logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 1. 3. 2024

Posledná aktualizácia1.3.2024 10:46
logi.png

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_32.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6, ods. 3, 4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadnu voľbu:

jedného člena Komory SFZ pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu,

ktorá sa v súlade s článkom 46, ods. 6 Stanov SFZ a článkom 6, ods. 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“), v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) uskutoční elektronickou formou, prostredníctvom ISSF v termíne:

od 25. februára 2024 00:01 hod., do 3. marca 2024 23:59 hod.

Podľa  článku 6, ods. 3  Poriadku  Komory,  kandidátov  na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu [1]. Každý klub má jeden hlas.

[1] Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa článku 38, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ, platí v SFZ nasledovný princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov:

 1. S výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom,
 2. So zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 3. So zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov,
 4. S majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,
 5. S členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, alebo
 6. S účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu.

Podľa článku 59, ods. 5 Stanov SFZ, v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu [2].

[2] Ku dňu vyhlásenia riadnej voľby člena Komory za kluby amatérskeho futbalu má v Komore zastúpenie klub TJ Slovan Trenčianska Turná.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U833: Richard Machan (FK Galaktik, II. LSD U19) – vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 26.2. 2024.

U834: Jakub Majer (FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LMD U17) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.2.2024.

U835: David Neštrák (FKM Karlova Ves Bratislava, II. LMD U17) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.2.2024.

U836: Michal Kandala (MFK Vranov n. Topľou, I. LSŽ U15) – vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do ruky v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 29.2.2024.

U837: Maxim Guldan (MŠK Senec, I. LSŽ U14) – vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do krku nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 25.2.2024.

Vylúčenie po 2. ŽK pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U838: Tadeáš Zeleňák (FK Humenné, II. LSD U19), od 25.2.2024.

U839: Tomáš Špitalik (MFK Snina, II. LSD U19), od 25.2.2024.

U840: Oleksandr Chonka (FK Galaktik, II. LSD U19), od 26.2.2024.

U841: Timur Lužák (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LMD U17), od 29.2.2024.

U842: Gergely Szabó (KFC Komárno, II. LMD U17), od 24.2.2024.

U843: Vladimír Volek (MFK Skalica, II. LMD U17), od 24.2.2024.

U844: Kevin Kosmeľ (MŠK Námestovo, II. LMD U17), od 26.2.2024.

U845: Denis Artim (FC Spartak Trnava, I. LSŽ U15), od 25.2.2024.

U846: Marco Knut (MŠK Senec, I. LSŽ U15), od 25.2.2024.

DS po 3. ŽK pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U847: Ilija Stolica (1479279 / AS Trenčín / Niké liga / T), od 26.2.2024.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U848: Adam Krčík (MFK Skalica, Niké liga), od 24.2.2024.

U849: René Paraj (FK Železiarne Podbrezová, Niké liga), od 26.2.2024.

U850: Mahmudu Bajo (FK Železiarne Podbrezová, Niké liga), od 26.2.2024.

U851: Dávid Richtárech (MFK Dukla B. Bystrica, Niké liga), od 25.2.2024.

U852: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Niké liga), od 25.2.2024.

U853: Samuel Suľa (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Niké liga), od 25.2.2024.

U854: Dávid Bajus (MFK Vranov n. Topľou, II. LSD U19), od 26.2.2024.

U855: Samuel Novýsedlák (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17), od 29.2.2024.

U856: Patrik Hrnčiar (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, I. LMD U17), od 29.2.2024.

U857: Lukas Laurov (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, I. LMD U17), od 29.2.2024.

U858: René Repaský (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U17), od 29.2.2024.

U859: Šimon Hužovič (FK Inter Bratislava, II. LMD U17), od 26.2.2024.

U860: Timotej Jakubčák (FK Poprad, I. LSŽ U15), od 26.2.2024.

Disciplinárne konania:

U861: MFK Dukla Banská Bystrica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej videodokumentácie, za HNS divákov (spôsobenie požiaru v sektore hostí) v stretnutí 21. kola NL FC Spartak Trnava – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U862: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS hlavného usporiadateľa (vulgárna kritika a fyzický atak NR) v stretnutí 21. kola NL FC ViOn Zlaté Moravce  – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1,3b DP, do 5.3.2024.

U863: Matej Choreň (1258486/NR). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS hlavného usporiadateľa (vulgárna kritika a fyzický atak NR) v stretnutí 21. kola NL FC ViOn Zlaté Moravce  – MFK Ružomberok, do 5.3.2024.

U864: FC Spartak Trnava (Niké liga). Berie na vedomie stanoviská zástupcu klubu a BM klubu, prednesené osobne na zasadnutí dňa 27.2.2024 a na základe U823, za HNS divákov (vulgárne a urážlivé pokriky na adresu súpera a SFZ a prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti) v stretnutí 20. kola NL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U865: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Berie na vedomie stanoviská  majiteľa klubu prednesené prostredníctvom videohovoru, zástupcu klubu a BM klubu, prednesené osobne na zasadnutí dňa 27.2.2024 a na základe U824, za HNS divákov (vulgárne a urážlivé pokriky na adresu súpera a prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti) v stretnutí 20. kola NL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 800 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U866: AS Trenčín (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za porušenie ustanovenia predpisu SFZ (nezabezpečenie predpísaného počtu členov US, v zmysle čl. 11/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024) v stretnutí 21. kola NL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U867: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (opakované vulgárne a urážlivé pokriky na adresu súpera) v stretnutí 21. kola NL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 800 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U868: FK Železiarne Podbrezová (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (urážlivé a provokatívne pokriky) a nedostatočnú US (neprijatie opatrení na zabránenie urážlivého pokrikovania) v stretnutí 21. kola NL FK Železiarne Podbrezová – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1a a čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U869: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ k stretnutiu 21. kola NL FK Železiarne Podbrezová – FK DAC 1904 D. Streda, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U870: Francisco Javier Munoz Llompart (1490756 / FK DAC 1904 D. Streda / Niké liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, že za HNS (poškodenie technického vybavenia v šatni hostí) v stretnutí 21. kola NL FK Železiarne Podbrezová – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 47/2c, čl. 12/2 DP. Zároveň ukladá menovanému povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku, v zmysle Správy delegáta zo stretnutia, a to v lehote do 30 dní od zverejnenia ÚS.

U871: František Straka (1347701 / MFK Zemplín Michalovce / Niké liga / T). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ k stretnutiu 21. kola NL MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U872: ŠK Slovan Bratislava futbal (Slovnaft Cup). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ k stretnutiu 5. kola Slovnaft Cupu ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U873: FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (urážlivé pokriky a použitie pyrotechniky pred stretnutím) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí štvrťfinále Slovnaft Cupu FK DAC 1904 D. Streda – MFK Ružomberok, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U874: Kamil Pavlenko (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U654, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 1.3.2024 do 30.6.2024.

FUTSAL:
DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U875: Tobias Dolník (ŠK Makroteam Žilina, FEJ U20), od 27.2.2024.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.3.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na DK SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

19. kolo: Prešov – Komárno, v pôvodnom termíne, ale o 15:00.

Schvaľuje:

28. kolo: Petržalka – Prešov 4.5. o 17:00

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:
III. liga:

16. kolo: Bánová – V. Ludince, v pôvodnom termíne, ale na UT (Strážov)

U19:

16. kolo: Pohronie – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT

U19/17:

17. kolo: L. Košice – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.),

21. kolo: Púchov – P. Bystrica 7.4. o 10:00 / 12:30 (Nosice),

27. kolo: Stropkov – L. Mikuláš 28.3. o 11:00 / 13:30 na UT.

U15/14:

4. kolo NČ: K. Nové Mesto – R. Sobota 12.3. o 13:00 / 15:00 na UT,

7. kolo NČ: R. Sobota – B. Bystrica 28.3. o 10:00 / 12:00 na UT, K. Nové Mesto – Pohronie 28.3. o 13:00 / 11:00 na UT,

17. kolo: Dubnica – Rača, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U13/12:

14. kolo: Trebišov – Humenné 7.3. o 14:30 / 16:00 na UT, Ružomberok – Kys. Nové Mesto 3.3. o 9:00 / 10:30 na UT, Vranov – Snina 7.3. o 14:00 / 15:30 na UT,

15. kolo: Kys. Nové Mesto – Hamsik Academy 10.3. o 10:00 / 11:30 na UT,

16. kolo: B. Bystrica – Námestovo 17.3. o 10:00 / 11:30 na UT (Radvaň), Pohronie – R. Sobota 17.3. o 10:00 / 11:30 na UT, Levice – Trnava 1.3. o 16:00 / 17:30 na UT (Radava), Lučenec – Podbrezová 17.3. o 14:00 / 15:30 na UT.

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

15. kolo: Trenčín – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT (MFŠ na Sihoti),

17. kolo: Žilina – Prešov 13.3. o 18:00 na UT (Strážov).

II. liga:

11. kolo: ŠK 2011 – FC Košice 23.3. o 14:00,

12. kolo: ŠK 2011 – Martin 29.3. o 12:00.

WU19 / WU15:

11. kolo: Prievidza – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Nitrianske Pravno,

15. kolo: FC Košice – Spišská Nová Ves 3.3. o 11:00 / 13:00, Nitra – Slovan BA 14.4. o 10:00 / 12:00 na UT,

17. kolo: Senica – Myjava 7.4. o 10:00 / 12:00.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF  a sú prepojené  v tomto  systéme navzájom. Papierovú  kópiu aktuálnej trénerskej licencie  si  môže  tréner  vytlačiť  priamo  vo  vlastnom  profile  trénera  po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie  sa  budú  vydávať  na  vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Senici Skalici, v termíne 10.3. 19.5.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 3.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Košiciach, v termíne 23.3. 2.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Považskej Bystrici, v termíne 6.4.  30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí minimálne 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 4.3.2024, Žilina Psychológia Identita a rozvoj hráča 2 (pre trénerov UEFA B / A / PRO licencie v rozsahu 3 hodín) organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 3.4.2024.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie:

Prípravné stretnutia SR WU15 (ihrisko OK Častkovce):

5.3. o 15:00 SR – Trnava WU19: Hulínek, Čaja, Tupý (všetci ZsFZ)

6.3. o 10:30 SR – Myjava WU19: Hulínek, Čaja, Tupý (všetci ZsFZ)

Oznamuje:

Termín zimných fyzických previerok rozhodcov/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance)

5.3.2024 v Dubnici n. Váhom.

Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia:

Maslen 2.3., 9.3. a 23.3., Janček 23. – 25.2., Štofik 10.3., Cabaj 28.2. – 5.3., Husár od 26.2. k dispozícii KR, Bednár 26. – 3.3. (PN), Ralbovský 16.3., Eperješi od 29.2., do prihlásenia.

Úsek PR – ospravedlnenia: Špivák od 28.2. PN, do prihlásenia

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Benovič 29.3. – 1.4., Repa 15. – 25.3.

MATRIKA

Oznamuje všetkým klubom, že medzinárodné transfery zo zahraničia na Slovensko bude možné z technických príčin realizovať najneskôr do 30.3.2024, do 24:00 hod. Zároveň odporúča, aby kluby posielali podklady v dostatočnom časovom predstihu formou mailovej komunikácie. Prestupové obdobie pre transfery v rámci SFZ je nezmenené, teda do 31.3.2024.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:
Oznamuje obsadenie R a D na dohrávku 11. kola NFE:

Utorok 5.3.2024:

19:30 MIMEL Lučenec – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA (Marko, Filkus, Kuspán)

Oznamuje obsadenie R a D na 16. kolo NFE:

Piatok 8.3.2024:

19:00 Partizán Bardejov futsal – FSC Prievidza (Fischer, Polomský, Hlavenka)

Oznamuje obsadenie R a D na 17. kolo NFE:

Piatok 8.3.2024:

19:30 MŠK Futsal N. Zámky – MIBA B. Bystrica (Bohún, Antalík, Krchňavý)

Oznamuje obsadenie R a D na Final Four o Slovenský pohár:

Piatok 8.3.2024 semifinále (ŠH Levice):

18:00 MIMEL Lučenec – Futsal team Levice (Behančín, Šlapka, Angyal, Badura)      
20:30 Podpor Pohyb Košice – Futsal Team Komárno (Budáč, Botka, Angyal, Badura)      

Sobota 9.3.2024 (ŠH Levice):

13:00 Zápas o 3. miesto (Fischer, Šlapka, Angyal, Krchňavý)

15:30 Finále Slovenského pohára (Botka, Belavý, Angyal, Krchňavý)

Oznamuje obsadenie R a D na 6. a 7. blok extraligy U20:

Streda 6.3.2024 (ŠH ARENA, Lučenec):

10:00 MIMEL Lučenec – MIBA B. Bystrica (Botka, Michna, Hrmo)

11:15 Podpor Pohyb Košice – MIBA B. Bystrica (Michna, Botka, Hrmo)

12:30 MIMEL Lučenec – Podpor Pohyb Košice (Botka, Michna, Hrmo)

13:45 MIMEL Lučenec – MŠK Futsal N. Zámky (Michna, Botka, Hrmo)

15:00 Podpor Pohyb Košice – MŠK Futsal N. Zámky (Botka, Michna, Hrmo)

Štvrtok 7.3.2024 (Dom Športu, Bratislava):

10:00 MŠK Futsal N. Zámky – FA Žilina (Bohún, Angyal, Krchňavý)

11:15 Pinerola 1994 FA Bratislava – FA Žilina (Angyal, Bohún, Krchňavý)

12:30 MŠK Futsal N. Zámky – ŠK Makroteam Žilina (Bohún, Angyal, Krchňavý)

13:45 Pinerola 1994 FA Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Angyal, Bohún, Krchňavý)

Ospravedlnenia:

Rozhodcovia: Michna 8. – 18.3., Matula 1. – 10.3., Belavý 7. – 8.3., Bohún 9.3., Bublávek 7. – 10.3., Budáč 5. – 7.3., Fischer 4. – 7.3. 

Delegáti: Čuhár 3. – 15.3., Krchňavý 18. – 25.3., Hlavenka k dispozícii 8. a 15.3.

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa