logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

Posledná aktualizácia19.2.2021 10:54

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_28.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U485: Slavomír Pagáč (FK Dubnica n. Váhom, II. liga).

U486: Juraj Pančík (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga).

U487: Bart Akahwakou (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), všetci od 14.2.2021.

U488: Viktor Jedinák (FC Petržalka, II. liga), od 15.2.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U489: Andrija Balić (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 15.2.2021.

U490: Jakub Grič (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 14.2.2021.

U491: Richard Križan (AS Trenčín, Fortuna liga), od 15.2.2021.

U492: Dávid Gallovič (FK Senica, Fortuna liga), od 14.2.2021.

U493: Miloš Kopečný (FK Senica, Fortuna liga), od 14.2.2021.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U494: Aldo Omar Baez (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 14.2.2021.

U495: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS domácej delegácie (vulgárne urážky delegovaných osôb) a HNS člena realizačného tímu (vulgárne urážky R a AR1 v útrobách štadióna) počas a po stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.2.2021. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu člena realizačného tímu.

U496: Róbert Rybníček (1055559, AS Trenčín, GM). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe (vulgárna urážka R, s následným kopaním do plechových bannerov za lavičkou náhradníkov hosťujúceho družstva) počas stretnutia 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.2.2021.

U497: Berie na vedomie Správu delegáta z neodohratého stretnutia 19. kola FL ŠKF Sereď – FC Nitra.

U498: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 16. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – MŠK Žilina B.

U499: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (vykonávanie predzápasovej rozcvičky brankárov a neoprávnená účasť na lavičke náhradníkov bez identifikačného preukazu osoby Nico Pellatz) v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 23.2.2021.

U500: Bernd Storck (1431253, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga, T). Na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/e Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 23.2.2021.

U501: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (vykonávanie predzápasovej rozcvičky brankárov a neoprávnená účasť na lavičke náhradníkov bez identifikačného preukazu osoby Kris Stergulc) v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 23.2.2021.

U502: Stijn Vreven (1434381, AS Trenčín, Fortuna liga, T).Na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/e Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 23.2.2021.

U503: Filip Hodúl (1242311, AS Trenčín, Fortuna liga, VD). Na základe podnetu TÚ SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (vykonávanie rozcvičky náhradníkov pri postrannej čiare bez požadovanej trénerskej licencie) počas stretnutia 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 23.2.2021.

U504: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U475 a za porušenie čl. 10/e, f Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 17. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Nitra, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP a zároveň podľa čl. 43/1 DP ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze zabezpečiť zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby členovi realizačného tímu Igorovi Obertovi (1136452) na 1 týždeň, podľa čl. 43/2g DP, od 18.2.2021.

U505: Peter Lérant (1084821, FC Nitra, Fortuna liga, T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U476 a za porušenie čl. 10/e Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 17. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Nitra, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/3, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.

U506: Igor Obert (1136452, FC Nitra, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U477 a disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5b DP zastavuje.

U507:  Marek Tomiš (1160608, FC Nitra, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U478 a disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5b DP zastavuje.

U508: Berie na vedomie stanovisko KR SFZ k situácii z 10. minúty stretnutia 16. kola II. ligy Partizán Bardejov BŠK – FK Poprad.

U509: Pavol Gostič (1024970, SDM Domino, II. LSD U19, T). Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/1/2021.

U510: Leo Myenty Janna Abena (1415824, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga). Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/2/2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.2.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 69/3):

16. kolo: Komárno – Podbrezová 10.3. o 14:00 na ihrisku s UT pri obci Radava (tréningové centrum N. Zámky);

17. kolo: Žilina B – Komárno 17.3. o 14:30.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk

Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že z UEFA písomne obdržala rozhodnutie ExCo UEFA ohľadne zmien v predkladaní finančných informácií klubov do budúcnosti, v súvislosti s porušením finančného indikátora IND.01 „Zachovanie nepretržitej činnosti“ a záväzkov po lehote splatnosti voči zamestnancom (čl. 59/3 a 90/3 smernice KLS SFZ) v licenčnom konaní o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022.

Finančné informácie do budúcnosti (ďalej len FIB):

Ak žiadateľ o licenciu porušuje min. jeden z finančných indikátorov, definovaných v článku 62 smernice KLS SFZ, musí v licenčnom konaní predložiť FIB, aby tak  preukázal, že je schopný zachovať nepretržitú činnosť až do konca licenčnej sezóny, na ktorú žiada udeliť licenciu.

V dôsledku ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na množstvo klubov, ExCo UEFA rozhodol zmeniť a doplniť ustanovenie pre posudzovanie nepretržitej činnosti, pokiaľ ide o vydanie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022 nasledovne:

V Smernici KLS SFZ, vydanie 2018 novelizácia, sa týka:

1. Článok 62, bod 2:

IND.01: Nepretržitá činnosť:

Správa audítora vo vzťahu k auditovanej RÚZ alebo finančným výkazom za prechodné obdobie, predloženým podľa článkov 56 a 57 obsahuje, pokiaľ ide o zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, modifikovaný výrok (výrok s výhradou).

2. Príloha č. 5, časť B: Hodnotenie správy audítora o RÚZ.

Bod 2, písm. e): Ak správa audítora uvádza „zdôraznenie skutočnosti“ alebo podmienený názor v inej záležitosti, ako je zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, SFZ musí zvážiť dopady z pohľadu zámerov a cieľov klubového licenčného systému.

Nové znenie:

písm. e): Ak správa audítora uvádza modifikovaný výrok (výrok s výhradou) v inej záležitosti, ako je zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, SFZ musí zvážiť dopady z pohľadu zámerov a cieľov klubového licenčného systému.

Povinnosť žiadateľa o licenciu – predložiť FIB v prípade porušovania IND.02 Záporné vlastné imanie zostáva nezmenená.

Preverovanie záväzkov po lehote splatnosti voči zamestnancom:

Ak má žiadateľ o licenciu k 31.12.2020 záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom (čl. 59 a 90 Smernice KLS SFZ), ich splatenie vo výške max. 15% z celkového objemu nákladov na mzdy zamestnancov, vykázaného v auditovanej účtovnej závierke žiadateľa o licenciu k 31.12.2020, môže vykonať do 30.6.2021.

V takomto prípade musí žiadateľ o licenciu vo finančnej licenčnej dokumentácii SFZ predložiť tabuľku záväzkov voči zamestnancom po lehote splatnosti a plán ich úhrad, ktoré musí vykonať najneskôr do 30.6.2021.

Vyššie uvedené sa v primeranom rozsahu týka aj podmienok udelenia licencie pre UEFA ligu majstrov žien (príloha licenčnej smernice SFZ č. 6, čl. 21) a pre I. ligu žien (príloha licenčnej smernice SFZ č. 7, čl. 20).

Oznamuje, že od 1.2.2021 sú v elektronickom module licenčných konaní SFZ otvorené licenčné konania pre klubové súťaže UEFA mužov, FORTUNA ligu a II. ligu mužov súťažného ročníka 2021/2022. Kluby z týchto súťaží, ktoré ešte nepotvrdili pozvanie do licenčného konania, žiada aby tak vykonali bez zbytočných odkladov, nakoľko až po potvrdení konania zo strany klubu, mu do systému môžu byť vložené platné a uznané dokumenty z ostatného licenčného konania.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že licenčný workshop sa uskutoční vo štvrtok 25.2. 2021 od 10:30 hod. formou videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams. Elektronická pozvánka na pripojenie sa, aj organizačnými pokynmi a manuálom inštalovania aplikácie Microsoft Teams, bola pozvaným zaslaná na ich emailové adresy.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a počas januára 2021 boli aktualizované a doplnené o ďalšie potrebné formuláre a vyhlásenia.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri/ Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Ružomberku, v termíne 16.3. 31.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Považskej Bystrici v termíne 27.3. 22.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.3.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri /Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: D. Bobko 12. – 26.2., Štrbo od 17.2., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Budáč 19.2. – 21.3.

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE / MATRIKA

Informuje, že z dôvodu niektorých zmien v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ bude SFZ pripravovať návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

V tejto súvislosti žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ  na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk, aj s odôvodnením, najneskôr do stredy 10. marca 2021, 23:59 hod.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz je v zmysle Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov, článok 6, ods. 5, povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom.

SFZ preto  žiada všetkých, ktorých sa vyššie uvedené ustanovenie týka, aby najneskôr do 15. marca 2021 matrike SFZ zaslali:

1. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako fyzickej osoby“, resp. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako právnickej osoby“;

2. Prehľad transakcií (napr. uzatvorené zmluvy o zastupovaní hráčov, príp. klubov ... ), s uvedením výšky obdržaných provízií za rok 2020.

Požadované doklady je možné odoslať aj elektronicky vo formáte pdf.


Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa