logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 16.7.2021

Posledná aktualizácia16.7.2021 09:18

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_03.pdf

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Dohody o striedavom štarte hráčov (SP, čl. 20): Podbrezová – Poprad, Trenčín – Dubnica, D. Streda – Šamorín, B. Bystrica – Rakytovce, Púchov – Kvašov, Bardejov – Bardejovská Nová Ves, Skalica – Radimov, Petržalka – Rusovce.

Schvaľuje:

1. a 16. kolo: Dubnica – Komárno v obrátenom poradí, t. j. 24.7.2021 o 17:00 v Komárne a 6.11.2021 o 13:00 v Dubnici.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK, aby si skontrolovali svoje doma vyžrebované stretnutia a prípadné nezrovnalosti s prihláškou či zmeny nahlásili na email miroslav.richtarik@futbalsfz.sk do 25.7.2021. Po tomto termíne bude nahlasovanie zmien len cez ISSF. Dohody o zmene termínu alebo ÚHČ stretnutia sa vykonávajú cez ISSF.

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje, že začiatok súťaží je naplánovaný nasledovne: I. liga žien 1.8.2021, II. liga žien 28.8.2021, WU19/15 21.8.2021.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Zoznam rozhodcov SFZ na súťažný ročník 2021/2022 (schválený VV SFZ dňa 14.7. 2021) :

Benedik Boris, Čiernik Michal, Dohál Martin, Dzivjak Lukáš, Gemzický Erik, Glova Filip, Greško Pavol, Holas Miroslav, Choreň Matej, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kišš Bálint, Kolofík Tomáš, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak Maroš, Malárik Filip, Mano David, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, Sučka Jaroslav, Valent Igor, Ziemba Peter.

Zoznam asistentov rozhodcov SFZ na súťažný ročník 2021/2022 (schválený VV SFZ dňa 14.7. 2021) :

Ádám Gabriel, Bednár Peter, Bobko Dávid, Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrebeňár Matej, Hrenák Anton, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Kmec Patrik, Košecký Jakub, Kuba Rastislav, Lauer Lukáš, Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Poruban Denis, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni Tomáš, Straka Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štofik Dušan, Štrbo Milan, Tokoš Peter, Tůma Tomáš, Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Železňák Michal.

Zoznam rozhodcov projektu Šanca 2021/2022 (schválený VV SFZ dňa 14.7.2021) :

Ďurčo Martin, Henček Róbert, Bláha David, Janček Denis, Matulová Miriama, Vaňo Tadeáš, Herdel Martin, Gregorec Michal, Foltán Miloš, Bobko Radoslav, Gabštur Peter, Gorel Dávid.

Zoznam asistentov rozhodcov projektu Šanca 2021/2022 (schválený VV SFZ dňa 14.7.2021) :

Tománek Lukáš, Ralbovský Tomáš, Lalo Miloš, Kardelis Milan, Nagy Peti Peter, Haring Michal, Cabaj Gabriel, Juhos Ákos, Burger Tomáš, Dobrík Matúš, Hrobárik Dávid, Mosor Jozef, Pacák Tobiáš, Béreš Dávid, Capík Dávid, Maliňák Jozef.

Ospravedlnenia: Ihring 24.7., Lauer 26. – 29.7., Špivák 24.7., T. Somoláni 17. – 18.7., M. Sluk 24.7.

Úsek PR:

Zoznam pozorovateľov rozhodcov SFZ na súťažný ročník 2021/2022 (schválený VV SFZ dňa 14.7.2021) :

Bacsa Gabriel, Balko Martin, Benko Miroslav, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Chmura Pavol, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Kakaščik Jozef, Kopča Miloš, Kováč Peter, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď  Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mókoš Tomáš, Pastorek Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Sluk Radomír, Straka Július, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Vician Martin, Zábranský Jaroslav.

Ospravedlnenia: Sekereš 3. – 13.8., Hlebaško od 13.7. do prihlásenia, R. Sluk 24.7.

KOMISIA DELEGÁTOV

Dňom 8.6.2021 ukončil činnosť člena KD SFZ p. Marián Dobrovský (reg. číslo 1310664).

Dňom 23.6.2021 ukončil činnosť delegáta SFZ p. Marcel Budáč (reg. číslo 1072323).

Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“ a „P“, ktorý sa bude konať 24.7.2021 v Košiciach, bude organizovaný v Technickej univerzite Košice, Letná ulica 1/9, Košice. Prednášky sa budú konať v Aule Maxima (vchod do auly je vpravo od hlavného vchodu).

Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“, ktorý sa bude konať 31.7.2021 v Nitre, bude organizovaný v priestoroch ZsFZ (Rázusova 23, Nitra). Program bude všetkým účastníkom zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kubačka 30.7. – 3.8., Vansa 7. – 8.8.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2021/2022 je zverejnená na linku:  https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa