný seminár delegátov sa bude konať 3.2.2024 (sobota) v Krásne n. Kysucou (MM Aréna, SNP 7373/85). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom zaslaná neskôr.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo – technická komisia SF:

U36: Z dôvodu obsadenia ŠH v pôvodnom termíne zápasu, na základe dohody klubov, schvaľuje predohrávku 14. kola Niké Futsal Extraligy 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – Futsal team Levice na 2.2.2024 o 20:30 hod. v ŠH prof. Rovného na FTVŠ UK v Bratislave.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Oznamuje obsadenie R a D 13. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 26.1.2024:

19:00 Futsal team Levice – MIBA Banská Bystrica (Polomský, Antalík, Hlavenka)   
19:00 Partizán Bardejov futsal – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Marko, Filkus, Ježík)
19:00 Podpor Pohyb Košice – MIMEL Lučenec (Matula, Bohun, Badura)         
20:15 Pinerola 1994 Futsal Academy BA – FSC Prievidza (Budáč, Fischer, Kubinec)

Sobota 27.1.2024:

19:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Futsal Nové Zámky (Behančin, Michna, Čuhár)

Oznamuje obsadenie R 7. bloku FEJ U15:

Sobota 27.1.2024, ŠH Levice:

10:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – MIMEL Lučenec (Angyal)  
11:30 FT Levice/Spartak Tlmače – MIMEL Lučenec (Angyal)       
12:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – Podpor Pohyb Košice (Angyal)   
13:30 FT Levice/Spartak Tlmače – Podpor Pohyb Košice (Angyal)

Oznamuje obsadenie R v prípravnom medzištátnom zápase žien:

Sobota 27.1.2024, ŠH Senica:

19:00 Slovensko – Česko (Budáč, Bublávek, Bohun)

Oznamuje, že zimný seminár R a D SF sa uskutoční dňa 24.2.2024. Miesto konania bude upresnené v nasledujúcich ÚS. Každý účastník seminára do 19.2.2024 uhradí účastnícky poplatok 20 eur na transparentný účet SF – SK6609000000000011495643.
Ospravedlnenia:

Botka 3.2., Matula 3.2., Charbuliak 3.2., Šlapka 24.1. – 10.3., Čuhár 2. – 11.2., 16. – 24.2. a 3. – 15.3.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa